of 28

Palveluyhteistyö tuo pöytään omien alojensa asiantuntijat Neles

METSO ENDRESS+HAUSER OY:N ASIAKASLEHTI No 1/2010 kenttäväylä Palveluyhteistyö tuo pöytään omien alojensa asiantuntijat Neles…
2 views28 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
METSO ENDRESS+HAUSER OY:N ASIAKASLEHTI No 1/2010 kenttäväylä Palveluyhteistyö tuo pöytään omien alojensa asiantuntijat Neles FieldCare vakuutti kartongintekijät Kenttäväylä 1/2010 PÄÄKIRJOITUS Vanhat toimintamallit romukoppaan Kohti parempia aikoja rakennemuutosten Suomessa Maailmantalouden positiiviset kehitysviestit kertovat, että kasvussa ollaan jälleen kerran. Investoinnit ovat vähitellen lähteneet eteenpäin, ja aiemmin odottamaan jääneitä projekteja on käynnistetty uudelleen. Ensimmäiset positiiviset merkit näkyvät Suomessakin, ja tilauskannoissa on jo tapahtunut kehitystä parempaan. Meille niin tuttu ja turvallinen sellu- ja paperiteollisuus jatkaa edelleen rakennemuutostaan ja hakee samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiutuvan energian alueella. Vihreää kultaa kutsutaan yhä useammin biomassaksi. Useita biomassalla tai kaasulla toimivia energialaitoksia on tulossa Suomeen lähivuosien aikana. Tässä kehityksessä myös Metso on vahvasti mukana. Uusia prosesseja kehitetään yhä tehokkaammiksi ja varmemmiksi. Niiden laitteistoille ja automaatiolle asetetaan entistä tiukempia haasteita ja vaatimuksia. Muuttuviin ja uusiin prosessiolosuhteisiin vanhat säätöratkaisut tai kenttälaitevalinnat eivät enää välttämättä sovellu. Tarvitaan uusia ajatuksia sekä tuote- ja palvelukehitystä. Samalla on hyvä pistää uusiksi ne vanhat ”hyväksi koetut” tavat ja valinnat. Kokemus on osoittanut, että usein ne ovat se huonoin vaihtoehto niin teknisesti, toiminnallisesti kuin laitoksen elinkaarikustannustenkin kannalta. Tämän asian sisäistäminen ja oman organisaation sekä yhteistyökumppanien ohjaaminen oikeaan suuntaan on varmasti yksi päivän hyvistä töistä. Laitosten elinkaaren kunnossapidossa osaamisen merkityksen ja osaamistarpeen kasvaessa en voi olla ihmettelemättä sitä, kuinka edelleenkin monessa tapauksessa yritetään tuoda säkillä valoa tupaan ja lakaistaan roskat maton alle. Kunnossapidon ulkoistaminen ja peruskunnossapidon tehokkuuden hakeminen ovat varmasti yksi askel oikeaan suuntaan, mutta siihen asiat näyttävät valitettavan usein pysähtyvän. Ollaan vasta puolimatkassa tavoitteista. Tavoitteisiin pääseminen vaatisi rinnalleen osaavien toimittajien asiantuntijaryhmiä. Niiden avustuksella kokonai- 2 Kenttäväylä 1/2010 suus saataisiin tehokkaasti hallintaan. Toimittajan asiantuntijaryhmää ja palveluita ei tulisi nähdä kilpailevana toimintana, vaan mahdollisuutena laajentaa omaakin osaamista. Mikäli edelleen edetään jääräpäisesti yksin tai pitämällä yhteistyökumppaneita pelkkinä toteuttavina alihankkijoina, loppukäyttäjälaitos joutuu lopulta maksamaan tehottomasta toiminannasta vain katetta katteen päälle. Hyvin usein suuret kustannussäästöt on selkeästi sidottu yksityiskohtien ja sovellusten tarkkaan osaamiseen esimerkiksi automaatiossa. Säästöjen saavuttamisessa toimiva ja tuloksia tuova vaihtoehto on toimittajan vankan osaamisen ja palveluiden hyödyntäminen järkevästi muun kunnossapidon rinnalla. Ihmettelen miksi tätä mahdollisuutta edelleen hyödynnetään varsin vähän. Ollaan tilanteessa, jossa automaatiosta ja kenttälaiteista otetaan irti vähemmän hyötyjä kuin mihin mahdollisuuksia olisi. Me metsolaiset olemme aktiivisesti mukana parhaiden