of 5

Rasti numero Nimi Mahoton 170 Rastimäärite Koordinaatit 1

Rasti numero Nimi Mahoton 170 1 Korkeakalliontie x 2 Torholantie x 3 4 5 Palojärvi Palajoki Niemenkylä x x x 6 Tornikallio x 7 Vikträsk x 8 Stora…
0 views5 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Rasti numero Nimi Mahoton 170 1 Korkeakalliontie x 2 Torholantie x 3 4 5 Palojärvi Palajoki Niemenkylä x x x 6 Tornikallio x 7 Vikträsk x 8 Stora Bladträsk x 9 x 10 11 Stenbackantie Veikkolan teollisuusalue Heinästie 12 Palstarinne x 13 Tikankolo x 14 Valklampi x 15 16 Kattila Uimarasti Iso-Parikas 17 x x Rastimäärite Tien ja sähkölinjan risteys, rasti tien viereisessä sähkötolpassa. Huom: Uunolan ja Mäntymäen pellot aidattu Risteyksestä 20 metriä pohjoiseen tien varressa kyltti Työmaa-alue. Asiattomilta kulku kielletty , jonka takana rasti on Risteyksessä lato jonka vieressä puhelintolppa. Rasti tolpan takana Palakoskentien ja Palakoskenmäen risteys Tien vieressä länsipuolella Datsun100A Tien mutka. Rasti ulkokaarteessa olevan koivun takana Tien ja ojan risteys ja niiden vieressä olevan männyn takana rasti Tien ja luonnonsuojelualueen risteys: Tien länsipuolella tolppa, jossa Luonnonsuojelualueen merkki. Rasti tolpassa Risteyksessä roskalaatikko ja liikennemerkki. Rasti liikennemerkin takana tolpassa Alikulkutunnelin eteläpään puolella opastaulun takana Heinästie 42. Autotallin ovessa. Koordinaatit P: 6697139 I: 361089 P: 6690083 I: 354980 P: 6686904 I: 354841 P: 6683903 I: 352477 P: 6681720 I: 349258 P: 6682401 I: 348130 P: 6674726 I: 348054 P: 6670547 I: 351160 P: 6680105 I: 352601 P: 6684299 I: 359550 P: 6683517 I: 363468 P:6686659 I: 363007 x Palstarinteen pysäköintipaikka. Opastaulun takana Tien ja polun risteyksen vieressä olevan hiekkakasan takana olevassa isossa kuusessa. Valklammen länsipää, jyrkänteen alla olevassa koivussa Kattilan ekopisterakennuksen ovenkarmin sisäpuolella x Uimarastilla P: 6694216 I: 361309 Jokipelto x P: 6693956 I: 367710 18 Hauklampi x 19 Korpilampi ylä x 20 Igelträsk x 21 Sorlampi x 22 Kattilajärvi x 23 Kakarlampi x 24 Kuikunlääni x 25 Maali Kortela Työväentalo x x Tien päässä lahonnut puupino, jonka takana rasti Reitti2000 varrella polkujen risteys, jossa rasti kyltin takana Laskettelurinteen päällä, eteläpuoleisessa hissipylväässä Ulkoiluteiden risteyksessä ratsastusliikennemerkin takana Ulkoilupolkujen risteys. Rasti WC:n vieressä olevan kompostin takana Teiden risteyksen vieressä olevan pysäköintialueen merkin takana Tien päässä kääntöpaikan eteläpuolella kolmen kuivuneen kuusen rykelmä. Kuikunläänintien ja Lääninraitin risteyksessä, opastaulun takana Tynnyrojantien ja Tynnyriojan risteys. Pohjoispuoleisen sillankaiteen ulkoreunassa Maali P: 6688929 I: 359305 P: 6687951 I: 362794 P: 6690430 I: 361559 P: 6691162 I: 372192 P: 6689875 I: 374821 P: 6687147 I: 