of 3

Käyttöohjeet - Vuokraa kylpykärry

Käyttöohjeet 1. Irroita kylpytynnyri vetoautosta ja valitse paljulle tasainen alusta. Paljun etupää voi olla aavistuksen (2-3cm) alempana kuin…
2 views3 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Käyttöohjeet 1. Irroita kylpytynnyri vetoautosta ja valitse paljulle tasainen alusta. Paljun etupää voi olla aavistuksen (2-3cm) alempana kuin perä. Näin vesi kiertää kaminassa paremmin! 2. Laske tukijalat (4 kpl) alas ja aseta tassujen alle laudat. Kiristä tukijalat huolellisesti. Palju laskeutuu lopullisesti tukijalkojen varaan sen täyttyessä. Löysää nokkapyörä, ettei paino kohdistu siihen paljun täyttyessä. 3. Täytä palju vedellä. Katso että pohjaventtiili/tulppa sekä kaminan tulppa ovat kiinni. Tyhjänä olevaan altaaseen menoa tulee välttää, jos on tarvetta mennä, niin max 1 hlö! Paljun tulee täyttyä väh. 5cm ylemmän läpivienitiaukon yläpuolelle! Älä täytä piripintaan, koska altaaseen mentäessä vesi tulee yli. 4. Asenna piippu kaminaan ja sytytä tuli. Kaminaa ei saa sytyttää ennen kuin allas on täytetty!!! Vajaana olevan paljun lämmittäminen sulattaa kaminan!!! 5. Lämmitettäessä pidä kantta paljun päällä. Käytä myös muutamaa kannen kumilenkkiä, jottei tuuli vie kantta. Kansi kiinni palju lämpenee huomattavasti nopeammin. Nosta kansi varoen päälle, älä liuta, ettei paljun reunat naarmuunnu. Lisää puuta ja anna veden lämmetä n. 37°C asteeseen. Lämmitysaika vaihtelee veden alkulämpötilan ja lämmityksessä käytettävän puun mukaan. Lämmitys 5 asteisesta vedestä n. 37-asteiseksi kestää n. 3-4 tuntia, 25-asteisesta n. tunnin. Täytettyä tynnyriä ei saa päästää jäätymään, muista laittaa kansi päälle kylvennän päätteeksi ja kiinnitä se kumilenkeillä jottei tuuli vie kantta. Illalla lämmitetty vesi on vielä seuraavan päivänä yli 20-30 asteista pakkasellakin. 6. Varmistaaksesi veden tasaisen lämpiämisen voit välillä sekoittaa sitä mukana olevalla melalla. Varo istumista ylimmän veden tuloaukon edessä tulen ollessa kaminassa, kaminasta tuleva vesi on todella kuumaa. 7. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Muista valvoa mikäli lapset käyttävät paljua. Varo liukastumista etenkin talvella. Paljun käyttäjänä vastaat itsesi ja muiden turvallisuudesta, sekä paljun rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena. 8. Paljun tyhjennys: Huolehdi että tuli on sammunut kaminasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen (muutoin kamina voi sulaa). Avaa ensin paljun pohjaventtiili/tulppa ja anna paljun tyhjentyä. Lopuksi avaa vielä kaminan alareunassa oleva tulppa. Paljussa ja kaminassa oleva vesi ei saa jäätyä. 9. Paljun voi puhdistaa vesiletkulla tai painepesurilla ja puhdistuksessa voi käyttää kotitaloudessa käytettäviä puhdistusaineita (ei raakaa kloriittia). Hangata voi pehmeillä räteillä, mopilla tai sienellä. Hankaavia karheita materiaaleja ei saa käyttää. 10. Nosta tukijalat, irroita piippu ja laita kansi paikalleen. Paljun sisällä ei saa kuljettaa mitään. 11. HUOM! Paljun on oltava täysin tyhjä vedestä siirrettäessä!!! 12. Nautinnollisia kylpyhetkiä! HINATTAVAN KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokralleottajan on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralleottaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Kalustossa mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat kokonaan vuokralleottajan vastuulla. Vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot. Vuokranantaja vastaa paljukärryn normaalista kulumisesta. Mahdollisista kulumisesta johtuvista vioista ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa paljukärryn/kylpytynnyrin käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta. Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kevytperävaunun ja kylpytynnyrin (myöhemmin laite) luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle. Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä Laite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen tai kun vuokranantaja on saanut vuokralaisen ilmoituksen laitteen palautuksesta vuokranantajan hyväksymään paikkaan. Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla o ikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Vakuutukset Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan laitteen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu 160€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vuokralainen on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahingon sattuessa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta. Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä. Kylpytynnyri on oltava peruspuhdistettu käytön jälkeen. Puhdistukseen kuuluu tyhjennys, sisäpintojen pyyhkiminen ja huuhtelu, kaminan tyhjennys sekä tynnyrin ulkoinen siistiminen. Jos asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, häneltä tullaan laskuttamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50€ / h, kuitenkin vähintään 50€. Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahingoista kokonaisuudessaan: ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã  Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona. Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että tynnyrissä on vettä Ajaminen tyhjillä renkailla Lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut. Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta. Vuokraan sisältyvät asiat ã Vahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla ã Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset Olen lukenut ohjeet ja hyväksynyt sopimusehdot (tärkeimmät ohjeet alla):       Laske tukijalat alas ja aseta tassujen alle laudat. Kiristä tukijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä. Kaminaa ei saa sytyttää ennen kuin allas on täytetty. Vajaana olevan paljun lämmittäminen sulattaa kaminan! Muista laittaa kansi päälle kylvennän päätteeksi ja kiinnitä se kumilenkeillä jottei tuuli vie kantta. Tyhjennyksen lopuksi avaa vielä kaminan alareunassa oleva tulppa. Paljussa ja kaminassa oleva vesi ei saa jäätyä. Paljun sisällä ei saa kuljettaa mitään. Paljun on oltava täysin tyhjä vedestä siirrettäessä. Vuokra-aika: Kylpykärryn rekisterinumero: _______________________________________ Vuokralle-ottajan nimi ja henkilötunnus (henkilöllisyys todistettava) _______________________________________ Vuokralle-ottajan puhelinnumero _______________________________________ Vuokralle-ottajan osoite _______________________________________ Vuokralle-ottajan allekirjoitus ___________________________________ Aika ja paikka _______________________________________ Vuokralle-antajan nimi _______________________________________ Vuokralle-antajan puhelinnumero _______________________________________ Vuokralle-antajan allekirjoitus KUITTI Vuokralle-ottaja on maksanut noudettaessa tai etukäteen tilille sovitun vuokran _______ euroa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x