of 36

SKOLEKATALOG

skolekataloG pædaGoGiske prØver 2013 skolekataloG pædaGoGiske prØver 2013 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen…
0 views36 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
skolekataloG pædaGoGiske prØver 2013 skolekataloG pædaGoGiske prØver 2013 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotografier Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ApS Tryk Clemenstrykkeriet A/S, 2013 Redaktionen afsluttet februar 2013 Alle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer KLASSIFIKATION Katalogets testmaterialer er forsynet med A, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: A: Psykologer og cand.pæd.-er og certificerede brugere* B: Speciallærere, logopæder, ergoterapeuter m.fl. C: Lærere D: Pædagoger *Nogle A-test må kun anvendes af psykologer. Hvis du er i tvivl, kan du finde en oversigt over alle vores test på www.hogrefe.dk under Køb af test. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum Tlf. 35 38 16 55 Fax 35 38 16 65 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= fc95929a93bc94939b8e999a99d29897 [email protected] /a www.hogrefe.dk Forlagets åbningstid Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00 Indhold Læsning og stavning Skriftsproglig udvikling...................................................................................................................................................................3 Læsestrategen......................................................................................................................................................................................6 ST 2-9 – Pædagogisk analyse af stavning...............................................................................................................................8 MiniSL – Mini sætningslæseprøver...........................................................................................................................................9 LÆS5..........................................................................................................................................................................................................9 OS64 og OS120 – Ordstillelæsningsprøver......................................................................................................................... 10 SL60 og SL40 – Sætningslæseprøver...................................................................................................................................... 10 TL 1-5 – Tekstlæseprøver.............................................................................................................................................................. 11 IL-basis................................................................................................................................................................................................... 12 IL – Individuel læseundersøgelse............................................................................................................................................. 12 IL-ungdom ........................................................................................................................................................................................... 13 IL-voksen............................................................................................................................................................................................... 13 Læsetekster for unge og voksne............................................................................................................................................... 14 DL-prøven – Diagnostisk læse- og staveprøve................................................................................................................... 14 VPG – Voksenpædagogiske grundprøver............................................................................................................................ 15 VAV – Vurdering af voksenlæsning........................................................................................................................................ 15 matematik og natur/teknik MG – Matematik Grundlæggende......................................................................................................................................... 16 FG – Færdigheder Grundlæggende........................................................................................................................................ 16 MI – Matematik Individuelt........................................................................................................................................................ 17 MAT 1-9 Pædagogisk analyse af matematik...................................................................................................................... 18 Natur/teknik....................................................................................................................................................................................... 19 Barnets personlige og kognitive udvikling SPU – Skoleparathedsundersøgelse....................................................................................................................................... 20 Se hvad jeg kan................................................................................................................................................................................. 20 På vej...................................................................................................................................................................................................... 21 BRIEF – Behavior Rating Inventory of Executive Function........................................................................................... 22 BRIEF-F og BRIEF-SR – Førskolebørn samt Selvrapportering....................................................................................... 