370899 P: 6682789 I: 368217 P: 6686129 I: 367956 P: 6689679 I: 365311 P: 6692911 I: 367111 P: 6696032 I: 365692 P: 6699252 I: 361828 Rasti numero Nimi Runtu 130 1 Korkeakalliontie x 2 Torholantie x 3 4 5 Palojärvi Palajoki Niemenkylä x x x 6 Tornikallio x 9 x 10 11 Stenbackantie Veikkolan teollisuusalue Heinästie 12 Palstarinne x 13 Tikankolo x 14 Valklampi x 15 16 Kattila Uimarasti Iso-Parikas 17 x x Rastimäärite Tien ja sähkölinjan risteys, rasti tien viereisessä sähkötolpassa. Huom: Uunolan ja Mäntymäen pellot aidattu Risteyksestä 20 metriä pohjoiseen tien varressa kyltti Työmaa-alue. Asiattomilta kulku kielletty , jonka takana rasti on Risteyksessä lato jonka vieressä puhelintolppa. Rasti tolpan takana Palakoskentien ja Palakoskenmäen risteys Tien vieressä länsipuolella Datsun100A Tien mutka. Rasti ulkokaarteessa olevan koivun takana Risteyksessä roskalaatikko ja liikennemerkki. Rasti liikennemerkin takana tolpassa Alikulkutunnelin eteläpään puolella opastaulun takana Heinästie 42. Autotallin ovessa. Koordinaatit P: 6697139 I: 361089 P: 6690083 I: 354980 P: 6686904 I: 354841 P: 6683903 I: 352477 P: 6681720 I: 349258 P: 6682401 I: 348130 P: 6680105 I: 352601 P: 6684299 I: 359550 P: 6683517 I: 363468 P:6686659 I: 363007 x Palstarinteen pysäköintipaikka. Opastaulun takana Tien ja polun risteyksen vieressä olevan hiekkakasan takana olevassa isossa kuusessa. Valklammen länsipää, jyrkänteen alla olevassa koivussa Kattilan ekopisterakennuksen ovenkarmin sisäpuolella x Uimarastilla P: 6694216 I: 361309 Jokipelto x P: 6693956 I: 367710 18 Hauklampi x 23 Kakarlampi x 24 Kuikunlääni x 25 Kortela Maali Työväentalo x x Tien päässä lahonnut puupino, jonka takana rasti Reitti2000 varrella polkujen risteys, jossa rasti kyltin takana Tien päässä kääntöpaikan eteläpuolella kolmen kuivuneen kuusen rykelmä. Kuikunläänintien ja Lääninraitin risteyksessä, opastaulun takana Tynnyrojantien ja Tynnyriojan risteys. Pohjoispuoleisen sillankaiteen ulkoreunassa Maali P: 6688929 I: 359305 P: 6687951 I: 362794 P: 6690430 I: 361559 P: 6691162 I: 372192 P: 6689679 I: 365311 P: 6692911 I: 367111 P: 6696032 I: 365692 P: 6699252 I: 361828 Rasti numero Nimi Marssi 100 1 Korkeakalliontie x 2 Torholantie x 3 4 5 Palojärvi Palajoki Niemenkylä x x x 6 Tornikallio x 9 x 10 11 Stenbackantie Veikkolan teollisuusalue Heinästie 12 Palstarinne x 13 Tikankolo x 14 Valklampi x 15 Kattila Uimarasti Iso-Parikas x 16 25 Kortela Maali Työväentalo x x x x x Rastimäärite Tien ja sähkölinjan risteys, rasti tien viereisessä sähkötolpassa. Huom: Uunolan ja Mäntymäen pellot aidattu Risteyksestä 20 metriä pohjoiseen tien varressa kyltti Työmaa-alue. Asiattomilta kulku kielletty , jonka takana rasti on Risteyksessä lato jonka vieressä puhelintolppa. Rasti tolpan takana Palakoskentien ja Palakoskenmäen risteys Tien vieressä