of 16

Avaa asumisopas tästä

ASUMISOPAS vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 0 1 TERVETULOA ASUKKAAKSI Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön…
2 views16 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
ASUMISOPAS vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 0 1 TERVETULOA ASUKKAAKSI Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön vuokra-asuntoon. Teemme parhaamme, jotta asumisesi olisi mukavaa ja vaivatonta. Tätä varten on tämäkin opas laadittu. Seuraaville sivuille on koottu tietoa niin asumisesta yleensä kuin täsmällisempää informaatiota kodissasi mahdollisesti tehtävistä korjaustöistä sekä isännöinnin vinkkejä arjen asumiseen. Asuntosäätiö noudattaa vuokraustoiminnassaan hyvää vuokratapaa. YHTEYSTIEDOT Palvelemme sinua henkilökohtaisesti tai puhelimitse arkisin klo 8 - 16.00. Espoon Tapiolassa sijaitsevan toimistomme osoite on Tuulikuja 2, 02100 Espoo ja puhelinnumero 09 8093 210. Netitse tavoitat meidät vuorokauden ympäri osoitteessa a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 335a40525d5d5c5a5d475a735240465d475c405252475a5c1d555a1d [email protected] /a Porrashuoneen ilmoitustaululta löydät juuri sinun kiinteistöäsi hoitavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Kiinteistöäsi koskevat tiedot ovat käytettävissäsi myös osoitteessa asuntosaatio.fi/isannointi. Kiinteistökohtaisen salasanan saat kiinteistösihteeriltä. Tämä opas löytyy nettisivuiltamme PDF muodossa. 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Muutto uuteen kotiin………………………………………………………………...4 Vastuunjakotaulukko………………………………………………………………..5 Asumisen tekniikat ja vastuut………………………………………………..…….5 Remonttiraha…………………………………………………………………..…....8 Vinkkejä asumismukavuuden parantamiseen………………………………..….9 Asunnosta luopuminen………………………………………………….…… …10 Järjestysmääräykset………………………………………………………………12 4 MUUTTO UUTEEN KOTIIN Vuokrasopimus Vuokrasopimus allekirjoitetaan toimistossamme, osoitteessa Tuulikuja 2, 02100 Espoo. Ennen sopimuksen allekirjoitusta sovitaan mm. asuntoon muuttopäivästä. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä annetaan tilisiirto vuokravakuuden maksamista varten. Tämä on kahden kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuus Ennen muuttoa ja avainten luovutusta maksetaan vakuusmaksu. Avaimet Avaimet ovat noudettavissa sopimuksen alkamispäivänä Asuntosäätiön asiakaspalvelusta. Avaimia noutaessa tarkistamme henkilöllisyyden. Mikäli joku toinen noutaa avaimet puolestanne, tarvitsee hän valtakirjanne. Avainten luovutuksen ehtona on, että vuokravakuus on maksettu. Vuokra ja muut korvaukset Vuokra ja -käyttökorvaukset maksetaan Asuntosäätiön tilille. Kuntotarkastus Sisään muuton yhteydessä uusi asukas tarkastaa asunnon ja täyttää kuntotarkastuslomakkeen. Lomake allekirjoitetaan ja palautetaan kiinteistösihteerille viikon kuluessa huoneistoon muuttamisesta. Mahdolliset korjaukset tehdään Asuntosäätiön edustajan tarkastuksen perusteella. Pois muutettaessa asunnon kuntoa verrataan kuntotarkastuslomakkeessa kuvattuun kuntoon. Muuttoilmoitus Muuttoilmoitus on tehtävä väestörekisterikeskukseen ja postiin. Ilmoituksen voi tehdä mm. internetissä (www.posti.fi) tai puhelimitse puh. 0200 71 000. Talonomistaja merkitsee henkilöt talonkirjaan ja ilmoittaa tiedot huoltoyhtiöön. Asukasmuutoksista on aina ilmoitettava Asuntosäätiön Isännöinti Oy:n kiinteistösihteerille. Sähkösopimus Sähköyhtiön kanssa on tehtävä sopimus hyvissä ajoin ennen