of 80

Nuori tekee, ohjaaja tukee – asuntolaohjaajan opas

, E E K E T I R O NU E E K U T A J A A J H O Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi…
0 views80 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
, E E K E T I R O NU E E K U T A J A A J H O Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä toteutettaviksi. Ennen kaikkea se on tarkoitettu avuksi siihen, miten innostaa nuoret tekemään itse asioita. Asuntolaohjaaja on nuorten tukena toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä, mutta toteuttamisesta vastaavat nuoret itse. Nuoret viihtyvät paremmin, kun toiminta on heidän itsensä näköistä. Itse tekemällä oppii monenlaista. Ohjaajan jaksamisen kannalta on tärkeää, että hän ei joudu tekemään asioita yksin. Uuden asuntolaohjaajan kannattaa lukea erityisesti luvut 1 ja 2. Niissä käsitellään ohjaajan työtä ja hyvinvointia, ryhmän muodostumista sekä toiminnan käynnistämistä. Luvussa 3 käsitellään nuorten oman toiminnan aktivoimista ja luvussa 4 erilaisia teemoja, jotka tukevat aikuiseksi kasvamista ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä. Luvussa 5 pohditaan yhteistyötä asuntolan ja oppilaitoksen, kotien, toisten asuntoloiden ja muiden tahojen kanssa. Lukuun 6 on kerätty tietoa tahoista, joilta voi saada tukea asuntoloissa järjestettävään toimintaan. Aktiivisuus syntyy pienistä teoista ja tarjotuista mahdollisuuksista. Oppaassa on ohjeita yksittäisiin tapahtumiin ja säännölliseen kerhotoimintaan – ja moneen muuhun. Luvut koostuvat johdantoteksteistä ja toimintaideoista. Lisäksi tarjolla on esimerkkejä onnistuneista toiminnoista oppilaitoksista ympäri Suomea. Niitä soveltamalla ohjaaja ja nuoret yhdessä voivat tehdä omasta asuntolastaan yhteisen turvallisen tilan, jossa on ystäviä ja mielekästä ohjattua toimintaa. Opas on tuotettu Nuorten Akatemian Amikset asuntoloiden kehittäjinä -hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan Opiston Yhdessä asuen ja oppien -hankkeen yhteistyönä. Hankkeet ovat saaneet tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Molempien hankkeiden tavoitteena on ollut vahvistaa nuorten aktiivisuutta asuntolatoiminnassa ja luoda nuorten tukemiseen hyviä käytäntöjä. Materiaalin hyvät käytännöt on koottu hankkeiden toimijaverkostoilta. Materiaalin tekstit ovat tuottaneet Kirsi Airaksinen, Annukka Saine-Kottonen ja Jouni Seppänen Nuorten Akatemiasta sekä Irene Turenius ja Hannele Vuoto Etelä-Pohjanmaan opistolta. Antoisia lukuhetkiä! 2 © Nuorten Akatemia – Opas asuntolaohjaajalle Sisältö 1 Minä asuntolaohjaajana...........................................................................................................................4 1.1 Ohjaaja on innostaja...........................................................................................................................4 1.2 Asuntolaohjaajan hyvinvointi..............................................................................................................5 2 Ryhmä ja sen rakentaminen.....................................................................................................................7 2.1 Tervetuloa asuntolaan........................................................................................................................7 2.2 Turvallista ryhmää rakentamassa.....................................................................................................12 2.3 Erityisnuorten ryhmäyttäminen muiden joukkoon.............................................................................18 2.4 Vuorovaikutusta ja ongelmien ratkaisua...........................................................................................19 3 Nuorten oman toiminnan tukeminen......................................................................................................22 3.1 Nuoret tekevät – ohjaajat tukevat.....................................................................................................22 3.2 Nuorten omat ryhmät........................................................................................................................25 3.3 Kerhotoiminta...................................................................................................................................27 3.4 Projekti pystyyn................................................................................................................................29 3.5 Toiminnan