länsipuolella Datsun100A Tien mutka. Rasti ulkokaarteessa olevan koivun takana Risteyksessä roskalaatikko ja liikennemerkki. Rasti liikennemerkin takana tolpassa Alikulkutunnelin eteläpään puolella opastaulun takana Heinästie 42. Autotallin ovessa. Koordinaatit P: 6697139 I: 361089 P: 6690083 I: 354980 P: 6686904 I: 354841 P: 6683903 I: 352477 P: 6681720 I: 349258 P: 6682401 I: 348130 P: 6680105 I: 352601 P: 6684299 I: 359550 P: 6683517 I: 363468 Palstarinteen pysäköintipaikka. Opastaulun takana Tien ja polun risteyksen vieressä olevan hiekkakasan takana olevassa isossa kuusessa. Valklammen länsipää, jyrkänteen alla olevassa koivussa Kattilan ekopisterakennuksen ovenkarmin sisäpuolella P:6686659 I: 363007 Uimarastilla Tynnyrojantien ja Tynnyriojan risteys. Pohjoispuoleisen sillankaiteen ulkoreunassa Maali P: 6694216 I: 361309 P: 6688929 I: 359305 P: 6687951 I: 362794 P: 6690430 I: 361559 P: 6696032 I: 365692 P: 6699252 I: 361828 Rasti numero Nimi Maraton 50 25 Kortela x 24 Kuikunlääni x 23 Kakarlampi x 14 Valklampi x 12 Palstarinne x 13 Tikankolo x 15 Kattila Uimarasti Iso-Parikas x Korkeakalliontie Työväentalo x x 16 1 Maali x Rastimäärite Tynnyrojantien ja Tynnyriojan risteys. Pohjoispuoleisen sillankaiteen ulkoreunassa Kuikunläänintien ja Lääninraitin risteyksessä, opastaulun takana Tien päässä kääntöpaikan eteläpuolella kolmen kuivuneen kuusen rykelmä. Valklammen länsipää, jyrkänteen alla olevassa koivussa Koordinaatit P: 6696032 I: 365692 P: 6692911 I: 367111 P: 6689679 I: 365311 P: 6687951 I: 362794 Palstarinteen pysäköintipaikka. Opastaulun takana P:6686659 I: 363007 Tien ja polun risteyksen vieressä olevan hiekkakasan takana olevassa isossa kuusessa. P: 6688929 I: 359305 Kattilan ekopisterakennuksen ovenkarmin sisäpuolella P: 6690430 I: 361559 Uimarastilla P: 6694216 I: 361309 Tien ja sähkölinjan risteys, rasti tien viereisessä sähkötolpassa. Huom: Uunolan ja Mäntymäen pellot aidattu P: 6697139 I: 361089 Maali P: 6699252 I: 361828 Rasti Nimi numero 26 Pikku-Parikas 27 Iso-Antias 14 Valklampi 13 Tikankolo 15 Kattila Uimarasti Iso-Parikas 16 1 Maali Korkeakalliontie Työväentalo Pöräys Rastimäärite 30 Järven kaakkoiskulmassa rajapyykki x Teiden risteyksessä. Tontinnumerokyltin viereisen puun alaosassa x Valklammen länsipää, jyrkänteen alla olevassa koivussa x Tien ja polun risteyksen vieressä olevan hiekkakasan takana olevassa isossa kuusessa. x Kattilan ekopisterakennuksen ovenkarmin sisäpuolella x x x x Koordinaatit P: 6692648 I: 362489 P: 6690836 I: 363620 P: 6687951 I: 362794 P: 6688929 I: 359305 P: 6690430 I: 361559 Uimarastilla P: 6694216 I: 361309 Tien ja sähkölinjan risteys, rasti tien viereisessä sähkötolpassa. Huom: Uunolan ja Mäntymäen pellot aidattu P: 6697139 I: 361089 Maali P: 6699252 I: 361828
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x