of 2

PORUKKA SEN LAIVAN TEKEE” - MERIMIESTAPAAMINEN

”PORUKKA SEN LAIVAN TEKEE” - MERIMIESTAPAAMINEN RAUMALLA Internetissä olevien merenkulkijoiden muistelu- ja Facebook -sivustojen ansiosta on kiinnostus…
2 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
”PORUKKA SEN LAIVAN TEKEE” - MERIMIESTAPAAMINEN RAUMALLA Internetissä olevien merenkulkijoiden muistelu- ja Facebook -sivustojen ansiosta on kiinnostus vanhaa merimieskulttuuria kohtaan lisääntynyt. Nostalgianälkää voi ruokkia verkossa, mutta mikään ei voita porukkatapaamista, jossa voi kohdata vanhoja seilauskavereita ja muistella menneitä aikalaisten kanssa. Mepa on suuremmalla tai pienemmällä panoksella ollut monessa tapaamisessa mukana. Viimeisen vuoden aikana on mäntiä haalattu ja ruostetta skrapattu Kotkassa, Helsingissä ja Maarianhaminassa. Kaikissa kohtaamisissa on ollut tupa täynnä. Lauantaina 4.8. sai Rauman Merimuseo vieraikseen koko joukon kokeneita merenkyntäjiä. Päivän mittaan vanhalla merikoululla vieraili viitisenkymmentä alan ammattilaista. Puoliltapäivin alkanut tapahtuma sai arvoisensa alun, kun vieraat saivat nauttia maittavan lapskoussi -lounaan Merimuseon purjelaivasalissa. Elokuun alun kesäpäivä alkoi lämmetä mukavasti, mutta se ei haitannut museon yläkertaan siirtynyttä nostalgiaväkeä – jääil16 Vapaavahti Frivakt ma pelasi ja porukka viihtyi. Museon johtajan Hannu Vartiaisen tervetuliaissanojen jälkeen merikapteeni Lauri Vuorinen kertoi seilausurastaan. Hän oli hankkinut kattavat taustatiedot ja runsaasti kuvia kaikista aluksistaan. Vuorinen seilasi pääosin Nesteellä, mutta ehti nuorempana koluta läpi kaikenlaisia ”kajakkeja”. Vartiainen oli suunnitellut ohjelman mukavan väljäksi. Jokaisen osuuden jälkeen oli jaloittelutauko, jolloin pääsi juttelemaan muiden merenkulkijoiden kanssa, tai vierailemaan vastapäisen ravintola Kalliohovin terassilla. Väkeä oli tullut monilta eri paikkakunnilta ja pienen silmiensiristelyiden jälkeen moni löysi entisiä seilauskavereitaan. Yleisö mukana keskusteluissa Ohjelma jatkui Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksen puheenjohtajan, Timo Nenosen alustuksella. Hannu Vartiaisen ohjeistuksen mukaan kaikki esitykset olivat interaktiivisia – yleisö saattoi tulla mukaan keskusteluun heti, kun tuttuja laivoja tai merenkulkijoita tuli esille. Nenonen oli lähtenyt merille jo 50-luvulla, joten muisteluissa käytiin läpi useita ”stimmipaatteja”. Yleisön joukossa oli muutamia hänen seilauskavereitaan, jotka heittelivät kommentteja väliin. Tauon jälkeen Vartiainen esitteli museon haltuunsa saaman merimiehen päiväkir3 / 2012 jan muistiinpanoja. Matruusi Pasanen oli 1950-luvulla jenkeistä käsin seilannut eri lippujen alla ja viettänyt perinteistä ja melko rietastakin merimieselämää muun muassa Japanin satamissa. Pasasen jäämistöstä oli museon kokoelmiin saatu runsaasti valokuvia, dokumentteja, ravintoloiden kuitteja ja käyntikortteja. Hän oli myös pitänyt melko tarkkaa kirjanpitoa rahoistaan ja niiden käytöstä. Onneksi kuulijoiden joukossa ei ollut nihilistejä. Seuraavaksi oli vuorossa laivantunnistuskisa, jonka vetivät Pekka Karppanen Mepasta ja Mika Muhli SLHY:stä. Jokaisesta laivasta oli useampi kuva – tunnistus helpottui sitä mukaa, kun kuvia näytettiin. Eniten laivoja tunnisti Lauri Vuorinen, hyvän haasteen antoivat Hanski Timonen ja Roope Liekari. Hieman yllättäen kukaan ei tunnistanut EFFOAn Fenniaa. Vanha merikoulu on ihanteellisessa käytössä Kello tuli viisi, vedettiin henkeä - majoittujat kirjautuivat hotelleihinsa ja päiväkävijät tutkivat vastapäisen hotelliravintolan tarjoiluja. Kalliohovi on tullut monelle Raumalla merenkulkua opiskelleelle tutuksi illanviettopaikaksi. Sijainti on sopivasti Pläkkluat opiskelija-asuntolan naapurissa ja lähellä uuttakin merikoulua. Asuntolassa toimii kesäisin Kesähotelli Rauma, jonne myös monet merimiestapaamisen vieraat olivat majoittuneet. Iltatilaisuus alkoi merihenkisellä ruokailulla – yläkerta oli tauon aikana sisustettu tilausravintolaksi. Päivätilaisuus oli sujunut varsin juhlallisissa merkeissä – arvokkuus jatkui kattauksessa. Tarjolla oli loistava kokonaisuus kunnon kalapöydästä lähtien. Merimiesjutut jatkuivat ja tarinaa riitti iltamyöhään. Seuraavana päivänä kokoonnuttiin vielä museolle. Hannu Vartiainen veti opastetun kierroksen hienossa ja merimiesperinteitä kunnioittavassa museossa. Moni oli täällä käynyt perämies- tai kippariluokat ja ihasteli, kuinka vanha merikoulu oli päässyt arvoiseensa käyttöön. Jälleen kerran tuli todistettua, kuinka suuri tilaus tällaisilla merimiestapaamisilla on. Rauman Merimuseo sopi tapaamispaikaksi erittäin hyvin. Toiminta ja dokumenttien tallennus tulivat tutuiksi osallistujille. Todennäköisesti museo saa lisää merimiesten muistoja ja kuvia – niitä on tulevien polvien mukava ihmetellä. Tosin ihan kaikilla ei tainnut merimieselämä olla yhtä värikästä kuin matruusi Pasasella. Saapa nähdä, missä on seuraava tapaaminen. Suuret kiitokset Rauman Merimuseolle järjestelyistä. Teksti ja kuvat: Pekka Karppanen 3 / 2012 Iltatilaisuudessa tarjottiin maukas ja merihenkinen illallinen Merikapteeni Timo Nenonen Helsingin Laivanpäällikköyhdistyksestä Hannu Vartiainen esitteli matruusi Patasen matkoja ja muistoja maailman meriltä Frivakt Vapaavahti 17
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x