23 MOS II – Mig og Skolen II.............................................................................................................................................................. 24 Sådan er jeg........................................................................................................................................................................................ 24 d2-testen.............................................................................................................................................................................................. 25 CNT – Contingency Naming Test............................................................................................................................................. 25 CHIPS – Children’s Problem Solving....................................................................................................................................... 26 RDLS-III – Reynells sprogudviklingsskalaer.......................................................................................................................... 27 SCQ – Social Communication Questionnaire.................................................................................................................... 28 SRS – Social Responsiveness Scale.......................................................................................................................................... 29 SPM – Sensory Processing Measure....................................................................................................................................... 30 SEE – Social Emotional Evaluation.......................................................................................................................................... 31 Conners 3............................................................................................................................................................................................. 32 Kære læser Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udgiver standardiserede pædagogiske prøver og psykologiske test af høj kvalitet. Vi er en del af forlagsgruppen Hogrefe, der hører til blandt Europas største inden for psykologiske test og psykologisk-pædagogisk faglitteratur, og som bl.a. omfatter forlag i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og flere andre europæiske lande. I dette katalog finder du et bredt udvalg af vores prøver og test. Hvis du leder efter et bestemt materiale og ikke kan finde det i kataloget, er du velkommen til at kontakte os på a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= cba2a5ada48ba3a4acb9aeadaee5afa0 [email protected] /a eller 3538 1655. Du kan altid holde dig opdateret om vores udgivelser på www.hogrefe.dk. Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Siden sidst er læse- og staveprøvesystemet Skriftsproglig udvikling blevet færdigt, en række træningsmaterialer i vores nye serie Læsestrategen er allerede udkommet og flere er på vej. Prøvesystemet og træningsmaterialerne er koblet sammen, således at prøveresultatet kan danne udgangspunkt for valget af træningsopgaver. Læsestrategen kan selvfølgelig også anvendes uafhængigt af prøverne. Af andre spændende nyheder i 2013 vil vi gerne nævne muligheden for at administrere MG/ FG elektronisk direkte til eleverne via Skoleportalen, autogenererede træningsopgaver i MATelevplaner, samt vores nye test til måling af sociale kompetencer; SEE. Tak til alle forfattere og andre bidragsydere, der har været involveret i de omfangsrige og krævende udviklingsprojekter forud for udgivelserne. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette katalog, er du som altid velkommen til at skrive eller ringe til os. God læselyst! Anne Andersen Adm. direktør 4 Læsning og stavning Skriftsproglig udvikling Lene Møller og Holger Juul Formål Vurdering af skriftsproglig udvikling Målgruppe 0.-6. klasse Scoring Manuel/computer Administration Klasse Prøvetid Varierende Klassifikation C Bogstavprøve 1 og 2 Bogstavprøverne undersøger bogstavkendskabet fra begyndelsen af 0. klasse, til eleverne har tilegnet sig sikre, funktionelle og automatiserede færdigheder. Formålet med Bogstavprøve 1 er genkendelse og gengivelse af de store og små bogstavers navne og former. Bogstavprøve 2 viser elevernes kendskab til bogstavernes lyde og evne til at skelne mellem vokal og konsonant. Opgaveløsningen kræver både præcis bogstav- og lydidentifikation og færdighed i at gentage hvert enkelt bogstavs form og højdeforhold sikkert og tydeligt. Skriftsproglig udvikling er et omfattende prøvesystem, der dækker hele spektret fra bogstavkendskab til læsning og stavning i 0.-6. klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem. Skriftsproglig udvikling er et normeret prøvesystem. Det vil sige, at alle prøveresultater kan sammenlignes med en landsdækkende norm for elever på de relevante klassetrin og bruges til differentieret og præcis planlægning af læse- og staveundervisning. Der er indsamlet normer både forår og efterår 2009 på 30 repræsentative skoler fra hele landet. Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning. Eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil inddrage elevernes læseforståelse. Prøveresultaterne opgøres i rigtighedsprocent og hastighed, så de kan vise den gradvise udvikling fra usikker til sikker og fra sikker til automatiseret ordlæsning. 5 Læsning og stavning Ordlæseprøve 1 og 2 Læsning af enkeltord af stigende sværhedsgrad. Sværheds­gra­den går systematisk fra korte, lydrette ord til længere og lydligt mere og mere komplekse ord. Tilsammen dækker de to prøver elevens og klassens udvikling i ordlæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række tegninger til hvert trykt ord, således at læsningen kræver både afkodning og ordforståelse. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 4 minutter. 