of 4

Agrometer langakslet gyllepumpe

Agrometer langakslet gyllepumpe Agrometer a/s Fælledvej 10 ã 7200 Grindsted ã Tlf. 76 72 13 00 ã Fax 76 72 13 98 www.agrometer.dk ã…
0 views4 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Agrometer langakslet gyllepumpe Agrometer a/s Fælledvej 10 ã 7200 Grindsted ã Tlf. 76 72 13 00 ã Fax 76 72 13 98 www.agrometer.dk ã a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 1f7e786d70727a6b7a6d5f7e786d70727a6b7a6d317b74 [email protected] /a Robuste gyllepumper til krævende opgaver Med en Agrometer langakslet gyllepumpe sparer du både penge og bliver mere effektiv. ATP traktorpumpe à Du får en pumpe med lang levetid, fordi den er fuldgalvaniseret. Samtidig sparer du også penge på den daglige vedligeholdelse, fordi den rustbestandige overfladebehandling kun kræver et minimum af vedligehold Dit arbejde bliver mere effektivt pga. pumpens høje ydelser, og med det omfattende tilbehørs program laves en optimal løsning, som minimerer dit tidsforbrug i forbindelse med igangsætning og omkobling. Alle pumper har direkte kobling af gear/ motor på pumpeakslen. Det giver optimal effektoverførsel til løbehjulet, og minimerer dine vedligeholdelsesomkostninger. Varmgalvaniseret pumpe- og akselrør samt pumpehus, olie-badede bronzelejer på pumpeakslen og fedtsmurte bundlejer er også standard. Du kan få en Agrometer langakslet gyllepumpe både som el-pumpe (AEP) fra 15-20 HK, eller som traktorpumpe (ATP) for enten 540 eller 1.000 rpm. á AEP el-pumpe Når der skal ekstra tryk på! Agrometer ATP XL er udviklet til ekstra krævende pumpe opgaver. Den kraftfulde konstruktion giver dig et højt tryk på helt op til 4,5 bar, og sikrer store ydelser til langdistancepumpning. ATP XL pumper al slags gylle - også den seje kvæggylle. Der kræves 1000 rpm på traktorens kraftoverføring for at udnytte alle pumpens muskler. Alle priser er excl. moms ã Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel ã November 2014 Agrometer a/s Fælledvej 10 ã 7200 Grindsted ã Tlf. 76 72 13 00 ã Fax 76 72 13 98 www.agrometer.dk ã a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= adcccadfc2c0c8d9c8dfedcccadfc2c0c8d9c8df83c9c6 [email protected] /a Vælg den optimale pumpe Med tilbehørsprogrammet skræddersyr du din pumpe, så den passer netop til dine behov og forhold. Det gør det daglige arbejde med pumpen både hurtigere og nemmere. Omskifterventil Topspuler Hurtig og nem omskiftning mellem pumpefunktioner. Nødvendig ved valg af topspuler. Bundspuler Topspuleren bruges til at opløse flydelaget. Ved valg af topspuler skal der også tilvælges en omskifterventil. Afdækningsplader Indførings snegl En god og sikker afdækning af tankåbning, samtidig med at du får en sikker fastgørelse af pumpen. Med en fødesnegl sikrer du en god og jævn indføring af gyllen - især ved ved tyk gylle. Med bundspuleren får du rørt op i bundfaldet, så det bliver nemmere at tømme tanken. Liftstativ for traktorpumpe Nem og sikker flytning af pumpe, når den skal bruges ved flere forskellige fortanke. Inklusiv hydraulisk kip. D 3 6 C 4 B 2 E A: Tankdybde til overkant dæksel (std. 3000 mm) G B: Flangehøjde = 1100 mm C: Indbygningsmål ventil (6) = 400 mm 1: Bundspuler (god v/ svinegylle) D: Læsserør standard længde 3000 mm E: Højde PTO-tap = 650 mm 2: Topspuler (god v/kvæggylle) A F: Pumpehusfod standardhøjde = 250 mm 3: Læsserør G: Min. åbning u/topspuler = 800 x 800 