of 22

Sata vuotta naisten puolesta - Varsinais

Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiri ry 1907-2007 Sata vuotta naisten puolesta Julkaisun ulkoasu ja taitto: Milla Forstén Sata vuotta naisten puolesta…
0 views22 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiri ry 1907-2007 Sata vuotta naisten puolesta Julkaisun ulkoasu ja taitto: Milla Forstén Sata vuotta naisten puolesta Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiri ry viettää tänä syksynä juhlavuotta. Olemme toimineet suomalaisten naisten puolesta sata vuotta, sillä naispiiri perustettiin Suomen historian murroskautena, talvella vuonna 1907, jolloin pidettiin ensimmäiset kansanvaltaiset eduskuntavaalit. Työläisnaisliiton puheenjohtaja Ida Aalle-Teljo valittiin Turun läänin eteläisestä vaalipiiristä ensimmäiseen eduskuntaan edustamaan varsinaissuomalaisia naisia. Maailma ympärillämme on muuttunut enemmän ja nopeammin kuin koskaan olemme tohtineet kuvitellakaan. Suomalainen yhteiskunta on sadassa vuodessa noussut köyhästä kehitysmaasta maailman rikkaimpien valtioiden joukkoon. Tämä kehitys on vaatinut paljon työtä. Siinä työssä varsinaissuomalaiset sosialidemokraattiset naiset ovat olleet tarmokkaasti mukana ja tasa-arvotyö oikeudenmukaisuuden puolesta jatkuu. Vuosikymmenten tasa-arvotyö alkoi tuottaa täällä erinomaisia tuloksia kun 1999 valittiin kolme naista eduskuntaan. Siitä lähtien meillä on ollut kolme naiskansanedustajaa ja naisehdokkaat keräsivät tämän vuoden eduskuntavaaleissa 75 prosenttia kaikista puolueelle tässä vaalipiirissä tulleista äänistä. Myös kunnallisvaaleissa sosialidemokraattiset naiset ovat menestyneet. Heitä on myös valittu vaikutusvaltaisiin tehtäviin, valtuustojensa puheenjohtajiksi ja hallitusten puheenjohtajistoon. Tahdomme kiittää naisia ja miehiä vuosikymmenten työstä, muistaa ja muistella. Olemme iloisia saavutuksistamme. Ja jaettu ilo on moninkertainen ilo. Haluamme jakaa sen kanssanne, hyvät toverit. Tervetuloa onnittelemaan, keskustelemaan ja juhlimaan satavuotiasta sos.dem. naispiiriä juhlaviikonloppuna 21.-23. päivänä syyskuuta. Uudessakaupungissa kesän viimeisenä päivänä 2007 Anja Savolainen, puheenjohtaja Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiri ry 1907-2007 Sata vuotta naisten puolesta Kutsu Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen naispiiri ry. täyttää tänä vuonna sata vuotta. Piirijärjestön perustaminen tapahtui yhteiskunnan murrosaikana, ensimmäisten kansavaltaisten eduskuntavaalien aikaan 1907. Suomalainen yhteiskunta on sadassa vuodessa kehittynyt köyhästä kehitysmaasta yhdeksi maailman rikkaimmista yhteiskunnista. Tämä kehitys on vaatinut paljon työtä. Siinä työssä varsinais – suomalaiset sosialidemokraattiset naiset ovat olleet tarmokkaasti mukana ja tasa-arvotyö jatkuu edelleen. Nyt on kuitenkin juhlan aika. Juhlimme ja muistelemme menneitä juhlaviikonloppuna 21. – 23.9.2007. Tervetuloa juhlavastaanotolle perjantaina 21.9. kello 15 - 17 Turun Työväentalolle 3.krs, Eerikinkatu 33. Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan Varsinais - Suomen sos.dem.naispiiri ry:n tilille: Liedon Säästöpankki 430922-2118257 Tervetuloa! Anja Savolainen puheenjohtaja Riitta Marsala sihteeri Nuorten naisten foorumi lauantaina 22.9.07 kello 13.00 - 15.00 TTY:n kolmosessa aiheesta “Nuoret naiset ja valta”, jonka panelisteina ovat toiminnanjohtaja Pia Elo, kansanedustaja Heli Paasio, ay-toimitsija Johanna Rajala, työttömyysturvakäsittelijä Johanna Ruoranen ja eduskunta-avustaja Esa Suominen. Keskustelua johtavat ja kysymyksiä tekevät piirin puheenjohtaja Anja Savolainen ja varapuheenjohtaja Maiju Boenisch. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuudessa ei ole ikärajaa, vaan kaikenikäiset naiset ja miehet ovat tervetulleita. Varsinais-Suomen Sos.dem. naispiiri järjestää Juhlaristeilyn sunnuntaina 23.9.07 Viking Linella piknikinä Maarianhaminaan, teemalla “Varsinais-Suomen Sos.dem. naispiiri — 100 vuotta naisten puolesta”. Lähtö Turusta klo 8.45 Amorellalla ja paluu Isabellalla klo 19.50. Mukana ovat mm. Naisliiton puheenjohtaja kansanedustaja Tarja Filatov ja TELAn johtaja Markku J. Jääskeläinen. Menomatkalla ohjelmaa, paluumatkalla ruokailu ja aikaa seurusteluun. Varsinais-Suomen sosialidemokraattinen naispiiri ry 100 vuotta naisten puolesta Sata vuotta sitten Suomessa elettiin historian murrosaikaa. Valmistauduttiin Euroopan ensimmäisiin kansanvaltaisin eduskuntavaaleihin. Siihen saakka toimineet säätyvaltiopäivät olivat jättäneet 70 prosenttia väestöstä ilman äänioikeutta, mikä merkitsi, että suomalaisten enemmistö ei ollut saanut päättää omista asioistaan eikä vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Mutta nyt ajat olivat siis muuttumassa. Uusi laki yksikamarisesta eduskunnasta merkitsi äänioikeutettujen määrän kymmenkertaistumista, kun kaikki naiset, työväestö ja palvelusväki saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Suomalaiset saattoivat siis ensimmäisinä maailmassa äänestää myös naisia parlamenttiin – Suomen eduskuntaan. Sosialidemokraattien vuosien unelmat ja vaatimukset oikeudenmukaisesta päätöksenteosta olivat toteutumassa. Kahta kuukautta ennen ensimmäisiä, maaliskuussa 1907 toimeenpantavia eduskuntavaaleja, perustettiin yksi Suomen vanhimmista naispiireistä, silloiselta nimeltään Turun läänin ete- läisen vaalipiirin sos.dem. naispiiri. Kokous pidettiin tammikuun 13. päivänä 1907 Birgerinkatu viidessä sijainneessa Turun työväenyhdistyksen huoneistossa. Tuossa kokouksessa pohdittiin naisten ja lasten asemaa, agitatsioonin järjestämistä naisten keskuudessa, ensimmäisiä eduskuntavaaleja ja oman naiskansanedustajaehdokkaan asettamista. Mutta yhtä tärkeää oli keskustella naispiiri- ja perusjärjestötyön organisoinnista, sillä ilman hyvää ja kattavaa kenttäorganisaatiota vaalien voittaminen olisi vaikeaa. Puhujamatkat ympäri Suomea ja omaa vaalipiiriä olivat uusi ja houkutteleva vaikutuskeino ja tavoitti kuulijoita. Jokaista äänioikeutettua Topia ja Riikkaa kehotettiin vetämään vaalilippuunsa punainen viiva sosialistien kohdalle. Varsinaissuomalaisten sos.dem. naisten ehdokas Ida Aalle, myöhemmin