8 ningen kræver både sammenhængende og sprogligt præcis sætningslæsning. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 8 minutter. Sværhedsgraden går systematisk fra korte sætninger med korte ord til længere og mere sammensatte sætninger med gradvist sværere ord. Dermed kan prøveresultaterne konkret anskueliggøre niveauer i sætningslæsningens udvikling. Tekstlæseprøve 1 til 8 Læsning af længere, sammenhængende tekster – både fag- og skønlitterære. Tilsammen dækker de otte prøver elevens og klassens udvikling i tekstlæstæppe ning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 6. klasse. 15 bakke 9 16 Tekstlæseprøvernes opgavetyper er både den kendte banan sabel cloze-type med en parentes med en række valgord og multiple-choice-opgaver med en række forståelsesspørgsmål. Prøverne kræver færdigheder i at finde taske informationer i en tekst såvel som at læse mellem linjerne . 17 10 svamp Sætningslæseprøve 1 og 2 Læsning af sætninger af stigende sværhedsgrad. 11 Tilsammen dækker de to prøver elevens og klassens udvikling i sætningslæsning hvert år fra begyndelagurk sen af 1. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af12en række sætninger til hvert billede, således at løs- 18 Teksterne i opgavehæfterne er både fag- og skønlitkamel terære og fortæller letgenkendelige og hyggelige historier for børn. 19 maler zebra 13 Skriftsproglig udvikling omfatter følgende prøver: 20 skibe løber 0. kl. 1 gryde ORDLÆSEPRØVE 2 1. kl. 2. kl. Bogstavprøve 1-2 3. kl. 21 4. kl. 5. kl. kirke Ordlæseprøve 1 © DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Ordlæseprøve 2 Sætningslæseprøve 1 Sætningslæseprøve 2 Staveprøve 1 Staveprøve 2 Staveprøve 3 Tekstlæseprøve 1-8 6 6. kl. Læsning og stavning Staveprøve 1 til 3 Prøverne afdækker de vigtigste delfærdigheder gennem diktater af enkeltord. Tilsammen dækker de tre prøver elevernes stavefærdigheder fra slutningen af 0. klasse til begyndelsen af 6. klasse. De første træ rialer, de ningsmatekan knyt r med fordel te er udkom s til prøverne Læsestra met . Læs om tegen på ste sider de næ. Staveprøve 1 afdækker elevens begyndende succes med at skrive simple, lydrette ord og viser elevens evne til at bruge skriftens lydprincip i stavning. Staveprøve 2 viser, hvordan eleven arbejder med de mere udfordrende stavelsesstrukturer og stavemønstre som f.eks. dobbeltkonsonant. Staveprøve 3 viser elevens evne til at beherske forholdsvis lange ord med mange betydningsdele og grammatisk bestemte stavemåder. prisliste Varenr Navn Antal Pris 0432-00 Skriftsproglig udvikling komplet orienteringssæt* 1 1240 0432-01 Skriftsproglig udvikling vejledning til bogstavprøver 1 180 0432-02 Skriftsproglig udvikling vejledning til ordlæseprøver 1 260 0432-03 Skriftsproglig udvikling vejledning til sætningslæseprøver 1 260 0432-04 Skriftsproglig udvikling vejledning til tekstlæseprøver 1 260 0432-05 Skriftsproglig udvikling vejledning til staveprøver 1 260 0432-11 Skriftsproglig udvikling bogstavprøve 1 10 65 0432-12 Skriftsproglig udvikling bogstavprøve 2 10 65 0432-21 Skriftsproglig udvikling ordlæseprøve 1 10 65 0432-22 Skriftsproglig udvikling ordlæseprøve 2 10 65 0432-31 Skriftsproglig udvikling sætningslæseprøve 1 10 65 0432-32 Skriftsproglig udvikling sætningslæseprøve 2 10 65 0432-41 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 1, Lille mus 10 65 0432-42 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 2, Sne og ski 10 65 0432-43 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 3, Svaler i april 10 65 0432-44 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 4, Løven og myggen 10 65 0432-45 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 5, Isbjørneungen Knut 10 65 0432-46 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 6, Fiskeren og ånden i flasken 10 65 0432-47 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 7, Svanehammen 10 65 0432-48 Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 8, Kan ålen reddes? 10 65 0432-51 Skriftsproglig udvikling staveprøve 1 10 45 0432-52 Skriftsproglig udvikling staveprøve 2 10 45 0432-53 Skriftsproglig udvikling staveprøve 3 10 55 * Indeholder vejledningerne samt et eksemplar af øvrige varer 7 Læsning og stavning Læsestrategen Lene Møller Elementær ordlæsning 1 Formål Træning af ordlæsefærdigheder Målgruppe 0. – 6. klasse Administration Klasse/ individuel Klassifikation Alle Elementær ordlæsning 1 fokuserer på basale lydstrategier i ordlæsning og træner lydrette ord på op til tre bogstaver, bl.a. med opgaver i bogstavernes standardlyd, genkendelse af hyppige funktionsord og læsning af korte sætninger. Elementær ordlæsning 2 Elementær ordlæsning 2 har fokus på strategier til lydnære ord og træner ord på op til seks bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlyde, stavelsesdeling, to konsonanter før og efter vokal og endelserne -e, -en, -er. Læsestrategen er en serie træningsmaterialer, der henvender sig til elever i 0.-6. klasse. Serien er udviklet til at supplere den basale undervisning i læsefærdigheder på en lettilgængelig og sjov måde. I hæfterne er der en kort instruktion til hvert afsnit, som lærer/forælder kan demonstrere for barnet. Udbygget ordlæsning 1 Udbygget ordlæsning 1 har fokus på læsning og stavning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til syv bogstaver, bl.a. med opgaver i konsonantklynger, ikke-lydrette rimfamilier, morfologisk strategi med navneordsendelser og hyppige funktionsord. Alle hæfter er bygget op på en sådan måde, at opgavetyper og -udformning er tilbagevendende. Dermed kan børnene efterfølgende arbejde videre på egen hånd i klassen, i læsegrupper eller i fritiden. Opgaverne er inddelt i farvegrupper efter fokusområde. Således kan du som lærer f.eks. let inddele eleverne i læsegrupper efter niveau, eller du kan lade enkelte elever arbejde med bestemte, målrettede opgaver tilpasset deres specifikke udfordringer. Udbygget
Advertisement
MostRelated
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x