of 2

Kynnykset ja luiskat -esite .pdf - Apu

Kynnykset ja kynnysluiskat asunnonmuutostöissä www.aputuote.fi Alumiinikynnys Matalat ja leveät alumiinikynnykset asennetaan poistettavan kynnyksen…
0 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Kynnykset ja kynnysluiskat asunnonmuutostöissä www.aputuote.fi Alumiinikynnys Matalat ja leveät alumiinikynnykset asennetaan poistettavan kynnyksen tilalle. Kiinnitetään ruuveilla tai rakennusliimalla. Väreinä kulta ja ruskea. Listan pituus : 1000 mm tai 1800 mm Listan leveys: 80, 95, 110, 125, 140, 170, 200 mm Korkeus 6 mm Kynnysluiska Alumiininen kynnysluiska mahdollistaa esteettömyyden, jos kynnys jätetään paikalleen esim. ulko-ovessa, parvekkeella tai kylpyhuoneessa. Kiinnitetään ruuveilla kynnykseen reunaan oikeaan korkeuteen. Väreinä kulta, ruskea ja tumma puu. Listan pituus : 1000 mm Listan leveys: 150, 245, 325 mm Minimikorkeus: 15 mm Silikoni kynnyslista Silikoninen kynnyslista toimii kylpyhuoneen tulvakynnyksenä. Silikonilista on kestävä, joustava ja L-muotoinen. Silikonilista kiinnitetään puristuksiin kynnyksen alle ja tiivistetään silikonilla. Silikonilista voidaan kiinnittää oven karmiin, jotta kiinnitys varmistettaisiin. Väreinä valkoinen ja ruskea. Mitat Listan pituus 22*34 mm 1000 mm tai pidempi Apu-Tuote Suomen Apu-Tuote Oy Järvipuistonkatu 18 04400 JÄRVENPÄÄ puh 010 423 4210 fax 010 296 1055 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 70191e161f3011000504051f04155e1619 [email protected] /a www.aputuote.fi Magneettikynnykset MA 1 Magneettikynnykset Magneettikynnys on täysin esteetön kynnys. Magneettikynnys estää vedon, äänen ja savun pääsyn oven toiselle puolelle. www.aputuote.fi Toiminta Magneettikynnyksen toimintaperiaate on yksinkertainen. Oven mennessä kiinni magneettilista nousee kiinni oven alapintaan. Oven avautuessa magneettilista putoaa takaisin kynnysrunkoon ja näin kulku on täysin esteetön. Magneettikynnys on varmatoiminen, eikä sisällä mekaanisia kuluvia osia. MTK 3 Mallisto Magneettikynnyksiä on useita malleja. Mallistosta löytyy lattian pintaan asennettava malli MA 1, sekä useita erikorkuisia upotettavia malleja sisäoviin. Asennus Magneettikynnyksen asennus on helppoa. Alumiininen kynnysrunko asennetaan oven alle ja kiinnitetään lattiaan. Magneettinauha kiinnitetään oven alapintaan ja magneettilista pudotetaan alumiiniseen kynnysrunkoon. Magneettikynnyksen asennuksessa oven ja alumiinirungon väliin jätetään 4-9 mm rako. Kynnyksen sivuilla olevat luiskat voidaan tarvittaessa kääntää kohti lattian pintaa tai poistaa. MTK 6 Ulko-ovet, sisäänkäynnit MTK 32 Myös ulko-ovien sisäänkäynnistä on mahdollista tehdä esteetön. Mallistossa on useita profiileja ulko-oviin. Saneerauksiin ja uudisrakennuksiin on omat profiilit. Ulko-oviin suunnitelluissa magneettikynnyksen pofiileissa on kylmäkatko ja viemäröinti. lisätietoja: www.aputuote.fi Apu-Tuote Suomen Apu-Tuote Oy Järvipuistonkatu 18 04400 JÄRVENPÄÄ puh 010 423 4210 fax 010 296 1055 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 5a33343c351a3b2a2f2e2f352e3f743c33 [email protected] /a www.aputuote.fi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x