of 21

2. Kontaktfasen

Telefonsalg den billigste vej til flere ordrer Hvorfor salg? Hvis man ikke omsætter nogle varer eller serviceydelser har man ingen forretning på sigt…
0 views21 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Telefonsalg den billigste vej til flere ordrer Hvorfor salg? Hvis man ikke omsætter nogle varer eller serviceydelser har man ingen forretning på sigt Telesalg er en hurtig og billig måde at øge sin omsætning 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 2 Når vi beskæftiger os med salg, er det essentielt, at vi har os selv med hele vejen gennem salget. 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 3 Salgets 6 faser 1. Indstilling 2. Kontaktfasen 3. Interviewfasen – Behovsafdækning 4. Løsningsfasen 5. Afslutning (konklusion) 6. Efterbehandling 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 4 1. Indstilling Vores indstilling og vores forventninger til kaldet. Tænk positivt og vær positiv. De gode samtaler kommer som oftest i stimer 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 5 Indstilling Glad konsulent Toneleje Glad kunde 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 6 2. Kontaktfasen At personliggøre den første kontakt med kunden, og etablere tillid og Sympati er essentielt. Hvad kunne være en typisk situation for kunden at stå i, når vi ringer op? (En afvisning på førstekaldet er ikke nødvendigvis en endelig afvisning af det du tilbyder kunden) 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 7 Signalér lyst til samtalen fremfor pligt: ”Jeg skulle kontakte dig vedrørende…..” ”Jeg ringer for at drøfte dine muligheder….” Vær lyttende og opmærksom med hensyn til kundens brug af: – – – – Stemmevolumen Betoning Talehastighed Ordvalg Vores attitude og forventninger er i den første kontakt med kunden er meget afgørende for salget. Giv et positivt indtryk. 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 8 3. Interviewfasen – Behovsafdækning Lyt - Spørg – Observér Åbne spørgsmål vs. Lukkede spørgsmål Lad kunden tale ud - uden at afbryde (selvom du synes, du har noget mere begavet på hjerte end kunden!) 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 9 Gentag noget af det sidste kunden har sagt, for at tjekke, om kunden har talt ud og for at signalere, at du lytter til, hvad han siger Bekræft/Opsummér kundens udsagn, fulgt op med et spørgsmål (Delaccept) ”Ok, så det, du er i tvivl om, er, hvordan du …….. er det sådan, det er?” ”Som jeg forstår det, er det du er interesseret i ……… er det korrekt forstået?” Rigtigt mange gode handler mistes fordi sælger og køber taler forbi hinanden – faktisk selvom begge ville have en fordel af en handel. 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 10 4. Løsningsfasen Præsentér løsningen - og relater den til kundens behov. Hold det enkelt og ligetil 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 11 Relatér salget/løsningen til de relevante behov du tidligere i samtalen har afdækket ”Med den løsning vil du opnå ……… som vi talte om, vil det kunne give dig ……… samtidigt med at du vil kunne ……...” Giv klar / direkte information når du tilbyder løsningen ”Det jeg kan tilbyde dig er ………” det vil i din situation betyde ……….” 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 12 5. Afslutning (konklusion) Opsummer samtalen Spørg efter ordren - gør det som det mest naturlige i verden 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 13 Luk salget / Spørg efter ordren Skal vi ikke sørge for det? Hvad siger du til det? Har vi en aftale om det? Hvornår vil det passe dig vi starter? Skal jeg sende dig en bekræftelse på aftalen? 80% får ikke gjort dette og får derfor ikke nogen ordre 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 14 6. Efterbehandling Vurdér hvad gik godt, og hvad gik skidt? Afslut samtalen mentalt! 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 15 Stil dig selv spørgsmål efter kaldet? Hvordan tilpassede jeg mig kunden? Hvad gjorde jeg for at skabe tillid/sympati? Kunne jeg have struktureret løsningen bedre? Hvad var godt - Hvad var skidt? Og lige en gang til – det vigtigste er at afslutte samtalen mentalt. Husk det er ikke DIG de siger nej til, det er PRODUKTET du tilbyder….. Husk altid på det! 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 16 Fordele og ulemper Fordelene er at det ikke behøver koste noget eller i hvert fald ikke ret meget Køb mobilabonnement med ubegrænset tale og ring løs. Det koster ca kr. 500,- hos de fleste selskaber 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 17 Ulemper Du har meget kort tid til at få vækket interessen hos kunden. Du ved ikke hvor kunden er og hvad kunden laver når du ringer. Du kan derfor få afvisninger kun pga. du ringer på et dårligt tidspunkt. De fleste er meget visuelle og vil derfor gerne se ting (her kan der med fordel sendes mail med visuelt materiale). 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 18 Den største fordel er dog…. At man kan nå at ringe til utrolig mange kunder og præsentere sit produkt eller sin ekspertise på relativt kort tid (ca 20-25 om dagen med en fuld dag sat af til salg) Og for hver kunde man har ringet til har man lagt et visitkort hos en potentiel køber. Og jo flere visitkort, jo flere ordre vil der komme 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 19 Salgsundervisning er vigtigt Naturligt talent findes men…… Hvis du skal lære at køre bil tager du til en kørelærer Det samme vil jeg stærkt anbefale med salg, der findes bare ikke et salgs-kørekort. Der er 3 måder at lære at sælge på, den ene er endda betalt ☺ 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 20 Det bedste råd Afsæt 1 hel dag om ugen til salg Er der nogen spørgsmål Så kontakt mig endelig på 2390 1515 Held og lykke Rune Schou Salgsunderviser.dk 11-04-2011 09:15 salgsunderviser.dk 21
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x