of 20

Mondex Integra-kiukaiden käyttö

Integra-kiukaiden käyttö- ja asennusohjeet ESIPUHE Hyvä suomalaisen Mondex-kiukaan omistaja! Kiitämme teitä Mondex-kiukaan valinnasta ja…
0 views20 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Integra-kiukaiden käyttö- ja asennusohjeet ESIPUHE Hyvä suomalaisen Mondex-kiukaan omistaja! Kiitämme teitä Mondex-kiukaan valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja ja miellyttäviä hetkiä saunoessanne. Tämän ohjekirjan tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään kiuastanne oikein ja turvallisesti. Käsikirja sisältää kiukaanne ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden yksityiskohdat sekä tietoa kiukaan käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan kiukaaseenne ennen sen käyttöönottoa. Jos tämä on ensimmäinen Mondex-kiukaanne tai olette vaihtanut uuteen Mondex-kiuastyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia, että ohjekirjan edellyttämät ohjeet turvallisen saunomisen takaamiseksi täyttyvät. Kiukaan myyjät antavat mielellään lisätietoja ja vastaavat kysymyksiinne sekä paikallisissa myymälöissä että Mondex Oy:n asiakaspalvelussa. Miellyttäviä saunahetkiä toivottaen, Seppo Nikkanen Toimitusjohtaja Mondex Oy Turvallisen saunomisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset asennusoikeudet. Mondex -sähkökiuas soveltuu käytettäväksi perhesaunaan, yksi (1) kiuas/saunahuone. Säilytä asennus- ja käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten. Tarkista aina palosuojaetäisyyksien riittävyys! Mikäli liitäntäohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaara! Muista tarkistaa saunahuone aina ennen kuin kytket kiukaan päälle! Varmista aina, että ohjain on katkaissut virran määräajan kuluttua! Älä käytä saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi. Kuumaa kiuasta on varottava, sillä kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttaviksi. Kiukaan vesihöyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman. Lapsia, liikuntarajoitteisia ja sairaita on hyvä valvoa saunottaessa. Lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita, joten saunassa pitää liikkua varoen. Älä mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, lääkkeet, huumausaineet, ym.) Riittämättömästi täytetty kivitila aiheuttaa palovaaran. Peittäminen aiheuttaa palovaaran. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitteita turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leiki tällä laitteella. Tämä laite täyttää vaatimukset: Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistamiseksi Mondex pidättää oikeuden tuotteiden ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin siitä ennalta ilmoittamatta. 1 -2- Asennus- ja käyttöohje 10/12 Asennus- ja käyttöohje 09/09 Kiukaan asennus: SenseMate-ohjain: Ohjain Kaikki johdotukset kiukaalta saunaan ilman rakenteiden purkamista! Ohjain Ohjain Kiukaan syöttökaapeli T Ohjain Jakorasia Kiukaan syöttöputki Ohjaimen putki Putki ohjaimen sijoituspaikkaan Putki termostaatin anturille (Ei pakollinen - Johto voidaan kuljettaa paneelin alla.) 2 -3- Asennus- ja käyttöohje 10/12 Asennus- ja käyttöohje 09/09 Kiukaan asennus: kokoaminen 1) Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan, kuivassa ja lämpimässä tilassa asennukseen saakka. 