of 36

50 vuotta kansalaisopistotoimintaa arjen virrasta

ã SYYSLUKUKAUSI 2014 ã KEVÄTLUKUKAUSI 2015 ã ar j e n virrasta i nnon l ähteel l e nivalan osasto s. 6 haapajärven osasto s. 15…
0 views36 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
ã SYYSLUKUKAUSI 2014 ã KEVÄTLUKUKAUSI 2015 ã ar j e n virrasta i nnon l ähteel l e nivalan osasto s. 6 haapajärven osasto s. 15 pyhäjärven osasto s. 22 reisjärven osasto POHJOIS-POHJANMAAN s. 29 Kesäyliopisto s. 34 tANSSIOPISTO UUSIKUU s. 36 50 vuotta kansalaisopistotoimintaa 2 OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA Mikä on Jokilatvan opisto? Jokilatvan opisto on Haapajärven, Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaikenikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. LUKUVUOSI 2014-15 Lukuvuonna 2014-2015 opetusta järjestetään vajaalla 500 kurssilla runsaat 21 000 tuntia. Haapajärvellä opetustuntimäärä on noin 5 900, Nivalassa noin 7 800, Pyhäjärvellä noin 4 900 ja Reisjärvellä noin 2 600. Opetuksesta 35% on musiikin opetusta, 26% käden taitojen opetusta, 18% liikunta- ja terveysalan opetusta, 8% kuvataiteen opetusta ja 7% kielten opetusta. Uutta koulutustarjontaa lukuvuonna 2014-2015 Tuleva lukuvuosi sisältää aiemmilta vuosilta tuttuja kursseja, mutta jokaisessa osastossa on myös aivan uutta kurssitarjontaa. Uusia kursseja on erityisesti kädentaidoissa, kuvataiteissa ja liikunnassa. Uutuudet on merkitty ohjelmaan punaisella “Uusi kurssi”-tekstillä. Keväällä ja kesän aikana esitettyjä toiveita olemme mahdollisuuksien mukaan yrittäneet toteuttaa. Itselle sopivia ja kiinnostavia kursseja kannattaa etsiä opiston koko toiminta-alueelta! Vapaaoppilaspaikkoja alle 17 –vuotiaille opiskelijoille Jokilatvan opistossa myönnetään viisi (5) vapaaoppilaspaikkaa kutakin osastoa kohden eli yhteensä 20 vapaaoppilaspaikkaa. Tarkemmat hakuohjeet esitellään jäljempänä. Opintoseteleitä haettavana Opetushallitus on myöntänyt Jokilatvan opistolle 12 000 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden koulutusten kurssimaksuihin. Opintoseteliä voivat hakea em. kohderyhmiin kuuluvat henkilöt erillisellä hakulomakkeella, joka on tulostettavissa opiston verkkosivuilta osoitteessa www.jokilatvanopisto.fi. Hakemus voidaan lähettää myös www-lomakkeena samasta osoitteesta. Hakuohjeet ovat jäljempänä. WWW-ilmoittautuminen ympäri vuorokauden Jokilatvan opiston www-ilmoittautumisjärjestelmä mahdollistaa ympärivuorokautisen kurssi-ilmoittautumisen. Palvelu toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan siten, että opiston www-sivuilta valitaan itseä kiinnostava kurssi ostoskoriin ja edetään järjestelmän ohjeiden mukaisesti aina henkilötietojen lähetykseen saakka. Uudessa järjestelmässä asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä eikä kirjautua, näin ollen myöskään käyttäjätunnuksia eikä salasanoja tarvita. Olennaista on ilmoittaa omat henkilötiedot oikein ja tallentaa järjestelmän antama ilmoittautumistunnus. Sähköposti kannattaa antaa, koska järjestelmä lähettää ilmoitettuun sähköpostiin vahvistuksen ilmoittautumisesta. WWW-ilmoittautumisjärjestelmämme on käyttäjäystävällinen. Ilmoittautua voi itselle parhaiten sopivana ajankohtana eikä tarvitse jonottaa puhelimessa. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa heti, onko saanut opiskelijapaikan. Sähköpostitse ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä opiston toimistoon. Tarkemmat ohjeet on esitelty jäljempänä. Tervetuloa opiskelemaan ja hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille! Jokilatvan opiston väki Syyslukukausi1.9.-14.12.2014 (viikot 36-50) Kevätlukukausi5.1.-14.6.2015 (viikot 2-24) Lomat Syysloma 20.-26.10.2014 (viikko 43) Talviloma 2.-8.3.2015 (viikko 10) Pääsiäisloma 2.-6.4.2015 Vappu 30.4.-1.5.2015 Helatorstai 14.5.2015 Työnäyttelyt Haapajärven osaston työnäyttely 13.-19.4.2015 monitoimitalolla Nivalan osaston työnäyttely 20.4.-5.5.2015 Tillarigalleriassa Reisjärven osaston työnäyttely Reisjärven messujen yhteydessä Niemenkartanon koululla huhtikuussa OPINTO-OIKEUS Opinto-oikeus kansalaisopiston järjestämille kursseille on kaikilla kansalaisilla asuinpaikasta riippumatta. Opintooikeutta voidaan kuitenkin rajata tilapäisesti maksamatto- mien kurssimaksujen tai opiston järjestyssääntöjen rikkomisen perusteella. Rajauspäätökset tekee rehtori. OHJEITA OPISKELIJOILLE Ilmoittautuminen Ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse ja internetin kautta ma 18.8.2014 klo 9.00 alkaen. Et voi ilmoittautua sähköpostitse, tekstiviestillä tai vastaajapalvelun kautta. Opiston jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan ennakkoon ennen kurssin alkamista soittamalla opiston toimistoon tai käymällä paikan päällä tai opiston www-sivujen kautta. Kurssi toteutuu, mikäli määräpäivään mennessä kurssille on ilmoittautunut minimimäärä opiskelijoita. Vain erikseen mainituilla kursseilla ilmoittaudutaan paikan päällä tai muulla tavalla. Ennakkoilmoittautuminen on samalla opiskelijaksi ilmoittautuminen. Kurssilla täytetään lisäksi erillinen ilmoittautumislomake, jossa opiskelijan on ilmoitettava mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat perusteet. Maksut Koko lukuvuoden kestäville kursseille ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Opiskelijoita otetaan kursseille myös kesken lukuvuoden. Syyslukukaudella mukaan tulevilta laskutetaan koko lukuvuoden maksu. Kevätlukukauden alusta mukaan tulevilta peritään 60% koko maksusta tai osallistumiskertojen suhteessa, mikäli kurssikertojen määrä syys- ja kevätlukukaudella poikkeavat oleellisesti tavanomaisista määristä. sun lisäksi tulevia erityiskuluja. Kausikortin hankkineen tulee myös huolehtia opiskelupaikan perumisesta, mikäli on estynyt osallistumaan kurssille. Kausikortin hankkineelta peritään peruuttamattomasta opiskelupaikasta 10 €:n sakkomaksu. Kausikortti on henkilökohtainen. Kausikortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan. Kausikortin voi tilata puhelimitse opiston toimistosta tai ensimmäisen kurssin ilmoittautumislomakkeella. Kausikortin voi tilata myös opiston www-sivujen kautta. Sivuilla on toimintaohjeet tilaamista varten. Alennukset Mikäli oppilas osallistuu useamman oppiaineen taiteen perusopetukseen, veloitetaan ensimmäisestä oppiaineesta täysi maksu ja muista 25% alennettu maksu. Työttömille, jotka todistavat työttömyytensä, myönnetään 50% alennus yksittäisestä kurssimaksusta ja kausikortista. Työttömän henkilön tulee itse huolehtia siitä, että alennettuun maksuun oikeuttava peruste tulee mainituksi ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumislomakkeessa. Sisaralennukset. Yksilöopetuksen kurssimaksuista (piano, viulu, kitara) myönnetään sisaralennus seuraavasti: vanhin 16-vuotias tai sitä nuorempi maksaa 100% ja muut nuoremmat