yhteistyötoimintamallien kehittämisessä. Monet käytännön toteutukset ovat osoituksia menestyksellisestä prosessien parantamisesta ja selkeistä kustannussäästöistä silloin, kun ratkaisua on haettu loppukäyttäjän, kunnossapitoyhteistyökumppanin ja toimittajan välisellä yhteistyöllä. Parhain kevätterveisin, Ilpo Nopanen Toimitusjohtaja P.s. Kädessäsi on ensimmäinen uudistunut Kenttäväylä-lehti. Myös kenttavayla.fi-verkkosivut ovat uudistuneet, ja voit lukea tarkemmin uudistuksista lehden sivuilta 22–23. kenttäväylä Toukokuu 2010 Metso Endress+Hauser Oy:n asiakaslehti, ilmestyy 2 kertaa vuodessa kenttäväylä Julkaisija ja toimitus: Metso Endress+Hauser Oy PL 310 (Laippatie 4 C), 00811 Helsinki Puh. 020 483 160, faksi 020 483 161 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 076e696168296a6273746862696375627474476a627374682964686a [email protected] /a www.metsoendress.com INDEX Metso Endress+Hauser Oy:n asiakaslehti Päätoimittaja: Katri Kukkanen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 167d7762647f387c387d637d7d77787378567b736265793875797b [email protected] /a Toimitusneuvosto: Katri Kukkanen, Ilpo Nopanen, Jorma Huttunen, Jyrki Koskela, Juha Taipale, Tuomo Saukkonen, Tapani Leppänen ja Tuomas Teräsvuori Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= a8c1c6cec786c5cddcdbc7cdc6ccdacddbdbe8c5cddcdbc786cbc7c5 [email protected] /a Toimitustyö: RADIKAL Advertising, Metso Endress+Hauser Oy Taitto, sivunvalmistus: RADIKAL Advertising Paino: Libris Oy Kannen kuva: Shutterstock 2 Lähde on mainittava materiaalia lainattaessa. Tässä julkaisussa esiintyvät tuotenimet ovat Metson tai sen asiakasyhtiöiden tai yhteistyökumppaneiden tavaramerkkejä. 17 Graphic Data Manager Memograph M: Mittausdatan tallennusta digitaalisella aikakaudella OPERAATIO Pääkirjoitus 4 Norilsk Nickel Harjavalta: Palveluyhteistyö tuo pöytään omien alojensa asiantuntijat 6 Juurisyy ja seuraus: Metso teki tuotemuutoksen 8 Neles FieldCare vakuutti kartongintekijät 11 HART Gateway korvaa multiplekserit MONITORI 12 Metso Loop Monitoring Services: Uusi palvelu nostaa prosessin suorituskykyä 14 Jamesbury 7000/9000-sarja: Tyyppihyväksyttyä turvallisuutta Metson poltinventtiileille 15 Neles Axiom: Uusi on-off-venttiiliohjain lähestymiskytkimillä 15 FAST Kenttälaiteinformaation hallintaa 16 Endress+Hauser Cubemass: Massavirtausmittari pienten määrien tarkkaan mittaukseen 3 18 Endress+Hauser Deltapilot FMB 51/52/53 ja Waterpilot: Uudet upotettavat Deltapilot M-sarjan pintalähettimet 18 Endress+Hauser Prosonic T FMU30: Uusi ultraääni-pinnanmittauslähetin neste- ja kiintoainemittauksiin 19 Endress+Hauser Liquiline M CM442: Uusi alusta ja uudet anturit 20 Liquistation CSF48 ja Liquiport 2010 CSP44: Enemmän kuin pelkkä näytteenotin FAKTA 21 Ennätysvauhdissa 22 kenttavayla.fi Uudistunut verkkolehti tarjoaa lisää luettavaa 24 Uusi teknologia esittäytyy paikallisseminaareissa VISIO 26 Maailma muuttuu – joka tapauksessa Kenttäväylä 1/2010 3 Norilsk Nickel Harjavalta Palveluyhteistyö tuo pöytään omien alojensa asiantuntijat Metsolla on pitkä historia Harjavallassa toimivan Norilsk Nickelin laite- ja järjestelmätoimittajana. Vuonna 2008 yhteistyö sai uuden syvyyden, kun asiakas päätti panostaa kunnossapidon laatuun. Norilsk Nickel ja kunnossapitoyhtiö ABB Oy Service halusivat venttiilien varastointiin, huoltoon sekä elinkaaren hallintaan luotettavan kumppanin, joka tuo pöytään oman alansa erikoisosaamista. TEKSTI: Tapani Leppänen, KUVA: Juha Sinisalo 