jälkeen.............................................................................................................................33 3.6 Opitun tunnistaminen.......................................................................................................................35 4 Arjenhallinta............................................................................................................................................38 4.1 Elämäntaitojen valmennusta............................................................................................................38 4.2 Pienin askelin kohti itsenäistymistä – nuoren henkilökohtainen ohjaaminen...................................42 4.3 Rahankäytön aakkosia.....................................................................................................................47 4.4 Terveydeksi......................................................................................................................................48 4.5 Miten puhua nuoren kanssa masennuksesta?.................................................................................49 4.6 Koukussa nettiin tai peleihin.............................................................................................................50 4.7 Humalan houkutukset.......................................................................................................................52 4.8 Seksi kiinnostaa...............................................................................................................................57 4.9 Vihreitä arvoja..................................................................................................................................58 5 Yhteistyöllä tuloksia................................................................................................................................62 5.1 Yhteistyö oppilaitoksen sisällä..........................................................................................................62 5.2 Yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolella.................................................................................................64 5.3 Yhteistyö kotien kanssa....................................................................................................................65 5.4 Asuntoloiden välinen yhteistyö.........................................................................................................65 6 Mistä tukea toimintaan...........................................................................................................................66 6.1 Nuorten Akatemia.............................................................................................................................66 6.2 SAKU ry............................................................................................................................................67 6.3 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry...........................................................................................67 6.4 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry..........................................................................68 Lähteet........................................................................................................................................................69 Liitteet..........................................................................................................................................................71 Valokuvat:Terhi Korhonen, Annika Rauhala, Elina Kaltiainen ja Anna Autio © Nuorten Akatemia – Opas asuntolaohjaajalle 3 1 Minä asuntolaohjaajana 1.1 Ohjaaja on innostaja Asuntolaohjaaja on nuorten tuki ja innostaja yhdessä tekemiseen. Ohjaaja ei ole ryhmän johtaja vaan kannustaja, rohkaisija ja ennen kaikkea kuuntelija. Monelle asuntolan nuorelle ohjaaja on mahdollisesti myös viikon aikana läheisin aikuinen, jonka kanssa keskustella. Tämä opas kannustaa ohjaamaan nuoria tekemään mahdollisimman paljon itse. Ohjaajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa ideoita syntyy, ja auttaa löytämään kanavia niiden toteuttamiseen. Nuorille on tärkeää saada mahdollisuus toteuttaa omia ideoitaan ja oppia niistä turvallisessa ympäristössä aikuisen tuella. Itse tekeminen tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja itsetunnon vahvistumista. Kaiken itse tekemisen ei tarvitse olla organisoitua harrastustoimintaa. Osa nuorista