Aalle-Teljo, valittiin yhtenä yhdeksästä naisesta sos.dem. eduskuntaryhmään. Kaikki ryhmän naiskansanedustajat olivat Sosialidemokraattisen naisliiton johtajia. Seuraava naispiirin piirikokous pidettiin elokuun lopulla. Kokousedustajat olivat sekä työväenyhdistysten että ammattiyhdistysten lähettämiä mm. Kaarinasta, Oripäästä, Littoisista, Maariasta ja Laitilasta. Kurja palkollissääntö ja nais- ja miespalvelijain aseman eriarvoisuus harmittivat. Vaadittiin vuosipestilakkoa niillä paikkakunnilla, jossa työväenjärjestöt olivat vahvoja ja joissa palvelijoista iso osa kuului työväenjärjestöön. vaalipiirin kansanedustajista. Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa naiset keräsivät ensimmäisen kerran yli 55 prosenttia puolueelle tulleista äänistä. Uutena joukkoon nousi Heli Paasio, Virpa Puiston ja Marjaana Koskisen uusiessa eduskuntapaikkansa. Naiset toivat SDP:lle täällä vaalivoiton. Seuraavissa eduskuntavaaleissa 2003 demarinaisten ääniosuus nousi 65 prosenttiin. Suuntaus on ollut koko ajan nouseva. Seuraavina vuosikymmeninä naispiirijärjestö sosiaalisen Ensi-koti yms. toiminnan ohessa tyytyi tekemään vaalityötä yhden naisehdokkaan viemiseksi eduskuntaan, mikä onnistui kuudenkymmenen vuoden ajan. Vasta 1980-luvulla asetettiin tavoitteeksi vähintään kahden naiskansanedustajan saaminen eduskuntaan. Tavoite toteutui vuoden 1995 eduskuntavaaleissa, kun turkulaisen, jo kansanedustajana toimineen Virpa Puiston lisäksi valittiin kansanedustajaksi raisiolainen Marjaana Koskinen. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa yksitoista naisehdokasta keräsivät 75 prosenttia puolueelle tulleista äänistä. Valituiksi tulivat edelleen kansanedustajat Heli Paasio ja Marjaana Koskinen, uutena salolainen Katja Taimela ja turkulainen Ilkka Kantola. Vasta myöhemmin naiskansanedustajien määrä nousi kolmeen, kun uusikaupunkilainen Helena Vartiainen nousi ensimmäiseltä varapaikalta eduskuntaan Pertti Paasion tultua valituksi Euroopan parlamentin jäseneksi. Naiset ovat siitä lähtien muodostaneet 75 prosenttia Turun eteläisen Ajassa mukana ja aikaansa edellä Varsinaissuomalaisille sos.dem. naisille on koko toimintansa ajan ollut tärkeää toimia ajan keskiössä, aloitteellisina, naisten edunvalvojina, tiennäyttäjinä, tarvittaessa aikaansa edellä. Yhteistyö ammattiyhdistysliikkeen kanssa oli vilkkaimmillaan 1980-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä keskityttiin poliittiseen toimintaan ja vaaleihin. Sos.dem. naisliiton ja naispiirin kampanjointi “äänestän naista, äänestä sinäkin” alkoi tuottaa tulosta. Naiskansanedustajien määrä nousi parhaimmillaan 34 prosenttiin ja Paavo Lipposen kahdessa hallituksessa naisministereitä oli jo yli puolet. Naispiirin vaikuttajanaisia Varsinais-Suomen sos. dem. naispiirin satavuotisesta historiasta löytyy naisia, jotka ovat pitkään vaikuttaneet joko naispiirin ja naisliiton johtotehtävissä tai eduskunnassa. Piirin ensimmäinen naiskansanedustaja Ida Aalle-Teljo valittiin Työläisnaisliiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja uudelleen 19161918 