2) Pakkaus sisältää kiukaan, termostaatin anturin, elektronisen ohjaimen ja tarvittavat kaapelit. Tarkista eri osien kunto silmämääräisesti, havaitessasi puutteita, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen. Vältä iskuja ja kolhuja kiukaan osille, kun purat pakkausta. Myös saunan lattiapinta on syytä suojata asianmukaisesti ennen asennustyön aloittamista. 3) Kiuasta EI SAA NOSTAA ULKOVAIPASTA. 4) Sähköasentaja kytkee johdot ennen kiukaan asentamista paikoilleen. Kiukaan asentoa voi tarvittaessa hienosäätää kiukaan säädettävien jalkojen avulla. Huomioi kiukaan asennuksessa etäisyydet palavaan materiaaliin sivulla 6 esitetyn taulukon 2.1. mukaisesti. 5) Kiuas asennetaan lattialle ja jalat säädetään siten, että kiuas on suorassa. 6) Tarkista että lämpösuojan aukko oikealla kohdalla. 7) Kiuas on myös mahdollista asentaa vapaasti seisomaan avoimeen tilaan. Jos kiuas asennetaan vapaaseen tilaan pitää se tukea hyvin mukana tulevalla tukiraudalla. 8) Vapaaseen tilaan asennettaessa voidaan kiukaan sisällä oleva sisimmäinen lämpösuoja poistaa ja täyttää myös koko alaosa kivillä. Käyttäjän halutessa ulkovaippa on poistettavissa irroittamalla 4 ruuvia. Huom: poista kaikki muovikalvot ennen kiukaan käyttöönottoa! 9) Helpottaaksesi kiukaan asennusta lauderakenteisiin voit joko - irrottaa yhden laudan läpivienti-aukon reunalta pintalaudoituksesta, että kiukaassa olevat johtojen vedonpoistoholkit mahtuvat myös aukosta läpi. - vaihtoehtoisesti irrottaa kiukaan yläosan avaamalla 4 ruuvia sekä ottaa alaosan ulkovaipan pois (4 ruuvia) ja pujottamalla kiukaan alakautta. Tämän jälkeen pujotat alaosan ulkovaipan yläkautta takaisin paikoilleen. INTEGROINTIAUKON HALKAISIJA 343 MM 3 -4- Asennus- ja käyttöohje 10/12 Asennus- ja käyttöohje 09/09 Kivien ladonta: Mondex Integra-kiukaan kivet ladotaan niin, että vastukset pysyvät suorassa linjassa. Vastuksia ei saa vääntää niin että ne ottaisivat kiinni kiukaan metallirakenteisiin. Tarkoituksena on latoa RST-ristikkoa vasten mahdollisimman tiivis kivivaippa ja sisemmät kivet väljästi. Tiivis kivivaippa estää suoraa lämpösäteilyä ylikuumentamasta kiukaan ympärillä olevia materiaaleja. Sisempien kivien väljä ladonta päästää ilman virtaamaankiukaan läpi, jolloin sauna ja kiuaskivet lämpenevät tehokkaasti. Kiukaan täyttö kiuaskivillä 1) Älä pudota kiviä kivitilaan. Älä kiilaa kiviä tiukasti vastusten väliin. 2) Aloita kivien ladonta keskeltä vastusten sisältä. 3) Vastusten sisäpuolelle kiviä ladottaessa on huomioitava että kiviä ei ladota liian tiiviisti eikä siten että vastukset vääntyvät ja koskettavat toisiaan tai kiukaan runkoa. 4) Jos sisimmäinen lämpösuoja poistettu (muista suojaetäisyydet!)voidaan kiviä latoa myös alaosa täyteen Helpottaaksesi kivien ladontaa alaosaan voit ottaa yläosan pois avaamalla 4 ruuvia. 5) Jos alaosa ladottu täyteen kiviä voidaan kiukaasta käyttäjän niin halutessa ottaa myös ulkovaippa pois. (muista suojaetäisyydet!) 6) Kiukaan kivitilaan tai sen läheisyyteen ei saa laittaa mitään esinettä tai laitetta, joka muuttaa kiukaan ilman läpivirtausta. 7) Paljaana hehkuva vastus voi kuumentaa kiukaan suojaetäisyyksien ulkopuolellakin olevat materiaalit vaarallisen kuumiksi. Varmista, ettei vastuksia näy kivien takaa. Käyttäjän aiheuttamat kolhut eivät kuulu Mondexin myöntämän takuun tai muun tuotevastuun piiriin. Kun kiukaaseen ladotaan kiviä, on varottava kolhimasta kiukaan maalipintoja vaurioiden estämiseksi. 