haluaa keskittyä enemmän ”omien juttujen” tekemiseen. Myös se on asuntolatoiminnan tärkeä osa, jota kannattaa tukea. Uskomalla nuorten ideoihin, innostumalla ja arvostamalla tuetaan positiivisen kierteen syntymistä. Innostus ja aktiivisuus tarttuu myös muihin ja luo halun osallistua. Iloinen tekemisen meininki leviää ja tuo mukaan uusia tekijöitä ja ideoita. Kuunteleminen, kannustaminen, kehuminen ja palautteen kerääminen sekä antaminen kuuluvat positiivisen kierteen rakennuspalikoihin. Innostamisen ja kannustamisen lisäksi ohjaajan tärkeä tehtävä on pysäyttää nuoret huomaamaan, mitä he ovat oppineet. Oleellista on nuoren oma oivallus ja ilo oppimisesta. Ohjaajalla on mahdollisuus vaikuttaa vahvasti ryhmän jäseniin, toimintaan ja oppimiseen. Hänen tekonsa ja asenteensa ovat nuorille malli. Omia asenteita on hyvä pysähtyä välillä pohtimaan: Mitä ohjaaminen minulle tarkoittaa? Mitkä ovat työni tärkeimmät sisällöt ja tavoitteet? Hedelmällisintä pohdinta on yhdessä muiden kanssa. Keskustelukumppaneita kannattaa hakea sekä omasta oppilaitoksesta että muista asuntoloista. Ohjaajan pohdittavaksi: –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 4 Mitä eroa on johtamisella, ohjaamisella ja opettamisella? Millaisessa ohjauksessa haluaisit itse olla? Mikä ohjaamisessa on sinusta tärkeää? Millaisena ohjaajana itseäsi pidät? Millaista palautetta olet saanut nuorilta ja muilta ohjaajilta ohjaajana toimimisestasi? Miten suhtaudut kysymyksiin ja kyseenalaistamisiin? Miten tulet ryhmään? Millainen vaikutus sillä on nuoriin? Millaista kieltä käytät? Miten puhuttelet nuoria? Miten tehtävät jakautuvat nuorille ja ohjaajalle? Ovatko ryhmäsi nuoret tasa-arvoisia? Ohjaatko nuoria pohtimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan? Miten kannustat nuoria tukemaan muita oivallusten tekemisessä ja palautteen annossa? Miten kehität itseäsi ohjaajana? Mitä itse opit ryhmältä? Miten voit oppia lisää? Tunnetko rajasi? Miten rentoudut ja mistä saat voimaa tai iloa? Tapaatko säännöllisesti muita nuorten kanssa toimivia aikuisia? Mistä saat tukea työllesi? Mikä sinua motivoi työssäsi? © Nuorten Akatemia – Opas asuntolaohjaajalle Vinkkilista uudelle ohjaajalle Alla olevan listan vinkeistä uudelle ohjaajalle tuottivat Oulun alueelliseen asuntolaohjaajapäivään 5.5.2010 osallistuneet asuntolaohjaajat. Työn tekeminen ja työnkuva –– Selvitä esimiehesi kanssa työnkuvasi ja pidä häneen säännöllisesti yhteyttä –– Luo rutiineja itsellesi –– Tee itsesi näkyväksi –– Priorisoi työsi! –– Muista verkosto –– Pidä yhteyttä vanhempiin sekä hyvistä että huonoista asioista, painota positiivisia asioita –– Muista, että tärkein tehtäväsi on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen –– Anna aikaa itsellesi ja huolehdi omasta jaksamisestasi Nuorten kanssa –– Ole läsnä –– Säilytä malttisi –– Ole oma itsesi –– Ole oikeudenmukainen –– Muista huumori –– Pidä kiinni päätöksistä ja lupauksista –– Muista, että ei ole ongelmia, on vain haasteita –– Ota huomioon, että voit itsekin olla väärässä, se on ihan ok –– Pidä tärkeimpänä tehtävänäsi olla aikuisena ”tolkkuna”, kanssakulkijana ja myötäeläjänä –– Aloita jokainen päivä hymyllä ja tervehdyksellä –– Ole esimerkki nuorelle –– Muista, että olet itsekin ollut nuori –– Kuuntele nuoria ja heidän mielipiteitään –– Muista jokaisen opiskelijan erilaisuus –– Järjestä hyviä hetkiä asukkaiden kanssa –– Huolehdi, että hiljaiset ja kiusatut opiskelijat tulevat huomatuiksi eikä ketään kiusata –– Kehu oppilas päivässä 1.2 Asuntolaohjaajan hyvinvointi Työskentely nuorten kanssa on antoisaa, mutta myös vaativaa. Voidakseen tukea ja innostaa nuoria ohjaajan täytyy muistaa huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointi lähtee työelämän ja muun elämän tasapainosta. Hyvin suunniteltu on tässäkin puoliksi tehty. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan haastavalta, niin että siinä voi oppia uutta ja kehittyä. Esimiehen kanssa kannattaa keskustella omasta toimenkuvasta ja työtehtävistä. Työelämä parhaimmillaan vastaa työntekijän ammatilliseen kiinnostukseen ja tavoitteisiin, on motivoivaa ja herättää halun sitoutua ja kehittää omaa työtään. Aina työ ei vastaa tätä ihannetta: työtä voi olla liikaa tai vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat heikkoja. Työyhteisössä voidaan toivottavasti keskustella yhdessä ja tukea toisia. Pieniinkin ongelmiin kannattaa tarttua varhain, niin ne eivät muodostu ylivoimaisiksi. Ohjaajan pitää muistaa ottaa rohkeasti aikaa myös itselleen asettamalla rajat ja pitämällä niistä kiinni. Aina ei tarvitse olla saatavilla. Nuorille kerrotaan, milloin ohjaaja on käytettävissä ja tavoitettavissa. Kerrotaan myös, mihin voi olla yhteydessä silloin, kun ohjaaja ei ole tavoitettavissa. Oma aika on tärkeää työstä palautumisen kannalta. Palautuminen ylläpitää hyvinvointia ja edistää työssä suoriutumista sekä uuden oppimista ja myönteisten kokemusten saamista työstä. Palautua voi vaikka liikkumalla, lepäämällä, oleskelemalla, harrastamalla tai tapaamalla ystäviä. Itselleen voi kirjoittaa listan asioista, joiden tekemisestä nauttii. Listasta on apua, kun väsymys yllättää eikä mikään tunnu innostavan. © Nuorten Akatemia – Opas asuntolaohjaajalle 5 Henkisen hyvinvoinnin muistilista asuntolaohjaajalle: –– Työn ei pitäisi viedä kaikkea energiaa. Onko työsi oikein mitoitettu? Keskustele esimiehesi kanssa, onko työmääräsi sopiva. –– Vastaako työsi kiinnostustasi? Pohdi, onko sinulla vaikutusmahdollisuuksia omaan työhösi. Voitko tehdä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja mielekkäitä? Miten voit kehittää työtäsi? –– Milloin tunnet työniloa? Mikä sinua motivoi työssäsi? Miten voisit lisätä näitä asioita töissäsi? –– Tunnista omat rajasi ja aseta realistisia tavoitteita: haastavia, mutta kuitenkin kohtuullisella panostuksella saavutettavissa olevia. Pyydä palautetta esimieheltäsi ja anna myös itse palautetta hänelle. –– Ota vastuuta ammattitaitosi kehittämisestä. Miten voit kehittää osaamistasi? –– Aseta selkeä raja työlle, esimerkiksi takaraja, jolloin lähdet kotiin. Jätä aikaa palautumiselle. Ethän vie liikaa töitä kotiin? Mieti, mikä auttaa sinua irrottautumaan työasioista vapaa-aikana. –– Kysyvä ei tieltä eksy. Pyydä rohkeasti neuvoa esimieheltäsi ja työtovereiltasi. –– Hyväksy se, että aina ei voi onnistua. Epäonnistumiset kuuluvat elämään ja ovat tärkeitä oppimistilanteita. –– Missä olet parhaimmillasi? Kirjaa ylös vahvuuksiasi. Miten voit hyödyntää niitä työssäsi? –– Huomaa onnistumiset ja juhli niitä. –– Virkisty vapaa-ajalla: perheen, harrastusten, levon ja kuntoilun parissa vietetty aika tasapainottaa työtä ja auttaa jaksamaan paremmin. Valtakunnallisilla ja alueellisilla asuntolaohjaajapäivillä pääset tapaamaan muita samaa työtä tekeviä, jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan kuulumisia. Lisäksi saat tietoa ajankohtaisista, asuntolaohjaajan työtä koskettavista asioista. Valtakunnalliset asuntolaohjaajapäivät järjestetään vuosittain kesäkuun alussa. Alueellisten päivien ajankohta vaihtelee alueittain ja vuosittain. Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.alpo.fi. Ammatillisen koulutuksen asuntola- ja vapaa-ajanohjaajien Facebook-ryhmässä pääset tutustumaan muihin asuntolaohjaajiin ja pysyt ajan tasalla tapahtumista. Ryhmän löydät Facebookin hakutoiminnolla: Ammatillisen koulutuksen asuntola- ja vapaa-ajanohjaajat. Toiminta: Minä ohjaajana Millainen asuntolaohjaaja olen? Millainen ohjaaja haluan tulevaisuudessa olla? Taita paperi 4-sivuiseksi vihoksi. Kirjoita jokaiselle sivulle yksi otsikko: –– –– –– –– Unelmani Tämän minä osaan Tässä haluan kehittyä Aikataulu itselleni Kirjaa haluamasi asiat otsikoiden alle. Säilytä vihkoa vaikka kalenterin välissä, niin se pysyy tallessa ja on helposti esiin otettavissa. 6 © Nuorten Akatemia – Opas asuntolaohjaajalle 2 Ryhmä ja sen rakentaminen 2.1 Tervetuloa asuntolaan Asuntolaan muuttaminen on nuorelle usein uuden, itsenäisemmän elämän alku. Asuntolasta tulee nuoren uusi koti. Asuntolaan muuttavan nuoren elämässä tapahtuu yhtä aikaa useita muutoksia: siirtyminen uudelle paikkakunnalle, uuteen asuntoon ja kouluun, tutustuminen uusiin ihmisiin, harrastusmahdollisuuksiin, opiskelutapoihin ja uuden porukan kulttuuriin. Asuntolaan muuttaminen on täynnä mahdollisuuksia ja haasteita. Asuntolan yhteiset säännöt ja tavat luovat turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Siksi on tärkeää, että kaikkia asuntolassa asuvia ja siellä vierailevia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla. Nuoret saattavat vastustaa heihin kohdistuvia sääntöjä ja toimenpiteitä. Usein vastarinta häviää, kun nuoret pääsevät keskustelemaan ja päättämään yhteisistä säännöistä. Infotilaisuuksissa uudet asukkaat saavat käytännön tietoa asuntolan säännöistä ja toimintatavoista. Hyvä käytäntö on heti uusien asukkaiden saa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x