Sosialidemokraattisen naisliiton puheenjohtajaksi. Hän edusti varsinaissuomalaisia eduskunnaassa kahdeksan vuotta. Kansanedustaja Aina Aleksandra Lehtokosken kansanedustajuus kesti kolmekymmentä vuotta. Keskeistä hänelle oli raittiustyön edistäminen. Myös kuusitoista vuotta kestänyt Työläisnaisliiton liittotoimikunnan jäsenyys vahvisti naistoimintaa Turun eteläisessä vaalipiirissä. Sodan jälkeisen sosialidemokraattisen naistoiminnan kaksi vaikuttajanaista olivat kansanedustajat Vappu Heinonen ja Sylvi Siltanen, joista Sylvi Siltanen puoluehajaannuksen jälkeen johti Turun seudun sos. dem. naispiiriä yhdeksäntoista vuotta. Hänet valittiin 1959 myös uuden Sosialidemokraat- tisten naisten keskusliiton puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän johti liittoa vuoden 1973 liittokokoukseen asti. Hän toimi tarmokkaasti kansanedustajana neljäntoista vuoden ajan, aina vuoden 1972 maaherranimitykseensä saakka. Tältä osin Sylvi Siltanen oli omana aikanaan lasikaton murtaja ja ensimmäinen nainen maaherrana koko Pohjolassa. Vuosituhannen loppupuolella Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiriä johtivat puheenjohtaja, uusikaupunkilainen erityisopettaja Anja Savolainen ja varapuheenjohtaja, turkulainen KTL Ruth Hasan. Puheenjohtaja Anja Savolainen on toiminut kaksikymmentäkahdeksan vuotta naispiirin puheenjohtajana. Hän oli naisliiton johdossa kaksikymmentäkolme vuotta, joista yhdeksän vuotta liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtaja Ruth Hasan kutsuttiin Sosialidemokraattisten naisten kunniajäseneksi Helsingin liittokokouksessa 2005. Hän toimi naisliiton hallituksessa viisitoista vuotta varsinaissuomalaisten sos.dem. naisten edustajana. Viime vuosikymmenten tarmokkaina ja pitkäaikaisina sihteereinä ovat toimineet Riitta Marsala, Martta Salmela ja Seija Kohvakka-Palmunen. Osaavia Naispiirin eduskuntavaalitalkoot Turun Työväentalolla 1962 naispiirin taloudenhoitajia ovat olleet mm. Sinikka Kurjenrauma, Marja Ulmanen ja Helena Honka-Hallila. Koulutetut naiset mukaan Sosialidemokraattinen naisliike eheytyi vuonna 1979, kun Helsingissä perustettiin uusi yhtenäinen sos. dem. naisliike. Tämä heijastui tietenkin myös naispiiriin. Sen keskeisiksi toiminnoiksi muodostuivat koulutus, valistus ja naisten edunvalvonta tasaarvokysymyksissä sekä puolueessa että kunnallispolitiikassa. Monet naispiiriläiset toimivatkin näkyvästi omilla paikkakunnillaan kunnallisissa luottamustoimissa. Satavuotiaan Varsinais-Suomen sos. dem. naispiirin yhteistyö nuorisopiirin ja opiskelevan nuorison kanssa on voimistunut. Viimeisten vuosien aikana naispiirihallituksessa on ollut mukana useita naistoiminnasta aidosti kiinnostuneita, alle kolmekymmenvuotiaita naisia. Seitsemänkymmenluvun naispolvi on antanut tilaa uusille toimijoille, siten tasa-arvotyö jatkuu tulevaisuudessakin. Juhlavuonna 2007 Anja Savolainen Varsinais-Suomen sos.dem. naispiiri ry:n puheenjohtaja Aalle-Teljo, Ida Täydellinen nimi: Aalle-Teljo (v:een 1906 Ahlstedt), Ida Sofia rouva, majoitusliikkeen harjoittaja s. 06.05.1875 Nurmijärvi