4 -5- Asennus- ja käyttöohje 10/12 Asennus- ja käyttöohje 09/09 SenseMate-ohjaimen asennus: 1. Ohjain 2. Anturi, sijoitetaan laudeseinälle jos mahdollista kuitenkin vähintään 1 m päähän kiukaasta 3. Lämpötilan rajoittimen palautuskytkin 4. Elektroniikan pääkytkin kiukaan pohjassa 200 mm 200 mm 5 Asennus- ja käyttöohje 10/12 Taulukko 1.1 Tekniset tiedot Malli Teho (kW) Jännite Liitäntäjohto Sulake Integra 6.6 6,6 400 V 3N 5 x 1,5mm² 3 x 10A Integra 9.0 9.0 400 V 3N 5 x 2,5mm² 3 x 16A 2.1 Minimietäisyydet palavaan materiaaliin C B A D D E Taulukko 2.1 Minimietäisyydet palavaan materiaaliin (mm) Malli A B C D E Tilavuus Integra 6.6 100 100 770 100 1900 7 - 10m³ Integra 9.0 120 120 770 120 1900 9 - 15m³ JOS KIUAS INTEGROIDAAN ALAVAIPAN KANSSA NIIN SUOJAETÄISYYS 4 MM ALAVAIPAN KOHDALLA. AUKON HALKAISIJA 343 MM. Taulukko 2.2 Kiukaan mitat (mm) Malli Leveys (mm) Syvyys (mm) Korkeus (mm) Integra 6,6 335 335 1130 Integra 9.0 335 335 1130 6 Asennus- ja käyttöohje 10/12 Yleiset ohjeet Mondex Integra - kiukaan käyttäjälle Huomioitavaa Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset asennusoikeudet. Mondex-sähkökiuas soveltuu käytettäväksi perhesaunaan, yksi (1) kiuas/ saunahuone. Säilytä asennus- ja käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten. Asentaminen Sähköasentajan on helpompi tehdä kiuaskytkennät ennen kiukaan lopullista paikalleen asentamista. Liitäntäjohtona käytetään kumikaapelia H07RN-F. Palosuojaetäisyydet Palosuojaetäisyys mitataan palavaan materiaaliin. Tarkista Mondex Integra -kiukaan minimietäisyydet palavaan materiaaliin sivun 6 taulukosta. Suojaetäisyys palamattomaan materiaaliin on puolet ko. mitasta. Varmista tarvittaessa seinäpintamateriaalin paloturvallisuus materiaalin myyjältä tai valmistajalta. Lisäkytkentävaihtoehdot Sähkölämmityksen ohjaus kiukaan kanssa: Sähkölämmityksen ohjauskaapeli viedään suoraan kiukaan kytkentärasiaan, josta edelleen kytkentäjohdon vahvuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille. HUOM! Mikäli liitäntäohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaara! HUOM! Poista kaikki muovikalvot ennen kiukaan käyttöönottoa! Esilämmitys Kiuaskivet ladotaan sivulla 4 annettujen ohjeiden mukaisesti. Ennen kiukaan käyttöönottoa on suoritettava esilämmitys. Kiuasta lämmitetään 30 minuuttia. SenceMate-ohjaimeen asetetaan lämpötilaksi 50 °C. Esilämmityksessä vastuksista voi nousta käryä, joten tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta on huolehdittava. Esilämmityksessä ei pidä käyttää löylyvettä. Suorita esilämmitys aina valvotusti! Käyttö Muista tarkistaa saunahuone aina, ennen kuin kytket kiukaan päälle! Varmista aina, että ohjain on katkaissut virran määräajan kuluttua! Lämpötilan säätö Toivottu lämpötila säädetään Sensemate-ohjaimen avulla (ks. sivut 14-18). Saunan koko, rakenne ja lämmöneristys vaikuttavat todelliseen lämmitysaikaan. Termostaatin avulla saunahuoneen lämpötila saadaan pysymään halutun mukaisena. Mikäli saunahuoneen lämpötila jostakin syystä nousee vaarallisen korkeaksi, lämpötilan rajoitin katkaisee kiukaalta virran. Ylikuumenemisen syy täytyy aina selvittää. Virta kytketään uudelleen painamalla lämpötilan rajoittimen palautuspainiketta (ks. kuva sivu 17). Lämmitysajan oikea pituus Turhan pitkä saunan lämmittäminen kuluttaa energiaa eikä paranna löylyominaisuuksia. Parhaat löylyt saat, kun pidät saunan lämmitysajan suhteellisen lyhyenä eli saunan koon ja kiukaan tehon mukaan n. 45–60 min. Saunan koko, lasiovi, ikkuna tai käytetyt materiaalit saattavat edellyttää pidempää lämmitysaikaa. 