4 Kenttäväylä 1/2010 Yhdessä rintamassa. Vasemmalta oikealle Norilskin Mikko Marjakangas, Metson Toni Lahtinen, ABB:n Mikko Luoma ja Petteri Särkiniemi sekä Metson Osmo Horppu. OPERAATIO ”Sopimukset ovat yritysten välisiä, mutta todellinen yhteistyö ja tekemisen kulttuuri syntyvät ihmisten välille”, sanoo Mikko Marjakoski. Istutaan Harjavallassa, Norilsk Nickelin pääkonttorissa, yhteisen pöydän ääressä. Marjakoski on Norilskin kunnossapitopäällikkö, jonka henkilökohtaiselle panokselle ei voi tässä yhteistyössä antaa liikaa arvoa. Etunimikaima, ABB Oy Servicen tulosyksiköstä vastaava Mikko Luoma ja hänen tiimissään työskentelevä huoltoteknikko Petteri Särkiniemi ovat miehiä, joiden tekemisessä on mukana poikkeuksellista kutsumusta. Samassa pöydässä istuvat myös laitetoimittajan edustajat: Metso Endress+Hauserin huoltopäällikkö Toni Lahtinen ja aluemyyntipäällikkö Osmo Horppu, ammattitaitoiset kaverit, joiden kanssa on helppo tehdä asioita. Koko joukkueella on palava tekemisen halu. Tavoitteet ovat yhteisiä ja sinänsä arkisia. Kysymys on toiminnan tehostamisesta, laitekannan kehittämisestä ja tietenkin kustannustehokkuudesta. Mutta tavassa, jolla tavoitteisiin pyritään, on jotain hyvin poikkeuksellista. Samojen asioiden parissa on toimittu ennenkin, muttei koskaan samalla syvyydellä. 1999, mutta 2008 alkaneella sopimuskaudella tuotantotehokkuuden kehittämiselle annettiin lisää painoarvoa. Päätettiin tehdä kunnossapidon kehitysohjelma ja mietittiin mitä seuraavan kolmivuotiskauden aikana halutaan oikeasti saada aikaan. Mikko Luoman mukaan käännekohta tapahtui, kun Norilsk tuli tehtaan omistajaksi vuoden 2007 syksyllä. Yrityksellä on halu panostaa kunnossapidon laatuun. Se satsasi omaan kahden hengen huoltoorganisaatioon, jonka johtoon Marjakoski silloin tuli. ”Todettiin, että omassa talossa tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät kunnossapidosta ja sen maailmasta enemmän. Ulkoistetun palvelun kehittäminen asiakkaan tarpeisiin on vaikeaa, jos asiakasorganisaatiosta ei löydy asiasta vastaavaa ja palvelualan tuntevaa keskustelukumppania”, Marjakoski pohtii rooliaan kunnossapitoyhtiön ja tuotannon välissä. Nykyinen malli palvelee pitkäjänteistä kehitystyötä, josta Metson kanssa solmittu palvelusopimus on hyvä esimerkki. ”Tiesimme että Metsolla on valmiita konsepteja. Ajateltiin, että jos me saadaan tähän laitetoimittaja mukaan, saadaan varmasti sellaista erikoisosaamista, jota meiltä ei omasta kunnossapidosta löydy”, Marjakoski sanoo. Kunnossapidon kehitysohjelma Yritysten ja ihmisten välistä yhteistyötä on rakennettu tällä porukalla vuodesta 2008. Norilsk Nickelin ja ABB Oy Servicen välillä on ollut kunnossapitosopimus vuodesta Järjestelmälähtöinen sopimus Syksyllä 2009 käynnistynyt varastointipalvelusopimus siirsi venttiilien varastoinnin, huollon ja kokoonpanon Metsolle. Norilsk Nickel Harjavalta ã ã ã ã ã ã Nikkelin tuotantokapasiteetti 66 000 tonnia vuodessa Päätuotteina nikkelimetalli ja nikkelisuolat Sivutuotteina koboltti, kupari, ammoniumsulfaatti Päämarkkina-alueet Eurooppa, Aasia ja Yhdysvallat Henkilöstöä 250, työllistää alueella noin 400 henkeä Liikevaihto 446,8 milj. euroa (2009) www.nornik.fi Venäläinen Norilsk Nickel Group on maailman johtava nikkelintuottaja, jonka osuus maailman nikkelimarkkinoista on 20,1 %. Sopimusta edeltänyt auditointi käsitti koko tehtaan venttiiliasennuskannan. Sen myötä laitteiden tyypit ja koodit löytyvät tehtaan kunnossapitojärjestelmästä. ”Liian usein