muuttoa. Tv-antennijärjestelmät ja internet liittymät Talon antennijärjestelmästä saa tietoa isännöitsijältä. Lisäantennilaitteiden asennus ilman Asuntosäätiön lupaa on kielletty. Asuntosäätiön kokonaan omistamissa kiinteistöissä vuokraan sisältyy 2 mbit/s taloyhtiölaajakaista Kotivakuutus Vahingon sattuessa kiinteistövakuutus korvaa kiinteistön rakenteille aiheutuneet vahingot. Asukkaiden irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja kiinteistövakuutus ei korvaa. Edellytämme että jokainen asukas ottaa oman kotivakuutuksen. Kotivakuutus korvaa yleensä irtaimelle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuneet vahingot (esim. vesivuoto, tulipalo) sekä korvaa tilapäisasumisesta aiheutuneet kustannukset. 5 VASTUUNJAKOTAULUKKO Tällä taulukolla määritellään Asuntosäätiön ja vuokralaisen välisen vastuun jakautuminen huoneiston korjaus- ja huoltotehtävissä. ASUMISEN JA TEKNIIKAN VASTUUT Maksaessaan vuokraa asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita. Käytön ja hoidon perustehtävät, jotka kuuluvat asukkaalle, selviävät oheisesta vastuunjakotaulukosta. Asukkaan on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle yhtiön vastuulle kuuluvista vioista ja vaurioista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuva lisävahinko voi aiheuttaa korvausvastuita myös asukkaalle. Asukkaan on hoidettava hallinnassaan tai käytössään olevaa huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa mm. rakenteiden, rakennusosien, lämmityksen, ilmanvaihdon, vesi-, viemäri- ja sähkölaitteiden oikeaa käyttöä ja hoitoa. Tämä taulukko on osa huoneiston perusvarustusta. Asunnon ja kiinteistön oikeasta käytöstä ja hoidosta hyötyvät kaikki asukkaat. Korjauskulut ja energiankulutus pysyvät suunnitelmallisella tasolla ja asumiskustannukset kohtuullisina. Asukas voi edistää asumisviihtyisyyttään ja estää asuntonsa mahdollisia kosteusongelmia ja terveyshaittoja. Kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan koti-irtaimistoa. Asuntosäätiö edellyttää kotivakuutuksen hankkimista. Taulukon merkintöjen selitykset Amm As Hyv Is Jät Tap Yht Työn saa tehdä vain alan ammattimies tai erikoisliike Vastuu asukkaalla Hankittava ennalta isännöitsijän hyväksyntä Ota yhteys isännöitsijään Pois muutettaessa laite on jätettävä huoneistoon ilman korvausta Kustannusvastuu määräytyy tapauskohtaisesti Vastuu vuokranantajalla Taulukon soveltaminen Taulukko pätee normaalista asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin tapauksiin. Tahalliset tuottamukset ratkaistaan tapauskohtaisesti. 6 Suoritusvastuu KOHDE, TEHTÄVÄ Avaimet, lukot - alkuperäisen lukon huolto - lisäavaimien hankinta - ulko-oven lukon sarjoitus - turvalukon asennus ja huolto - varmuusketjun asennus ja huolto Kustannusvastuu Huomautukset Yht As As/Yht As As Yht As As/Yht As As Yht Yht Yht As As As As Yht Yht Yht As As As As Jät/Amm Ikkunat - tiivisteiden korjaus ja uusinta - helojen yms. varusteiden korjaus - ikkunalasien uusinta - puitteiden ja karmien maalaus - puitteiden ja karmien korjaus - parvekelasituksen korjaus Yht Yht Yht Yht Yht Yht Yht Yht Yht Yht Yht Yht Amm Amm Amm Tap Amm Amm Amm Tap Huoneiston sisäpuoliset väliovet - saranoiden ja lukkojen voitelu - ovien ja niiden alkuper. varusteiden korjaus As Yht As Yht Yht/As Yht Yht Yht Yht Yht/As Yht As As Yht/As Yht Yht Yht Yht Yht Yht As As Yht Yht Yht Yht Yht Yht Huoneiston ulko-ovet - saranoiden ja alkuperäislukon voitelu - tiivisteiden korjaus ja uusinta - oven ja sen