sisarukset 50% kurssimaksusta. Taiteen perusopetuksen sisaralennus myönnetään siten, että vanhin/ensimmäinen sisaruksista maksaa täyden maksun ja nuoremmat/seuraavat sisarukset maksavat 85% täydestä maksusta. Alennus koskee myös valmentavien ryhmien oppilaita. Muutoin ryhmäopetuksesta ei myönnetä sisaralennuksia. Maksuja ei muuteta kesken lukuvuoden kausikortista kurssikohtaisiksi tai päinvastoin. Maksuista ei myönnetä alennuksia eikä niitä palauteta, jos opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Maksetun kurssimaksun kokonaista tai osittaista palautusta voi hakea vain terveydellisiin seikkoihin vedoten. Kansalaisopistolle osoitettuun vapaamuotoiseen Opiskelupaikan peruminen hakemukseen tulee liittää myös lääkärintodistus. Opiskelupaikan voi perua maksutta vielä viisi (5) työpäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdystä perumiMaksamattomissa kurssimaksuissa noudatetaan Haapajär- sesta peritään sakkomaksuna 50% kurssin maksusta. Peven kaupungin huomautus- ja perimismenettelyä. Maksa- ruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan mattomat kurssimaksut voivat johtaa opiskeluoikeuden ti- täysimääräisenä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole pelapäiseen menettämiseen. ruutus. Peruuttamattoman opiskelupaikan kurssimaksu laskutetaan täysimääräisenä. Kausikortti Kausikortti maksaa 130 € ja on voimassa 1.8.2014- Vakuutukset 31.7.2015. Kausikortti oikeuttaa osallistumaan luku- Jokilatvan opiston toiminta kuuluu Haapajärven kaupunvuoden aikana erikseen ilmoitettuihin ryhmäopetuksen gin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Kaikki opiskelikursseihin lukuun ottamatta taiteen perusopetukseen, tut- jat on vakuutettu tapaturmien varalta. kintokoulutuksiin tai muihin yksittäisiin koulutuksiin, jotka on erikseen rajattu kausikortin ulkopuolelle. Kausikortti ei koske myöskään materiaali- tai muita kurssimak- 3 OPISKELU KANSALAISOPISTOSSA VAPAAOPPILASPAIKAT Jokilatvan opistossa myönnetään viisi (5) vapaaoppilaspaikkaa kutakin osastoa kohden eli yhteensä 20 vapaaoppilaspaikkaa Vapaaoppilaspaikkaa ovat oikeutettuja hakemaan kaikki alle 17 –vuotiaat oppilaat. Vapaaoppilaspaikalla oleva oppilas on vapautettu lukuvuoden aikana yhden kurssin kurssimaksusta. Vapaaoppilaspaikat myön- REHTORIN TERHVEHDYS netään hakemusten perusteella pedagogisin ja sosiaalisin perustein. Huoltajan allekirjoittama hakemus toimitetaan 30.9.2014 mennessä lähimpään opiston toimipisteeseen. Hakemuslomakkeita saa opiston toimistoista tai osoitteesta www.jokilatvanopisto.fi. TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN Opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin Haapajärven, Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven alueen kotitalouksiin. Lisäksi kursseista ja yleisöluennoista tiedotetaan erillisillä ilmoituksilla alueella ilmestyvissä sanomalehdissä. Opinto-ohjelma sekä kurssitiedotteet julkaistaan myös opiston verkkosivuilla osoitteessa www.jokilatvanopisto.fi. OPPILASREKISTERI JA TODISTUKSET Oppilasrekisteri Jokilatvan opisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointitarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Todistukset Jokaisesta opintopiiristä saa pyynnöstä läsnäolotodistuksen, mikäli on osallistunut vähintään ¾ tunneista. Todistuspyynnöt on toimitettava opiston toimistoon. Kahta vuotta vanhemmista todistuksista veloitetaan 