mm Min. åbning m/topspuler = 1000 x 1000 mm 4: PTO-gearkasse / elmotor 5 5: Pumpehusfod 6: Omskifterventil F 1 Alle priser er excl. moms ã Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel ã November 2014 Agrometer a/s Fælledvej 10 ã 7200 Grindsted ã Tlf. 76 72 13 00 ã Fax 76 72 13 98 www.agrometer.dk ã a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 81e0e6f3eeece4f5e4f3c1e0e6f3eeece4f5e4f3afe5ea [email protected] /a Vejledende prisliste - Agrometer 6” langakslet gyllepumpe Standard: Galvaniseret 6” pumpe for 3 meter tankdybde Fedtsmurt bundleje Pumpeafgang: 12-huls Agrometer flange. Model Drift Effekt 23653010 Varenr. ATP 160 PTO 540 80 HK 23654000 ATP 160 XL PTO 1000 100 HK 23652010 AEP 160-15 23652020 AEP 160-20 23652030 AEP 160-25 23652040 El AEP 160-30 23652058 Sikring x L/min Max. tryk Pris DKK 12.000 2,5 bar 38.575,00 10.000 4,5 bar 15 HK 25 amp 4.000 20 HK 35 amp 4.500 25 HK 50 amp 6.200 30 HK 80 amp 7.200 41.200,00 33.465,00 2,4 bar Forlængelse af pumpe pr. 25 cm 35.880,00 38.640,00 40.710,00 425,00 Tilbehør for Agrometer langakslede gyllepumper: Varenr. Beskrivelse Pris DKK 23655055-2 2-vejs omskifterventil (1+2 tilslutninger) 23655065-2 3-vejs omskifterventil (1+3 tilslutninger) 7.889,00 23655075-2 4-vejs omskifterventil (1+4 tilslutninger) 9.660,00 Komplet topspuler (1), excl. omskifterventil 6.003,00 Bundspuler (2) med fast dyse 3.600,00 23655103 23655025 23655030 1 2 6.371,00 Bundspuler (2) med drejbar dyse 6.831,00 23655149 1000x1000 mm galv. afdækningsplade (pumpe u/spuler) 2.634,00 23655140 1250x1250 mm galv. afdækningsplade (pumpe u/spuler) 3.278,00 23655150 1250x1000 mm galv. afd.plade (pumpe m/TOPspuler) 3.278,00 23655151 1000x1000 mm galv. afd.plade (pumpe m/BUNDspuler) 3.278,00 23655110 3 m FAST læsserør - fortank 5.106,00 23655105 3 m DREJBAR læsserør - fortank 6.590,00 23655111 3 m FAST læsserør - lagertank 5.106,00 6.590,00 23655106 3 m DREJBAR læsserør - lagertank 23655298 4” / 102 mm slangestuds 23655268 4” / 102 mm slangestuds x 45º 667,00 23655278 4” / 102 mm slangestuds x 90º 690,00 23655288 4” / 102 mm slangestuds x 135º 1.116,00 552,00 23655299 5” / 127 mm slangestuds 575,00 23655269 5” / 127 mm slangestuds x 45º 713,00 23655279 5” / 127 mm slangestuds x 90º 23655289 5” / 127 mm slangestuds x 135º 736,00 23655300 6” / 152 mm slangestuds 23655270 6” / 152 mm slangestuds x 45º 782,00 23655280 6” / 152 mm slangestuds x 90 º 840,00 1.196,00 598,00 23655290 6” / 152 mm slangestuds x 135º 1.288,00 23655155 Holder for pumpe i fortank 1.130,00 23623700 6” u-bøjle for holder 265,00 23655162 Betjeningsplatform for lagertankpumpe, incl. holder 9.120,00 23655158 Holder for lagertankpumpe 2.870,00 23655010 Galvaniseret 3-punkts lift stativ til traktorpumpe inklusiv hydraulisk kip. For anvendelse ved flere pumpesteder. 23655045 PTO-aksel for traktorpumper 17.980,00 3.250,00 23624600 12-huls svejseflange for Agrometer-pumpe 176,00 23658271 Gummipakning for 12-huls Agrometer flange 115,00 23655185 Indførings snegl til pumpe 2.140,00 Alle priser er excl. moms ã Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel ã November 2014 Agrometer a/s Fælledvej 10 ã 7200 Grindsted ã Tlf. 76 72 13 00 ã Fax 76 72 13 98 www.agrometer.dk ã a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 86e7e1f4e9ebe3f2e3f4c6e7e1f4e9ebe3f2e3f4a8e2ed [email protected] /a
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x