of 5

Operation for mandlig brystudvikling

Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst,…
0 views5 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn betyder at mænd normalt ikke udvikler mere end en lille brystvorte med lidt underliggende kirtelvæv. Af forskellige årsager kan dette kirtelanlæg udvikle sig til noget der i større eller mindre grad ligner et kvindebryst, hvor man bruger betegnelsen gynækomasti, i disse tilfælde kommer ønsket om kirurgisk behandling på tale. Der er mange forskellige årsager til gænækomasti. Tilstanden forekommer hyppigt i puberteten, og her vil gynækomastien normalt forsvinde uden behandling. En anden hyppig årsag til gynækomasti er overvægt. I disse tilfælde bør behandlingen primært bestå i vægttab. En lang række medicamenter påvirker på forskellig vis hormonbalancen og kan medføre gynækomasti. En af de hyppigste medicamenter er anabolske steroider, indtaget i forbindelse med muskelopbyggende træning. Relativt sjældne men alvorlige årsager til gynækomasti som knuder i testiklerne og mandlig brystkræft, skal altid udelukkes inden en kirurgisk behandling. Det anbefales derfor altid, at mænd med ønske om kirurgisk behandling af gynækomasti bliver henvist fra egen læge til en hospitalsafdeling, der varetager udredning for årsagen til gynækomasti. Er gynækomastien meget udtalt, kan der eventuelt tilbydes behandling på en af de offentlige plastikkirurgiske afdelinger. Operation for gynækomasti kan foregå i lokal eller fuld bedøvelse. Man anvender fedtsugning, men som regel er det også nødvendig at fjerne kirtelvævet gennem en lille åbning omkring brystvorten. Forundersøgelse Det er en god ide, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen, og at du skriver de spørgsmål, der opstår, mens du læser, ned og medbringer disse ved forundersøgelsen. Vi anbefaler, at du kommer til forundersøgelsen sammen med en pårørende eller en ven, således at I bagefter kan tale om informationen, du fik i forbindelse med forundersøgelsen. Når du kommer til forundersøgelsen, vil vi bede dig medbringe det oplysningsskema om dit helbred, som er vedlagt informationsmaterialet du modtager fra os når du bestiller tid. Hvis du ikke har nået at modtage informationsmaterialet før forundersøgelsen kan du printe skemaet her fra hjemmesiden. Ved forundersøgelsen taler du med plastikkirurgen om dine ønsker, og du vil blive undersøgt, for at det kan afgøres, hvilken behandling, der vil kunne tilbydes. Du vil derefter få en grundig information om operationen og efterforløbet. Operationen Før operationen Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen. Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med Amalieklinikken P/S | Borgergade 20, 1. Sal | 1300 København K | Tlf.: 76 500 500 | a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 8fe6e1e9e0cfeee2eee3e6eae4e3e6e1e6e4e4eae1a1ebe4 [email protected] /a det medicin du eventuelt tager. Se mere om dette under ” Anæstesi (fuld bedøvelse) i Amalieklinikken” under punktet ”Medicin”. Du skal sørge for at have indkøbt Paracetamol tabletter 500 mg, som skal anvendes som smertestillende efter operationen. Øvrige smertestillende tabletter udleveres efter operationen. Fedtsugning og eventuel fjernelse af kirtellegemer Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Det betyder, at du 6 timer før planlagt operation skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen. Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig tilrette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Du kommer også til at tale med din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter han foretager den nødvendige optegning på huden. Endelig er du parat til at blive kørt på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig. Operation for gynækomasti foregår oftest i fuld bedøvelse, men ambulant behandling i lokalbedøvelse er en mulighed, hvis man ønsker dette. Operationen indledes med, at plastikkirurgen fedtsuger så meget af brysterne som muligt. Herefter vil han vurdere, om det er nødvendigt at fjerne kirtellegemet kirurgisk. I en del tilfælde er denne beslutning dog allerede truffet ved forundersøgelsen. Skal kirtellegemet fjernes gøres dette gennem en adgang omkring brystvorten. Drejer det sig om meget store bryster; især efter større vægttab, kan det blive nødvendigt at fjerne noget af huden, og resultatet vil blive et tværgående ar under brystet samt omkring brystvorten. Følgevirkninger til operationen Operationen vil efterlade ar som i starten vil være røde og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret efter en gynækomastioperation pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende. Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan blivende være mindre områder med permanent tab af følesans. Mulige komplikationer til operationen Hos omkring 1% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse, dette er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende Amalieklinikken P/S | Borgergade 20, 1. Sal | 1300 København K | Tlf.: 76 500 500 | a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= f49d9a929bb4959995989d919f989d9a9d9f9f919ada909f [email protected] /a smerter og feber. De dybe selvopløselige tråde, som underhuden er syet med, kan nogle gange udstødes i arret, og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve, at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst, at vi ser det i klinikken. Hos de patienter, hvor der reduceres hud og brystvorteområdet flyttes, kan der meget sjældent ses vævsdød i en del eller hele dette område. Dette vil ligesom infektion, først kunne ses efter nogle uger og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst. Efter operationen Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningsplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen, til at du kan komme på din sengestue. Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejersken sørge for at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum. Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes senest ved 9 tiden. Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages. Du skal selv sørge for at have købt Paracetamol tabletter, som skal anvendes de første 8-10 dage i en dosis på 1 g 3-4 gange dagligt. Huden er syet med en tråd, som forsvinder af sig selv, men du skal komme til en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål. Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder, denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid. Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde, kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig. Hvad må du efter operationen Generelt skal du lytte til din krops signaler. Hvis noget er ubehageligt eller gør ondt, skal man undlade at gøre det. Du kan begynde at gå små ture allerede dagen efter operationen, men motion i form af løb og cykling skal du vente 3-4 uger med. Mere krævende sportsaktivitet kan du først påbegynde efter 6-8 uger. Det er din egen vurdering, hvornår du kan køre bil, men af sikkerhedsmæssige årsager skal du være sikker på, at du kan reagere optimalt i enhver situation. Dette betyder, at det ikke er tilrådeligt at køre bil, så længe du har smerter. Vi anbefaler, at du anvender Micropore plaster på arret i 3 måneder (du får plaster med fra Klinikken). Dette menes at give et pænere ar og beskytter samtidigt mod solen. Når du ikke længere anvender plaster på arrene, skal du smøre med solcreme faktor 15 eller mere, når arret udsættes for sol. Dagen efter operationen kan du brusebade. Micropore plasteret på arrene kan tåle vand og skal blot duppes tørre med et rent håndklæde. Amalieklinikken P/S | Borgergade 20, 1. Sal | 1300 København K | Tlf.: 76 500 500 | a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= a7cec9c1c8e7c6cac6cbcec2cccbcec9ceccccc2c989c3cc [email protected] /a Anæstesi (fuld bedøvelse) i Amalieklinikken Bedøvelsen forestås altid af speciallæger i anæstesi med stor erfaring fra deres virke som overlæger på Rigshospitalet i samarbejde med rutinerede anæstesisygeplejersker. Til selve bedøvelsen har vi valgt at anvende lægemidler med meget få bivirkninger og hurtig opvågning. Ved at kombinere dette med langtidsvirkende lokalbedøvelse anlagt under operationen har vi opnået, at de fleste patienter oplever bedøvelsen og opvågningen meget positivt. Sikkerhed er vores allerhøjeste prioritet, og vores anæstesiudstyr samt overvågnings- og sikkerhedsudstyr lever op til de højeste kvalitetskrav. Dette giver en meget høj grad