7 Asennus- ja käyttöohje 10/12 Löylyvesi Suosittelemme kädenämpöisen löylyveden käyttöä. Löylyvetenä käytetään talousvettä. Heitettäessä löylyä alemmille kiville saadaan pehmeämmät löylyt. Kovempia ja ärhäkkäämpiä löylyjä haluttaessa kaadetaan kiukaan laelle kerralla reilusti lämmintä vettä. Saunahuone Saunan on oltava hyvin lämpöeristetty, etenkin katon, jonka kautta löyly pyrkii poistumaan. Kosteuden vuoksi suositellaan käytettäväksi alumiinipaperia. Mikäli saunassa on eristämättömiä kivi-, laattaja betonipintoja tai hirsiseinät, on kiukaan tehoa lisättävä. Tavanomaisella seinärakenteella (villaeriste-folio-puu) lasketaan saunan yhtä tilavuuskuutiometriä kohden keskimäärin 1 kW kiuastehoa. Tehontarve kasvaa jokaista eristämätöntä pinta-ala neliömetriä kohden saman verran kuin tilavuuden kasvaessa 1,5 m³ (myös lasiseinät, -ovet ja eristämättömät kivipinnat). Lasi-ikkunoille on laskettava lisäksi 1,3 m³/neliömetri. Rajatapauksissa valitse suurempitehoinen kiuas. Saunan ilmanvaihdon on oltava tehokas happipitoisuuden ja raikkauden saavuttamiseksi. Saunan huoneilman on vaihduttava 6 krt/h. Venttiilillä varustettu raitisilmaputki suositellaan sijoitettavaksi kiukaan yläpuolelle. Poistoilmaventtiili asennetaan mahdollisimman kauas kiukaasta ja lähelle lattianrajaa. Poistoilma on mahdollista johtaa pesuhuoneeseen myös oven alitse. Tällöin saunan oven alla on oltava vähintään 50 mm rako ja pesuhuoneessa poistoilmaventtiili. Lisätietoja saat rakennusohjeista ja -määräyksistä. Mikäli kiuas ei lämpene Onko virta päällä? Onko ohjaimeen asetettu saunan lämpötilaa korkeampi arvo? Onko lämpötilan rajoitin lauennut? -> Palautus tapahtuu painamalla termostaattikytkimen vieressä olevasta reiästä ohutpäisellä esineellä, kunnes kuuluu naksahdus. Ylikuumenemisen syy täytyy aina selvittää ennen kiukaan kytkemistä uudelleen päälle! Tarvittaessa ota yhteys myyjään tai valmistajaan Varoituksia - Älä käytä saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi. - Kuumaa kiuasta on varottava, sillä kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttavaksi. - Kiukaan vesihöyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman. - Lapsia, liikuntarajoitteisia ja sairaita on hyvä valvoa saunottaessa. - Lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita, joten saunassa pitää liikkua varoen. - Älä mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, lääkkeet, huumausaineet, ym.) Takuu Mondex Oy antaa valmistamilleen Mondex-kiukaille kahden (2) vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu koskee vain yksityiskäytössä olevia kiukaita. Säilytä ostokuitti tai takuutodistus. Takuu ei kata ulkoisia eikä sisäisiä mekaanisesti syntyneitä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet esim. kiven iskusta tai kaatumisesta. 