of 35

ISLEVSEL VE MEKANSAL ANALIZLER

Title: PowerPoint Presentation Last modified by: Orhan Hac hasano lu Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show
0 views35 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: ISLEVSEL VE MEKANSAL ANALIZLER 1 ISLEVSEL VE MEKANSAL ANALIZLER 2
 • ISLEVSEL ANALIZLER
 • LINEER ISLEV SEMASI
 • MERKEZI ISLEV SEMASI
 • 3
 • YÖNLENME
 • LINEER SEMA
 • 1. Lineer islev semasi lineer yönlenme
 • 2. Lineer islev semasi merkezi yönlenme
 • 3. Lineer islev semasi dairesel veya kutu seklinde yönlenme
 • 4. Lineer islev semasi radyal yönlenme
 • MERKEZI SEMA
 • 1. Merkezi islev semasi lineer yönlenme
 • 2. Merkezi islev semasi merkezi yönlenme
 • 3. Merkezi islev semasi dairesel veya kutu seklinde yönlenme
 • 4. Merkezi islev semasi radyal yönlenme
 • 4
 • MEKANSAL ANALIZLER
 • Mekanin tanimlanmislik düzeyi
 • Çevrelenme / bosluklarin orani
 • 5 KARE TABAN DÜZLEMLI MEKAN Mekanlarin çevrelenme düzeyi Etki alanlari Yönelis Sinirlama 6
 • DÜSEY DÜZLEMLER MEKAN OLUSMA ILISKISI
 • Sinirlama
 • Yönlenme
 • 7
 • DAIRE TABANLI MEKAN
 • Sinirlar
 • Açikliklar
 • Yönelis
 • Etki alanlari
 • 8
 • ÜÇGEN TABANLI MEKAN
 • Sinirlar
 • Açikliklar
 • Yönelis
 • Etki alanlari
 • 9 MEKANSAL AKICILIK Yönlenme Sinirlar Doluluk/ Bosl uk Pozitif / negatif 10
 • Yerin kenari boyunca duvar ve pozitif dis mekan
 • Kendi hacmi içinde bir avlu
 • Kendi iç mekani özel dis mekanla birlesebilir
 • Arazinin bir kismini özel dis mekan olarak tanimlar
 • Ayrik bir biçim olarak çevresinde baskin olur
 • Dis mekan için sinir olusturacak genis cephe
 • Kendi arazisi içinde serbestçe durup çevrelenmis dis mekani iç mekan uzantisi saglar
 • Negatif mekanda pozitif bir biçim olarak durur.
 • 11
 • TABAN DÜZLEMI
 • YÜKSELTILMIS TABAN DÜZLEMI
 • ÇUKURLASTIRILMIS TABAN DÜZLEMI
 • BASÜSTÜ DÜZLEMI
 • 12
 • Yükseltilmis mekan ile çevresi arasindaki iliski düzeyi mekansal ve görsel sürekliligin düzeyi, seviye degisiminin ölçegine baglidir.
 • Ortadaki alan tanimlidir. Görsel ve mekansal süreklilik korunmustur.
 • Görsel süreklilik daha az korunmustur. Mekansal süreklilik kesilmistir.
 • Görsel ve mekansal süreklilik kesilmistir. Yükseltilen düzlem altindaki mekan için koruyucu düzlem olmustur
 • 13 Çukurlastirilmis taban düzlemi Bir kesinti olusturudugu halde çevresindeki mekani tümleyen sekildedir. Derinligin artmasi çevre iliskileri azaltir. Çukurlastiril mis alan ayri bir mekan/hacim olmaya baslar. Asil taban düzlemi göz seviyesinin üstünde kaldiginda, ayri bir mekan haline gelir. Bir mekanin asil mekana göre yükselmesi disa dönüklük ve önemi, alçalmasi ise içedönüklük ve korunma etkilerini çagristirir. Asamali geçis 14 BASÜSTÜ DÜZLEMI Sadece yatay bir düzlem basüstü düzlemi mekan tanimlar. Basüstü düzleminin Biçimi Açikliklari Sinirlari Yönlenmesi Mekanin biçimlenmesinde etkili olmaktadir 15 MEKAN TANIMLAYICI DÜSEY ELEMANLAR Düsey çizgisel elemanlar Tek düsey düzlem L seklinde düzlem Paralel düzlemler U seklinde düzlem Dört düsey düzlem kapanim 16 Tanimlanms bir mekan içinde yer alan bir tekil düsey eleman çevreleyen elemanlar (duvarlarla) etkilesime girer Yüzey içinde Yüzeyin hemen önünde Yüzeyden uzaklasmis Kolonun bulundugu yere göre mekansal etkileri 17
 • Hacim ancak köse, kenar, yüzeyleri tanimlandigi zaman tanimli olur.