5 €. MUUT PALVELUT Kirjalliset kuulustelut Jokilatvan opistossa voi suorittaa yliopistojen ja muiden oppilaitosten kirjallisia kuulusteluja. Opisto perii kuulustelupalkkiota toimistotyöaikana (klo 8.00-16.00) 15€/ kuulustelu/henkilö, muina aikoina enintään kahden tunnin kuulustelusta 20€/henkilö ja yli kahden tunnin kuulusteluista 35€/henkilö. Tilauskoulutus Jokilatvan opisto järjestää koulutusta myös maksullisena palvelutoimintana yhdistyksille, yrityksille, oppilaitoksille ja muille yhteisöille. Toteutuneita koulutuksia ovat mm. tietotekniikka- ja ensiapukoulutukset. Tilaukset ja lisätietoja rehtori Kim Oja. OPINTOSETELI Kenelle? Opetushallitus on myöntänyt Jokilatvan opistolle 12 000 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden koulutusten kurssimaksuihin. Opintoseteliavustuksella on tarkoitus edistää em. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Tulevan lukuvuoden ohjelmassa on paljon tuttuja kursseja, joihin on helppo lähteä mukaan. Asiakaspalautteen ja toiveiden sekä tietysti opettajien omien ideoiden pohjalta olemme tuoneet tarjolle myös aivan uusia kursseja. Uuta tarjontaa on erityisesti kädentaidoissa, taideopetuksessa, musiikissa sekä liikuntakasvatuksessa. Yksittäisiä uusia kursseja on myös muilla opintoaloilla. Tarjontaamme pääset tutustumaan painetun ohjelman ja verkkosivujemme kautta. Tulevan lukuvuoden ohjelmassamme on vajaat 500 kurssia ja runsaat 21 000 tuntia. Haapajärvellä opetustuntimäärä on noin 5 900, Nivalassa noin 7 800, Pyhäjärvellä noin 4 900 ja Reisjärvellä noin 2 600. Opetuksesta 35% on musiikin opetusta, 26% käden taitojen opetusta, 18% liikunta- ja terveysalan opetusta, 8% kuvataiteen opetusta ja 7% kielten opetusta. Teemme kansalaisopistossa hartiavoimin töitä sen puolesta, että kykenisimme jatkossakin tuottamaan laadukkaita ja monipuolisia koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintapalveluita alueemme asukkaille. Talouden haasteista huolimatta olen varma, että kansalaisopiston sivistys- ja kulttuurityön satoa niitetään jatkossakin alueellamme. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvan tietojen mukaan saavat eläkettä eivätkä ole ansiotyössä. Miten haetaan? Mainittuihin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt hakevat opintoseteliä hakulomakkeella, joka on noudettavissa opiston toimistosta tai tulostettavissa opiston verkkosivuilta os. www.jokilatvanopisto.fi. Hakemus voidaan lähettää myös www-lomakkeena samasta osoitteesta. Opintosetelihakemus tulee toimittaa 3.10.2014 mennessä opistolle. Uuden lukuvuoden suunnittelu käynnistettiin kuluvan vuoden tammi-helmikuussa. Suunnittelutyö on kokonaisuudessaan siis pitkä prosessi, liki puolen vuoden työ. Uusien kurssien suunnittelutyötä tehdään lukuvuoden aikanakin, mutta päätyö tehdään tämän em. ajanjakson aikana. Suunnittelutyön näkyvä lopputulos on nyt käsillä oleva opinto-ohjelma. Opistotyö on ollut osa suomalaista kulttuuria jo 115 vuoden ajan ja kalajokilaaksossakin opistot ovat toimineet 50 vuoden ajan. Elinikäinen oppiminen ja tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet ovat olleet yksi suomalaisen menestyksen kulmakivistä. Nyt tämä menestystekijä on vakavasti uhattuna. Työttömillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt. Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Oppilaitos ja opiskelija arvioivat yhdessä edellytykset opintojen aloittamiseen tällä perusteella. Alkukesän sateiden ja viileyden jälkeen saimme nauttia ennätyshelteistä heinäkuussa. Elokuustakin luvattiin lämmintä. Lomien jälkeen ja aurinkoenergialla ladattuina onkin mukava kääntää katseet syksyn aktiviteetteihin. Kansalaisopisto avaa taas monia mahdollisuuksia harrastamiseen ja opiskeluun. Osana valtiontalouden säästötoimia vapaalta sivistystyöltä leikataan valtionosuuksia 10 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Samanaikaisesti kunnat laativat säästöohjelmia. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että nykyistä palveluiden määrää emme kykene ylläpitämään. Tunti- ja kurssimäärän supistuminen jatkuu myös tulevina vuosina. Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Alhaisen pohjakoulutuksen omaavilla henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tervetuloa kansalaisopistoon! RJ-Tyky-kuntoseteli+ -maksuseteleillä ja Smartum Oy:n liikunta- ja kulttuuriseteleillä voi maksaa kokonaan tai osittain kurssimaksun tai kausikortin. Maksusetelit on toimitettava opiston toimistoon heti kurssin alkaessa. Lisätietoja opiston www-sivuilta. Uuden lukuvuoden kynnyksellä emme jää harmittelemaan taloudellisesti tiukempia aikoja, vaan koitamme parhaan kykymme mukaan toteuttaa meille annettuja tehtäviä ja velvoitteita. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi opiskelemaan ja harrastamaan kanssamme! Tervetuloa Jokilatvan opistoon, arjen virrasta innon lähteille! Kim Oja, rehtori 31.7.2014 4 YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT TOIMISTOT JOHTOKUNTA 2013–2016 Haapajärven osastoKirkkokatu 2 (kaupungintalo, 3. krs) 85800 Haapajärvi, 044 4456 168 Nivalan osastoKalliontie 15 (kaupungintalo, 2. krs) 85500 Nivala, 044 4456 217 Pyhäjärven osastoOllintie 26 (kaupungintalo, 1. krs) 86800 Pyhäsalmi, 044 4457 982 Reisjärven osastoReisjärventie 8 (kunnantalo, neuvonta) 85900 Reisjärvi, 044 4457 982 Sähköposti ja a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= d1b8bfa5b4a3bfb4a5bab0bfa2b0bdb0b8a2bea1b8a2a5be91b9b0b0a1b0bbb0a3a7b8ffb7b8 [email protected] /a www.jokilatvanopisto.fi Jari Aittokoski, pj.0400 918 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= f6c7cec19c9c979f8282999d99859d9fb6919b979f9ad895999b [email protected] /a Pirkko Hautala040 705 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 4671717070362f342d2d292e682e273332272a27062a33332d2d336825292b [email protected] /a Anna-Maija Hilliaho045 202 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= ccf4fbf5f9ada1a7adadbea5a2adf9ff8ca4a3b8a1ada5a0e2afa3a1 [email protected] /a Leila Kopola040 516 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 330103020a5f565a5f521d585c435c5f52735b52524352595241455a1d555a [email protected] /a Erkki Koskela040 555 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 99acacaaaffcebf2f2f0b7f2f6eaf2fcf5f8d9ebfcf0eaf3f8ebeff0b7fff0 [email protected] /a Matti Nuorala040 7796 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 5d656a6c303c292934733328322f3c313c1d33342b3c313c733b34 [email protected] /a Teijo Paananen040 574 0187 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 2256474b484d0c5243434c434c474c624a43435243484350544b0c444b [email protected] /a Hilkka Suni040 5042 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 90a3a4a4f8f9fcfbfbf1bee3e5fef9d0fef9e6f1
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x