8 Asennus- ja käyttöohje 10/12 Huolto, varaosat Jos kiukaassa ilmenee selvittämätön vika, ota yhteys valmistajan huoltoneuvontaan 0500 889 559. Varaosia on helposti saatavilla Mondex-myyjiltä ja valmistajalta. Varaosia hankittaessa on syytä merkitä muistiin kiukaan nimi ja teho, jotta oikeat varaosat voidaan toimittaa. Seinäanturin ja ohjaimen asennus Anturin johdon pituus on 14m. Samasta johdosta katkaistaan myös ohjaimen johto. Anturi on valmiiksi kiinnitetty johtoon. Esivalmistelut: saunan seinässä on oltava putki tai paneeliseinässä on oltava reikä johdolle, jonka on ulotuttava kiukaan luo. Johdon toinen pää kytketään kiukaaseen. Anturin kotelo takaapäin katsottuna Kiinnitystuet, joihin anturi painetaan Vedonpoistin, johon johto painetaan Ohennus, joka avataan ja josta johto vedetään pinta-asennuksessa Taivuta ensin johto tiukkaan 90° kulmaan ja paina se kiinni kotelon alareunan vedonpoistimeen. Seuraavaksi paina anturi kiinnitystukiin komponenttipuoli edellä. Kiinnitä anturi lopuksi ruuveilla seinään Pinta-asennus: Kotelon alapinnassa, vedonpoistimen vieressä on pinta-asennusta varten ohennus, joka avataan ja tuodaan kaan kaapeli sen läpi. 9 Asennus- ja käyttöohje 10/12 Ohjainpaneelin kiinnittäminen Ohjainpaneeli kiinnitetään seinään tai se voidaan kiinnittää ergonomisesti ihanteelliseen kulmaan siihen tarkoitetun kulmakappaleen avulla. Huomioi ohjaimen kiinnittämisessä erityisvaatimukset (Kuva 2.1) VAIHE 1 Kulmakappale kiinnitetään seinään 5mm ruuveilla. Ruuvien kiertäminen tapahtuu kappaleen etupuolella olevien Ø15mm reikien kautta. Takaosan kiinnitysreiät seinään kiinnittämistä varten Etupuolen kiinnitysreiät ohjauskeskuksen pohjalevyn kiinnittämiseen. VAIHE 2 Irrota ohjaimen kotelo pienellä talttapäisellä ruuvimeisselillä vääntäen. VAIHE 3 Kulmakappaleen seinäänasennuksen jälkeen ohjauskeskus kiinnitetään kulmakappaleeseen pohjalevystään 4mm ristipääruuvein. Kiinnitysreiät ohjaimen pohjalevyn yläosassa VAIHE 4 Paina ohjaimen kotelo kiinni pohjalevyyn. 10 Asennus- ja käyttöohje 10/12 Seinäanturin ohjaimen asennus Ohjainta ja seinäanturia asennettaessa kiukaan on oltava jännitteetön. Käännä sähkötaulusta kiukaan johdonsuojakytkimet OFF-asentoon, tai ruuvaa tulppasulakkeet kokonaan irti. Huom! Kiukaassa saattaa olla ulkoisia ohjausjännitteitä (esim. lämmityksen ohjaus), tarkista aina kiukaan jännitteettömyys ennen asennustöitä! Ohjain takaapäin nähtynä, riviliitin vasemmassa yläkulmassa. Kytkentä ohjaimeen si pu ke va Ohjain kytketään kiukaaseen 4-napaisella silikonikaapelilla. Samalla kaapelityypillä kytketään myös seinäanturi. Molemmat kaapelit toimitetaan yhtenäisenä palana siten, että anturi on valmiiksi kiinnitetty toiseen päähän. Kaapeli on katkaistava sopivasta kohdasta siten, että kaapeleista saadaan halutun mittaiset. Kaapelia on paketissa yhteensä 14 m. Lisäkaapelia on myös saatavana. Anturi sijoitetaan mielellään laudeseinälle, kuitenkin vähintään 1 metrin päähän kiukaasta, n. 20 cm irti katosta ja seinästä. Ohjain voidaan sijoittaa puku- tai pesuhuoneeseen, muualle asuintilaan tai saunaan. Saunassa ohjaimen saa asentaa maksimissaan 0,99 m korkeuteen (KUVA 1.0). Jos ohjain sijoitetaan niin kauas, että mukana toimitettu kaapeli ei riitä, sitä voidaan jatkaa myös esim. MHS-puhelinkaapelilla tai muulla parikierretyllä kaapelilla saunatilan ulkopuolella. Saunatilassa on aina käytettävä mukana toimitettua
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x