alkuper. varusteiden korjaus - ovisilmän asennus ja huolto - oven edustan puhtaanapito (rivi ja paritalot) - oven edustan lumityöt (rivi ja paritalot) -oven edustan liukkaudentorjunta (rivi paritalot) Seinä-, katto- ja lattiapinnat - seinien maalaus ja tapetointi - märkätilojen seinäpintojen korjaus - saunan paneloinnin korjaus - kattopintojen maalaus - lattianpäällysteiden korjaus ja uusinta - märkätilojen lattioiden ja seinien kunnon tark. - parvekkeen pintojen kunnostus - parvekkeen puhtaanapito - parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus Kiinteät kalusteet ja kaapit - kalusteiden kunnostus - astianpesupöydän kunnostus - huoneistosaunan lauteiden korjaus tai uusim. ja Is, Jät Is, Amm Is, Amm, Jät Amm, Jät Hyv Amm Amm Amm Amm 7 KOHDE, TEHTÄVÄ Suoritusvastuu Kustannus- Huomautukset vastuu Lämmitys - patterien ilmaaminen - patterien perussäätö - patteriventtiilien korjaus ja huolto - patterien puhtaanapito Yht Yht Yht As Yht Yht Yht As Ilmanvaihto - poistoilmaventtiilien puhdistus - poistoilmaventtiilien säätö ja korjaus - ilmanvaihtokanavien puhdistus - korvausilmaventtiilien puhdistus - korvausilmaventt. suodatt. puhdistus tai vaihto - korvausilmaventt. uusien suodatt. hankinta - liesituulettimen rasvansuodattimen puhdistus - liesituulettimen uuden rasvasuod. hankinta - liesituulettimen korjaus - pyykinkuivauskoneen liittäminen - liesikuvun rasvansuodattimen puhdistus - liesikuvun uuden rasvansuodattimen hankinta - liesikuvun korjaus - huoneiston iv-koneen suodatt. puhd. tai vaihto - huoneiston iv-koneen uusien suod. hankinta - huoneiston iv-koneen huolto ja korjaus - huoneiston iv-koneen tarpeenmukainen käyttö As Yht Yht As As Yht As Yht Yht As As Yht Yht Yht Yht Yht As As Yht Yht As As Yht As Yht Yht As As Yht Yht Yht Yht Yht Vesi- ja viemärilaitteet - hanojen poresuuttimien puhdistus - hanojen virtaamien perussäätö - suihkuletkun ja käsisuihkun uusinta - hanojen korjaus ja uusiminen - WC-laitteen korjaus - pesualtaiden korjaus - pesukoneiden liittäminen As/Yht Yht Yht Yht Yht Yht As As/Yht Yht Yht Yht Yht Yht As - vesilukkojen puhdistus - lattiakaivojen puhdistus - vesilukkojen ja lattiakaivojen korjaus - viemäritukosten avaus - hanojen ja WC:n vuotojen tarkkailu - huoneistokohtaisten vesimittarien lukeminen As As Yht Yht As Yht/As As As Yht Yht Sähkölaitteet - lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto - loisteputkivalais. sytyttimien hankinta ja vaihto - kiinteiden valaisimien ja niiden kupujen korj. - sulakkeiden hankinta ja vaihto - pistorasioiden ja kytkimien korjaus - sisustusvalaisimien asennus As As Yht As Yht As Suoritus- Amm Amm Amm Amm Amm(astiapesuko ne) Yht As As Yht As Yht As Kustannus- Huomautukset 8 KOHDE, TEHTÄVÄ vastuu - verkkojohtojen hankinta (atk) As - antenniliitosjohdon hankinta ja korjaus As Koneet ja laitteet - lamppujen hankinta ja vaihto As - jääkaapin/lieden sisävalo uusiminen As - merkkilamppujen hankinta ja vaihto Yht - paristojen hankinta ja vaihto As - kiukaan korjaus ja huolto Yht - kiuaskivien hankinta As - kiuaskivien vaihto As - kylmäkalusteiden lauhduttimien puhdistus As - jääkaapin sulamisvesiputken puhdistus As - palovaroittimien hankinta ja huolto Yht/As - astianpesukoneen huolto ja korjaus(vakiokone) Yht - astianpesukoneen huolto ja korjaus(oma kone) As - lieden ja jääkaapin korjaus ja huolto Yht Asunnon rajattu piha-alue - nurmikko - pihakäytävän hoito As vastuu As As As As Yht As Yht As As As As Yht/As Yht As Yht Is As As As Luhtitalot - luhtiportaan ja -käytävän siivous ja lumityöt As/Yht As/Yht Muuta - asunnon irtaimiston vakuuttaminen As As REMONTTIRAHA Kun vuokralaisen vuokrasuhde on kestänyt viisi vuotta (ja sen jälkeen 5-vuoden välein), on hän oikeutettu saamaan remonttirahaa. Remonttiraha on viiden vuoden jälkeen yhden kuukauden vuokran suuruinen, 10 vuoden jälkeen 1,5 kuukauden vuokran suuruinen ja 20 vuoden jälkeen kahden kuukauden vuokran suuruinen. Kaikki suoritettavat asunnon parannustoimenpiteet on ensin hyväksytettävä vuokranantajalla. 9 VINKKEJÄ ASUMISMUKAVUUDEN PARANTAMISEEN Liiallinen kosteus Asunnossa yleensä: - Ummehtunut maakellarimainen haju kertoo mahdollisesta kosteusongelmasta tai huonosta ilmanvaihdosta Irtoilevat maalit, tapetit ja muovimatot johtuvat mahdollisesti rakenteiden liiallisesta kosteudesta tai kosteusvaurioista pyykinkuivaus saunassa kielletty Tarkkaile kylpyhuonettasi: - Lattian ja seinien saumakohdissa ei saa olla rakoja tai halkeamia Irtoilevat muovitapetit ja kaakelit ovat erittäin alttiita aiheuttamaan kosteusvaurioita Putkien läpivientien tulee olla hyvin tiivistettyjä Peilin ja ikkunan pintaan suihkun aikana tiivistyneen kosteuden tulee häipyä lyhyen ajan kuluessa (5-10min) Mitä voit tehdä kosteuden estämiseksi? - Ilmanvaihdon on toimittava hyvin Jätä suihkun tai kylvyn jälkeen kylpyhuoneen ovi raolleen kosteustasapainon ja kuivumisen nopeuttamiseksi Kuivaa aina märkä lattia ja kosteat pinnat Siivoa pesutilat säännöllisesti Kylpyhuoneeseen ei kannata sijoittaa kuivatilojen kaappeja tai muita kalusteita, jotka kastuessaan ovat alttiita homesienelle Pyykin pesuun ja kuivaukseen suositellaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistön pesutupaa ja kuivaushuonetta Huoneistossa pyykki tulisi kuivattaa paikassa, jossa on poistoilmaventtiili lähellä Sauna tulee kuivattaa lämpimänä, älä siis avaa saunan ikkunaa heti saunomisen jälkeen Ilmanvaihdon säätö - - - - Koneellisen ilmavaihdon tulee olla jatkuvasti toiminnassa. Koneellisenpoiston ilmanvaihtojärjestelmässä raitista ilmaa tulee ikkunoissa olevien aukkojen tai ulkoilmaventtiilien kautta. Tuloilman reittejä ei saa tukkia! Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että poistuvat ilmamäärät ovat oikeat. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa, koska se voi vaikuttaa koko talon ilmanvaihtoon. Poistoventtiilit ja/tai hormit saattavat olla tukossa, jos ilmanvaihto ei toimi Poistoilmaventtiilit toimivat parhaiten, jos ruokaa tehdessä keittiön ikkuna pidetään suljettuna. Korvausilman saannin varmistamiseksi ikkunan voi avata jossain muussa huoneessa Poistoilmakanavaan liitettäviä liesituulettimia ei saa jälkikäteen asentaa. Laitteiden puhdistus - Puhdista riittävän usein poistoventtiilin rungon ja lautasen väliin kertynyt pöly ja lika harjalla ja pesuaineella irrottamalla venttiili ohjeiden mukaisesti Poista tuloilmaventtiilien pöly imurin pehmeällä suutin osalla tai kuivalla harjalla Pese keittiön liesikuvun rasvasuodatin kuukausittain vedellä ja astianpesuaineella 10 Energian säästäminen - Sammuta valot sähkön säästämiseksi aina huoneista, joissa et ole Sulje sähkölaitteet (esim. TV, videot, atk-laitteet, radio), joita et tarvitse Huoneiston sisälämpötila ei saisi olla liian korkea. Sopiva lämpötila on 20-22C Tarkista ikkunoiden tiivistykset ja vedä yön ajaksi verhot ikkunoiden eteen (ne eristävät) Tuuleta tehokkaasti, 5-10 minuutin läpiveto on paras tapa tuulettaa Vältä tiskaamista juoksevan veden alla Sulata pakastin säännöllisesti Tuholaisten torjunta Hyvä ja tehokas siivous, jätteiden nopea poisvienti ja yleisestä hygieniasta huolehtiminen on tuholaistorjunnan A & O. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hyllyjen, jalkalistojen, hormien, komeroiden ja kaappien puhtaanapitoon. Kaikki asunnossa havaitut kolot ja halkeamat tulisi tukkia ja korjata. Jos havaitset asunnossasi tuholaisia, voit ottaa yhteyttä oman kuntasi terveystarkastajaan. He antavat tuholaistorjuntaa koskevia neuvoja. Tuholaisia ovat mm. elintarviketuholaiset (esim. faaraomuurahaiset ja riisihäröt), tekstiilituholaiset (esim. vaatekoit ja turkiskuoriaiset) sekä jyrsijät (rotat ja hiiret). Ilmoita myös talon isännöitsijälle asiasta, sillä tuholaisten hävittäminen vaatii usein koko taloa koskevia toimenpiteitä ASUNNOSTA LUOPUMINEN Vuokra-asunnon irtisanominen on tehtävä kirjallisena. Mikäli sopimus on kahden henkilön nimissä, on molempien allekirjoitettava irtisanomisilmoitus. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Asunnon haltijalla on vuokranmaksuvelvollisuus tämän ajan. Irtisanomisen vastaanottamisesta lähetetään asukkaalle vahvistus ja ohje poismuuttajalle. Muuttotarkastus Muuttotarkastus tehdään asunnon ollessa tyhjä ja loppusiivous suoritettuna. Tarkastuksessa todetaan asunnon nykyinen kunto sekä mahdolliset viat. Huoneistoon asennettuja sälekaihtimia ei saa poistaa. Samoin asukkaan asentama turvalukko tulee jättää paikoilleen ja avaimet avainkortteineen palauttaa. Kattorasiat sekä asukaskansio kuuluvat asuntoon ja näiden puuttumisesta veloitamme. Vakuus Vakuusmaksu palautetaan teknisen isännöitsijän tarkastettua huoneiston, edellyttäen että maksusaatavia ei ole, huoneisto on siivottu ja moitteettomassa kunnossa sekä kaikki asuntoon kohdistuvat avaimet on palautettu. Asunnon näyttö Vuokralaisen yhteystiedot annetaan uudelle hakijalle asuntoon tutustumista varten. Yhteystiedot saa vain yksi hakija kerrallaan, jotta hakijoista olisi mahdollisimman vähän häiriötä. Asukas voi halutessaan sopia myös niin, että Asuntosäätiön edustaja käy näyttämässä asuntoa. 11 Loppusiivous Jotta myös seuraavalla asukkaalla olisi viihtyisä ja mukava koti, tulee huoneisto siivota ennen pois muuttoa ja sen tulee olla tyhjä vuokralaisen irtaimistosta. Edellytämme siivouksessa mm: ã uunin, lieden ja peltien puhdistamista (liesi tulee vetää paikoiltaan ja tausta ja lattia pestä) ã jääkaapin ja pakastimen sulattamista ja puhdistamista ã liesituulettimen suodattimen puhdistamista ã kaappien, hyllyjen ja laatikostojen pyyhkimistä kostealla ã lattioiden pyyhkimistä kostealla ja roskien vientiä ã kylpyhuoneen wc-istuimen, pesualtaan ja lattiakaivon puhdistamista ã saunan lauteiden pesemistä ã parvekkeen puhdistamista ã varaston tyhjentämistä Mikäli huoneisto on jätetty siivoamatta muuton yhteydessä, veloitetaan vakuudesta siivouskulut automaattisesti siitä erikseen ilmoittamatta. Muuttopäivä / avainten palauttaminen 1.2.2013 alkaen tehdyissä vuokrasopimuksissa poiketen lain asuinhuoneiston vuokrauksesta 68 §:stä Asuntosäätiöllä muuttopäivä ja avainten palautuspäivä on sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä. Avaimet tulee palauttaa kello 16.00 mennessä. Ennen 1.2.2013 tehdyissä vuokrasopimuksissa noudatetaan sopimuksissa mainittuja ehtoja. 12 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä. Yhteiset tilat Ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa. Rak
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x