kunnossapidon suurin arvo mitataan siitä, että tunnet sen tehtaan ja ne paikat. Mutta kuinka paljon se loppujen lopuksi parantaa käyttövarmuutta? Nyt kun paikat ovat järjestelmässä, ihmiset voivat keskittyä kunnossapitoon”, Mikko Luoma sanoo. Varaston ulkoistamiseen liittyy aina suuria tunteita. Petteri Särkiniemi on vakuuttunut Metson tuomasta asiantuntemuksesta ja yllättynyt siitä, miten kitkattomasti muutos tapahtui. Käyttövarmuus ja järjestelmän ohjattavuus ovat parantuneet. Ongelmia on aiempaa vähemmän, ja vähiin alkavat käydä epäilijätkin. Varastointipalvelussa on kysymys vasteajasta. Kun palvelu pelaa, kauempana oleva varasto voi olla lähempänä kuin se, joka ennen oli ihan vieressä. Mikko Luoman mukaan vastaavan palvelumallin soisi yleistyvän muuallakin. Oikeastaan kokenut kunnossapitäjä näkee sen suomalaisen teollisuuden elinehtona. ”Meillä on varastot täynnä samoja rekkuloita jokaisessa tuotantolaitoksessa. Niissä on kiinni rahaa, joka ei tuota. Palvelun ostaminen on hyvä tapa parantaa tuottavuutta. Se vaatii asiantuntemusta ja toisaalta uskallusta antaa ja ostaa sitä tietoa.” Harmonisoinnista hyötyä Ensimmäisen viiden sopimuskuukauden aikana Norilskin varaston arvo on pudonnut 37 %. Mikko Marjakoski on tyytyväinen, sillä vauhti on ollut paljon kovempi kuin niissä laskelmissa, joihin päätös aikanaan tuettiin. Tehtaan nykyinen asennuskanta on noin 1600 venttiiliä. Karkeasti puolet on Neleksiä ja puolet muiden valmistajien venttiileitä. Vanhassa laitoksessa laitteiden kirjo on tyypillisesti laaja ja nyt sen harmonisointiin kohdistuu paljon odotuksia. Aluksi varalaitteiden harmonisointi kohdistuu Metson venttiileihin. Muiden valmistajien kohdalla toimitaan sen mukaan, mikä on Norilsk Nickelille kustannustehokkain tapa. ”Mitä harmonisempi venttiilikanta on, sitä paremmin tämän­ tyyppisen sopimuksen edut tulevat esiin”, Marjakoski muistuttaa. Osmo Horppu sanoo, että suurimman osan toisesta puolikkaasta Metso pystyy Kenttäväylä 1/2010 5 korvaamaan suoralta kädeltä. Nekin laitteet, jotka eivät ole korvattavissa, voidaan tarvittaessa liittää saman palvelusopimuksen piiriin. ABB:n Mikko Luoma rohkaisee pois perinteisestä ajattelusta, jossa eri toimittajien välillä pyritään säilyttämään eräänlainen kauhun tasapaino. ”Jos sitoudut jonkun kanssa, riskit pitää tietysti arvioida. Kun sitten sitoudut, rakennat sopimuksen niin, että se sitoo myös toimittajan. Kun yhteistyö syvenee, odotusarvon pitää kasvaa. Suomessa ei oikein osata ostaa tällaisia isompia palvelukokonaisuuksia. Minua tämä kokemus rohkaisee sellaiseen myös jatkossa.” Laatu edellä Kunnossapidon laadun parantaminen on strateginen valinta. Sitä kautta paranee käytettävyys ja edelleen tuotannon tehokkuus. ”Sen sijaan, että olisimme hakeneet kustannussäästöjä ja katsoneet millaista laatua sillä saadaan tehtyä, kiinnitimme Juurisyy ja seuraus Metso teki tuotemuutoksen TEKSTI: Tapani Leppänen Kovat paineet ja aggressiiviset aineet. Ne ovat arkea Harjavallan teollisuuspuistossa sijaitsevalla Norilsk Nickelin tehtaalla. Nikkelituotteiden valmistus asettaa korkeat vaatimukset sekä prosessilaitteille että niiden parissa toimivien ihmisten turvallisuudelle. Moniin muihin teollisuudenaloihin verrattuna nikkelitehtaan prosessille on tyypillistä myös se, että raaka-aine vaihtuu. Sitä tulee rikasteena, nikkelikivenä ja -suoloina. Kun raaka-ainepohja muuttuu, prosessin alkupääkin muuttuu. Norilskin ydinosaaminen on juuri siinä, että tehdas pystyy käsittelemään