k. 17.06.1955 Helsinki Sos.dem. 1907 -1914, 1917 -1917, Turun l. et. vaalipiiri 1907 -1914, 1917 -1917, Vanhemmat: itsellinen Johan Ahlstedt ja Magdalena Erikintytär Puoliso: Kyösti Alfred Teljo 1912Eduskunnan toimielimet: Kunnallisvaliokunta j -, Laki- ja talousvaliokunta j -, Perustuslakivaliokunta j -, Suuri valiokun-ta j -, Toimitusvaliokunta j -, Ammatti- ja yhteiskunnallinen toiminta: Pikkupiika sukulaisissa, leipuri, leipomon osakas, ompelija ja täysihoitolan pitäjä Helsingissä 1884–1905, sos.dem. puolueen puhuja, luennoitsija ja kurssien pitäjä 1905–1906 Helsingis-sä, meni Venäjälle 1918, josta palasi 1919, vankilassa poliittisista syistä 1919–1922, sos.dem. puolueen puhuja 1922, majoitusliikkeen harjoittaja Kotkassa 1923–1942 Presidentin valitsijamies 1931 Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen Suomen työväenpuolueen ja Sos.dem. puolueen puoluehallinnon jäsen, Sos. dem. naisliiton pj, Työväen pääneuvoston jäsen, Suurlakkokomitean jäsen, Koteja vanhuksille ry:n ja Van-husten huolto ry:n pj Lähde: Eduskunta, Kansanedustajat 1907–2000 http://www.eduskunta. fi/thwfakta/kematrikkeli/ma1000.html Vihersalo, Elviira Täydellinen nimi: Vihersalo, Hedvig Elviira toimitsija s. 29.01.1871 Ilmajoki k. 10.04.1918 Pietari Sos.dem. 1914 -1914, 1917 -1917, Turun l. et. vaalipiiri 1914 -1914, 1917 -1917 Vanhemmat: maanviljelijä Matti Ala-Raskula ja Eliisabet Ladva-Kokko Puoliso: Johan Vilhelm Vihersalo Koulutus: Kansakoulu, meijeri- ja karjanhoitokoulu Eduskunnan toimielimet: Sivistysvaliokunta j -, Suuri valiokunta j -, Tarkastusvaliokunta j -, -, Ammatti- ja yhteiskunnallinen toiminta: Meijeriapulainen, sos.dem. puhuja ja toimitsija, kirvesmiehen vaimo Turussa, meni 1918 Venäjälle Sos.dem. Turun l. et. vaalipiirin piiritoimikunnan jäsen Lähde: Eduskunta, Kansanedustajat 1907–2000 http://www.eduskunta. fi/thwfakta/kematrikkeli/ma1000.html Lehtokoski, Aino Täydellinen nimi: Lehtokoski, Aina (Aino) Aleksandra rouva, talousneuvos s. 06.06.1886 Maaria k. 14.10.1949 Helsinki Sos.dem. 1919 -1949, Turun l. et. vaalipiiri 1919 -1949 Vanhemmat: kirvesmies Frans Fredrik Malm ja Eeva Stiina Tienhaara Puoliso: Aksel Valdemar Lehtokoski 1910Koulutus: Kansakoulu Eduskunnan toimielimet: Perustuslakivaliokunta j -, Sivistysvaliokunta j -, Suuri valiokunta j -, Talousvaliokunta j -, Ul-koasiainvaliokunta j -, Valtiovarainvaliokunta j -, Kansaneläkelaitoksen valtuutetut j Ammatti- ja yhteiskunnallinen toiminta: Palvelijana v:sta 1897, Sos.dem. puolueen ja sos.dem. raittiusliikkeen järjestötehtävissä v:sta 1904, KK:n luennoitsija 1925–1933 Presidentin valitsijamies 1925, 1931, 1937, 1940, 1943, Huoltoasiain neuvottelukunnan, Raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunnan ja Tullitariffitoimikunnan jäsen Ulvilan kunnanvaltuuston jäsen Sos.dem. työläisnaisliiton liittotoimikunnan jäsen, Kieltolakiliiton johtokunnan, Sos.dem. rait-tiusliiton liittotoimikunnan, Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunnan, Helsingin työväen säästö-pankin isännistön ja Työväen akatemian hallintoneuvoston