 • Düsey tekil elemanlarla sinirlar
 • Kenar elemanlarin tekrari
 • 18
 • L SEKLINDE DÜZLEMLER
 • Düzlemlerin kesistigi köseden baslayan diyagonal boyunca açilan bir mekan tanimlar.
 • Tanimlanan yüzeyler disindaki mekan tanimlayicilarinin sinirlari netlestirmesi gerek.
 • Bosluk tanimi zayiflatir.
 • Köse bosluk dinamik hale getirir.
 • 19
 • L SEKLINDE DÜZLEMLER
 • L Biçim türevleri
 • L biçim çevreledigi dis mekani tanimlar.
 • L biçimli düsey düzlemler duragandir. Kösesini tanimlayan bir tekil elemanla daha tanimli hale gelir.
 • L biçimli düsey düzlemler benzerleri ve diger biçimlerdeki düzlemlerle çok farkli iliskiler kurabilirler.
 • 20
 • PARALEL DÜSEY DÜZLEMLER
 • Açik uç mekana güçlü bir dogrultu verir.
 • Taban, basüstü düzlemi veya diger düsey elemanlarla mekan biçim sinirlanabilir.
 • Açik uçlar yönünde mekan taniumi genisleyebilir.
 • Açikliklar sinirlari degistirir.
 • 21
 • U SEKLINDE DÜZLEMLER
 • Içe dogru bir odak disari dogru yönelim olusur.
 • Açik uç tek olma ile birinci yüzey haline gelir.
 • Açik uç mekansal sürekliligi saglama olanagi verir.
 • 22
 • U biçimli mekanda açikliklar
 • Giris ve yaklasim yönlerine göre mekansal algida farkliliklar olusur.
 • Açik uca karsi giris manzara iliskisi
 • Yandan giris
 • U biçimin kenar oranlari önemlidir. Uzun kenari çok uzun hale gelirse duraganliktan çok içinde hareket geçilme etkisi verir.
 • U biçimindeki binalar çok tanimli dis mekanlar olusturur.
 • 23
 • DÖRT DÜZLEM KAPANIM
 • En tipik mekansal kurgudur.
 • Kentsel mekandan
 • Bina içindeki mekan kurgusuna her yerde rastlanir.
 • 24
 • MEKAN TANIMLAYICI ELEMANLAR ÖZETI
 • 25
 • MEKAN TANIMLAYICI ELEMANLAR ÜZERINDEKI AÇIKLIKLAR
 • 26
 • Düzlemin içinde
 • Köselerde Düzlemin arasinda 27
 • Tek basina duran açiklik kendisine zot bir alan olusturur.
 • Düzlem biçimi açiklik biçimi Çok sayidaki açiklik kompozisyonu Açiklik orani pozitif negatif Açikliklar içeriden yüzeylerden daha aydinlik görünür 28
 • KÖSEDEN AÇIKLIKLAR
 • 29
 • DÜZLEMLER ARASINDAKI AÇIKLIKLAR
 • 30
 • MIMARI MEKANIN NITELIKLERI
 • Alan
 • Sekil
 • Yüzey
 • Kenar
 • Boyut
 • Biçimlenme
 • Açikliklar
 • Mekan
 • Biçim
 • Renk doku örüntü ses
 • Oran ölçek
 • Tanim
 • Kapalilik derecesi, isik, manzara
 • 31
 • ÇEVRELENME DERECESI
 • 32
 • MEKANSAL ILISKILER
 • 33
 • IÇIÇE GEÇMIS MEKAN
 • BITISIK MEKAN 34 ORTAK BIR MEKAN ILE BIRBIRLERINE BAGLANAN MEKANLAR
  Advertisement
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x