kaikenlaisia nikkeliraaka-aineita. Yksi kriittisimmistä paikoista on liuotusautoklaavi 71, jossa nikkeliliuoksen puskua säätelevä keraaminen venttiili altistuu äärimmäisen aggressiivisille aineille. Sen kanssa on ollut vähän ongelmia, ja niinpä marraskuussa 2009 venttiili jouduttiin taas kerran ottamaan suunnittelemattomasti pois. Tällaisen tapauksen jälkeen Norilskilla tehdään juurisyyanalyysi. Ryhmän kokoonkutsujana toimii ABB:n luotettavuusinsinööri. Toimenkuva on uusi ja jälleen yksi osoitus Norilskin satsauksesta toiminnan laatuun. Tuotannosta juurisyyryhmään tulee yleensä käyttöinsinööri ja operaattoreita, kunnossapidosta huoltopäällikkö ja hänen alaisuudestaan asentaja tai joku muu asiantuntija. 6 Kenttäväylä 1/2010 Kunnossapitoyhtiö ABB Oy Servicen Mikko Luoma kertoo, että ryhmään pyritään saamaan ne ihmiset, jotka kulloisestakin kohteesta ja ongelmasta eniten tietävät. Marraskuussa perustettuun ryhmään kutsuttiin ensimmäistä kertaa myös laitetoimittajan edustajat, Metson Osmo Horppu ja Esko Ylikoski. Norilskilla samaa ongelmaa oli ratkottu aiemminkin. Osittain siinä oli myös onnistuttu, sillä Neleksen keraaminen palloventtiili oli jo saatu kestämään. Tällä kertaa ongelma oli siirtynyt venttiilin ja muun laitteiston rajapintaan. Norilsk Nickelin kunnossapitopäällikkö Mikko Marjakoski sanoo, että jälkeenpäin ajateltuna ratkaisu oli hyvin yksinkertainen. Metso suunnitteli omaan tuotteeseensa rakenteellisen muutoksen. Kuukauden kuluessa uusi venttiili oli piirretty, suunniteltu ja hinnoiteltu. Ratkaisun tekeminen vaati ongelman ympärille oikeat ihmiset. Metson aktiivisen mukanaolon mahdollisti yritysten syventynyt yhteistyö. Tuotemuutoksen suunnitteluun saatiin paras mies, sillä virtauksen tuotekehityspäällikkö Esko Ylikoski oli suunnitellut aikanaan myös sen alkuperäisen keraamisen venttiilin. OPERAATIO ” Palvelun ostaminen on hyvä tapa parantaa tuottavuutta. Vastaavan palvelumallin soisi yleistyvän muuallakin.” - Mikko Luoma, ABB Oy Service Harjavallan tehtaalla kunnossapidon tilaajalla ja toteuttajalla on yhteiset tavoitteet. huomion laadullisiin asioihin ja haemme tehokkuuden sitä kautta”, sanoo ABB:n Mikko Luoma. Koko projektia värittää huolellinen suunnittelu. ”Ei hypätty suoraan kentälle, vaan istuttiin alas ja mietittiin millainen toimintamalli meitä parhaiten palvelee”, hän jatkaa. Marjakosken mukaan alun satsaus tuottaa nyt tulosta ja saa pian luontevaa jatkoa. Venttiilien kohdalla seuraava askel otetaan ennakoivaan kunnossapitoon. Kriittisyysluokittelun perusteella laitteet on jaettu kolmeen ryhmään. Kriittisimmät liitetään online-valvonnan piiriin. Vähemmän kriittiset säilyvät määräaikaishuollossa, ja jäljelle jäävät ajetaan loppuun. Petteri Särkiniemen sanoin mitään ei tehdä vain tekemisen ilosta. Toimet kohdistetaan sinne, mistä niistä saadaan todellista hyötyä. Rohkaiseva kokemus Mikä Norilskin, ABB:n ja Metson yhteistyöstä on tehnyt niin ainutlaatuista, että isot miehet kehuvat kilvan toisiaan? Metson Toni Lahtisen näkökulmasta se on ollut loppuasiakkaan ja kunnossapitoyhtiön tahtotila. ”Norilsk Nickel on panostanut kunnossapidon laatuun ja asettanut yhteistyökumppaneilleen selkeät tavoitteet. ABB:lla on ollut kunnossapidon kehittäjänä ja palvelutoimittajana pitkäjänteinen kehityssuunnitelma ja vahva näkemys niistä asioista, joita voidaan parantaa. Meillä on ollut tarjota valmis palvelu ja olemme tulleet heidän tahtotilaansa täytt&aum
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x