jäsen Arvot ja arvonimet: Talousneuvos 1949 Lähde: Eduskunta, Kansanedustajat 1907–2000 http://www.eduskunta. fi/thwfakta/kematrikkeli/ma1000.html Heinonen, Vappu Täydellinen nimi: Heinonen, Vappu Linnea lastenhoidontarkastaja s. 01.05.1905 Turku k. 10.01.1999 Turku sos.dem. 1951 -1957, sos.dem. oppositio 1958 -1959, TPSL 1959 -1961, 1966 -1969, Turun l. et. vaalipiiri 1951 -1961, 1966 -1969 Vanhemmat: työmies Johan Niklas Sahlsten ja Vilhelmina Salminen Puoliso: Kaino Kaarlo Heinonen 1940Koulutus: Kansakoulu, Työväen akatemia 1941 Eduskunnan toimielimet: Suuri valiokunta j -, Talousvaliokunta j -, Valtiovarainvaliokunta j Ammatti- ja yhteiskunnallinen toiminta: Kirjapaino- ja sitomoapulainen vuoteen 1938, tyttöjen voimistelu- ja kerhotyöohjaaja 1928–1938, Sos.dem. raittiusliiton lastentyönohjaaja 1938–1942, Turun kaupungin lastensuojelu-lautakunnan lastenhoidontarkastaja 1942–1968 Presidentin valitsijamies 1950, 1956 Turun kaupunginvaltuuston jäsen Turun läänin et. vaalipiirin sos.dem. piiritoimikunnan jäsen, Sos.dem. naisliiton liittotoimikun-nan jäsen, Turun läänin et. vaalipiirin sos.dem. naispiirin pj, TPSL: n Varsinais-Suomen piiri-toimikunnan jäsen, Lounais-Suomen äitien lomahuollon pj, Varsinais-Suomen Nuorten Puo-lesta hallituksen pj, Suomi-DDR -seuran johtokunnan, Sos.dem. raittiusliiton Varsinais-Suomen piiritoimikunnan, Ensi kotien liiton liittotoimikunnan, Sotaleskien ja kaatuneitten huol-to ry:n liittohallituksen, SNS:n Turun piiritoimikunnan ja Varsinais-Suomen rauhantyön kes-kuksen toimikunnan jäsen Lähde: Eduskunta, Kansanedustajat 1907–2000 http://www.eduskunta. fi/thwfakta/kematrikkeli/ma1000.html Siltanen, Sylvi Täydellinen nimi: Siltanen (s. Johansson, myöh. Sinervo), Sylvi Cecilia maaherra, sosiaalineuvos s. 22.11.1909 Ruotsinpyhtää k. 08.12.1986 Turku Sos.dem. 1958 -1972, Turun l. et. vaalipiiri 1958 -1972 Siirtynyt Turun ja Porin läänin maaherraksi 1.4.1972 Vanhemmat: kirvesmies Johan Hjalmar Johansson ja Hilja Maria Lantta Puoliso: Felix Siltanen 1932Koulutus: Kansakoulu, KK:n osuuskauppakoulu 1927 Eduskunnan toimielimet: Suuri valiokunta j -, Talousvaliokunta j -, Valtiovarainvaliokunta j -, Eduskunnan pankkival-tuusmiehet j -, Eduskunnan tilintarkastajat j -, Suomen Pankin tilintarkastajat j -, PN:n Suo-men valtuuskunta j -, Ammatti- ja yhteiskunnallinen toiminta: Osuusliike Warman kirjanpitäjä Pietarsaaressa 1927–1928, Keski-Karjalan osuusliikkeen kassanhoitaja Hiitolassa 1928, osuuskauppa Mäki-Matin kirjanpitäjä Jyväskylässä 1928–1932, Turun työväen säästöpankin säästötilienhoitaja 1938–1943, Turun asevelipiirin kirjan-pitäjä 1943–1945, oma tilitoimisto Turussa 1945–1958, Turun ja Porin l. maaherra 1972–1977 Presidentin valitsijamies 1962, 1968, 1978, 1982 Turun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen Sos.dem. puoluetoimikunnan jäsen, Sos.dem. naisten keskusliiton ja Turun seudun sos.dem. naispiirin pj, Miina Sillanpään seuran ja SPR:n VarsinaisSuomen piirin pj, Kuluttajat ry:n hal-lituksen vpj, Aika
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x