af sikkerhed. Inden operationsdagen For at vi kan sikre dig den bedst mulige behandling, vil kirurgen under konsultationen ud fra et check skema vurdere, om der er behov for ekstra undersøgelser, blodprøver eller konsultation med anæstesilægen inden operationsdagen. Hvis du selv ønsker det, kan du dog altid komme til at tale med eller møde anæstesilægen inden operationsdagen. Operationsdagen Du må tage det meste af din sædvanlige lægeordinerede medicin. Du skal dog undgå vanddrivende medicin i fasteperioden. Specielt afsnit om medicin nedenfor. På operationsdagen møder du fastende til operationen. Det betyder, at du 6 timer før planlagt operation skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. De sidste 2 timer må du intet indtage. Se afsnit med udførlige Fasteregler nedenfor. Inden operationen vil anæstesilægen komme og informere dig om bedøvelsen og smertebehandlingen samt stille dig nogle supplerende spørgsmål. Bedøvelsen Bedøvelsen foregår som hovedregel ved at anæstesimidlet gives ind i blodåren via et drop, som er en tynd, kort plasticslange, som er lagt i blodåren. Hvis du har ”nåleskræk” kan vi indlede bedøvelsen ved at du trækker vejret i en maske med anæstesigas. Under hele operationen vil anæstesilægen eller sygeplejersken sidde hos dig og kontrollere, at alt er i orden. Opvågningen Efter operationen vågner du hurtigt op, men du skal alligevel ligge lidt tid på vores opvågningsstue, hvor vores sygeplejerske vil tage sig af dig og kontrollere, at alt er som det skal være. For at minimere kvalme skal du umiddelbart efter bedøvelsen være lidt tilbageholdende med at drikke og spise. Smertebehandling Smertebehandlingen tilpasses de enkelte indgreb, men består altid af en basisbehandling med tablet Paracetamol (fx. Pinex, Pamol). Denne tages fast 3-4 gange pr døgn i 8-10 dage. Derudover anvendes et gigtpræparat i 3-4 dage. Vi har valgt tablet Ibuprofen som har lavest forekomst af bivirkninger. Endelig anvendes de første par dage morfinpræparater efter behov. Amalieklinikken P/S | Borgergade 20, 1. Sal | 1300 København K | Tlf.: 76 500 500 | a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= fa93949c95ba9b979b96939f919693949391919f94d49e91 [email protected] /a Fasteregler Indtil 6 timer før operationen ..... ..må du spise og drikke normalt. Dog skal du ophøre med at drikke alkohol allerede kl 20 aftenen før operationen. Indtil 2 timer før operationen ..... .. må du drikke klare væsker (dvs gennemsigtige). F.eks. vand, saft, klar juice, te uden mælk. Det tilrådes at drikke noget i denne periode, og det er en fordel, hvis drikken er sukkerholdig. Man må dog højst drikke 1 glas i timen. OBS: Følgende må IKKE drikkes: Mælkeholdige produkter, uklar juice eller smoothies. De sidste 2 timer før operationen ..... .. må du intet indtage. Medicin Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager. Vigtigt er især: Smertestillende medicin indeholdende acetylsalicylsyre (f.eks. Magnyl, Kodimagnyl, Treo, Aspirin) vil øge blødningsrisikoen. Skal pauseres en uge før operationen. Tag eventuelt tabl Paracetamol i stedet. Gigtmedicin (f.eks. Ibuprofen, Ipren, Burana, Diclon, Voltaren) kan øge blødningsrisikoen. Indtagelsen bør reduceres mest muligt ugen før operation. Anvend eventuelt tabl Paracetamol i stedet. Visse typer af naturmedicin, især fiskeolie og D-vitamin, påvirker også risikoen for blødning. Al naturmedicin skal du holde pause med fra en uge før operationen. Blodfortyndende medicin, skal der oftest holdes pause med. Aftal nærmere med kirurgen ved konsultationen. Vanddrivende medicin skal du holde pause med på operationsdagen. Insulin skal du justere ned under fastetiden, og du skal kontrollere dit blodsukker, således at det ikke bliver for lavt. Kontakt os, hvis du er i tvivl. Blodtryksnedsættende medicin, hjertemedicin, lungemedicin, stofskifteregulerende medicin, epilepsimedicin og lignende lægeordineret medicin skal fortsætte frem til operationen med mindre andet aftales med speciallægen. Amalieklinikken P/S | Borgergade 20, 1. Sal | 1300 København K | Tlf.: 76 500 500 | a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= a1c8cfc7cee1c0ccc0cdc8c4cacdc8cfc8cacac4cf8fc5ca [email protected] /a
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x