of 41

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

K YSELYLOMAKE : FSD2846 N UORTEN VAPAA - AIKA 2013 Q UESTIONNAIRE : FSD2846 YOUTH L EISURE S URVEY 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua…
3 views41 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
K YSELYLOMAKE : FSD2846 N UORTEN VAPAA - AIKA 2013 Q UESTIONNAIRE : FSD2846 YOUTH L EISURE S URVEY 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: http://www.fsd.uta.fi/ Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information: http://www.fsd.uta.fi/ Nuorten vapaa-aikatutkimus, marras-joulukuu 2012 Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): ( ) 7-9-v ( ) 10-14-v ( ) 15-29-v Kysymys näytetään, jos: Ikäryhmä: on yhtä kuin 7-9-v Tässä on N.N. (oma nimi) tutkimustoimisto MC-Info Oy:stä hyvää iltaa. Teemme Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta haastattelututkimusta suomalaisten lasten ja nuorten vapaa-ajan vietosta. Puhelinnumeronne tuli satunnaisesti mukaan poimintaan, jossa haetaan vastaajiksi 7-9vuotiaiden lasten vanhempia. Haluaisimme haastatella Teitä ja lastanne lapsen vapaaaikaan liittyen. Tutkimushaastattelu tehdään henkilökohtaisena haastatteluna luonanne. Tutkimuksessa on kysymyksiä sekä vanhemmalle että lapselle, joten kummankin tulisi olla läsnä haastattelun aikana. Haastattelu kestää korkeintaan 25 minuuttia. Sopiiko teille, että tutkimushaastattelija tulee haastattelemaan teitä ja lastanne lapsen vapaa-aikaan liittyen? Milloin ja missä haastattelu sopisi Teille parhaiten? SOVI TARKKA HAASTATTELUAIKA JA -PAIKKA. Kysymys näytetään, jos: Ikäryhmä: on yhtä kuin 10-14-v Tässä on N.N. (oma nimi) tutkimustoimisto MC-Info Oy:stä hyvää iltaa. Teemme Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kyselytutkimusta suomalaisten lasten ja nuorten vapaa-ajan vietosta. Puhelinnumeronne tuli satunnaisesti mukaan poimintaan, jossa haetaan vastaajiksi 10-14vuotiaiden lasten vanhempia. Haluaisin haastatella Teitä ja lastanne lapsen vapaa-aikaan liittyen. Haastattelun alussa on muutamia kysymyksiä vanhemmalle ja sen jälkeen kysymyksiä lapselle, joten kummankin tulisi olla samassa paikassa haastattelun aikana. Haastattelu kestää noin 20 minuuttia. Sopiiko teille haastattelu nyt vai vähän myöhemmin? SOVI TARVTTAESSA TARKKA HAASTATTELUAIKA Kysymys näytetään, jos: Ikäryhmä: on yhtä kuin 15-29-v Tässä on N.N. (oma nimi) tutkimustoimisto MC-Info Oy:stä hyvää iltaa. Teemme Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kyselytutkimusta suomalaisten nuorten vapaa-ajan vietosta. Puhelinnumerosi tuli satunnaisesti mukaan poimintaan, jossa haetaan vastaajiksi 15-29vuotiaita suomalaisia. Haluaisin haastatella sinua hetken aikaa vapaa-aikaasi liittyen. Haastattelu kestää noin 15 minuuttia. Sopiiko sinulle haastattelu nyt vai vähän myöhemmin? SOVI TARVTTAESSA TARKKA HAASTATTELUAIKA JOS VASTAAJA KYSYY, MISTÄ SAI PUHELINNUMERON, KERRO LÄHDE: HENKILÖTIETO VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ (VTJ) JA PUHELINNUMERO FONECTALTA. POIMINTA ON TEHTY OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN / VALTION NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMEKSIANNOSTA. HAASTATTELIJA KIRJAA NÄYTTEESTÄ: ID-NRO (NÄYTTEESTÄ): ________ Kysymys näytetään, jos: Ikäryhmä: on yhtä kuin 7-9-v Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): () 7 () 8 () 9 Kysymys näytetään, jos: Ikäryhmä: on yhtä kuin 10-14-v Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 14 Kysymys näytetään, jos: Ikäryhmä: on yhtä kuin 15-29-v Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): ( ) 15 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 18 ( ) 19 ( ) 20 ( ) 21 ( ) 22 ( ) 23 ( ) 24 ( ) 25 ( ) 26 ( ) 27 ( ) 28 ( ) 29 Lapsen/nuoren sukupuoli (NÄYTTEESTÄ): ( ) Poika/mies ( ) Tyttö/nainen Lapsen/nuoren äidinkieli (NÄYTTEESTÄ): ( ) suomi ( ) ruotsi Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 7-9-v tai 10-14-v Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. K101[ K102[ K103[ K104[ K105[ K106[ K107[ ] ] ] ] ] ] ] äiti muu naispuolinen huoltaja isä muu miespuolinen huoltaja lapsen veljiä/velipuolia => (merkitse veljien iät alle) lapsen siskoja/siskopuolia => (merkitse siskojen iät alle) muu, kuka? ______________________________________________ Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELIPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. K201 1 ______________________________________________ K202 2 ______________________________________________ JNE 3 ______________________________________________ 4 ______________________________________________ 5 ______________________________________________ 6 ______________________________________________ 7 ______________________________________________ 8 ______________________________________________ 9 ______________________________________________ 10=> ______________________________________________ Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SISKOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. K301 1 ______________________________________________ K302 2 ______________________________________________ JNE 3 ______________________________________________ 4 ______________________________________________ 5 ______________________________________________ 6 ______________________________________________ 7 ______________________________________________ 8 ______________________________________________ 9 ______________________________________________ 10=> ______________________________________________ Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 7-9-v tai 10-14-v Kysymys näytetään, jos: Kuuluu: on yhtä kuin äiti tai muu naispuolinen huoltaja K4 Mikä on perheenne äidin tai muun pääasiallisen naispuolisen huoltajan korkein koulutustaso? ( ) Ammatillinen perustutkinto ( ) Ylioppilastutkinto ( ) Opistotutkinto ( ) Korkeakoulututkinto (KORKEAKOULUTUTKINTOON SISÄLTYVÄT KAIKKI YLIOPISTO-, AMMATTIKORKEAKOULU- JA MUUT KORKEAKOULUTUTKINNOT) ( ) Ei tutkintoa ( ) En osaa sanoa K5 Kuinka monta tuntia päivässä lapsesi keskimäärin katsoo televisiota sisältäen videoiden ja DVD:iden katselun? ________ K6 Kuinka monta tuntia päivässä lapsesi keskimäärin viettää tietokoneen ääressä? (TÄHÄN LASKETAAN MUKAAN MYÖS KOULUSSA TIETOKONEEN ÄÄRESSÄ VIETETTY AIKA. TIETOKONEEKSI LASKETAAN MYÖS TAULUTIETOKONE JA ÄLYPUHELIN, JOS SITÄ KÄYTETÄÄN PELAAMISEEN TAI MUUHUN, MITÄ VOI TEHDÄ MYÖS TIETOKONEELLA) ________ K7 Kuinka monena päivänä viikossa lapsesi harrastaa liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee? (JOS KAUSIVAIHTELUT OVAT SUURET, PYYDÄ TARVITTAESSA ARVIOIMAAN KESKIMÄÄRIN VUODEN AIKANA) ( ) Päivittäin / 7 päivänä viikossa ( ) 6 päivänä ( ) 5 päivänä ( ) 4 päivänä ( ) 3 päivänä ( ) 2 päivänä ( ) 1 päivänä ( ) Harvemmin ( ) Ei koskaan ( ) Ei osaa sanoa Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 7-9-v tai 10-14-v Kuinka usein lapsesi kulkee yli kilometrin pituisia välimatkoja esim. kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luo...? Muutaman Päivittäin Suunnilleen En Suunnilleen kerran Ei tai lähes joka osaa joka viikko vuodessa tai koskaan päivittäin kuukausi sanoa harvemmin K801 kävellen () () () () () () K802 pyörällä, potku- tai rullalaudalla () () () () () () K803 julkisilla kulkuvälineillä, esimerkiksi linja-autolla, junalla tai koulutaksilla () () () () () () K804 vanhempien kyydissä () () () () () () Kuinka usein lapsesi harrastaa liikuntaa jossain seuraavista? Muutaman Päivittäin Suunnilleen En Suunnilleen kerran Ei tai lähes joka osaa joka viikko vuodessa tai koskaan päivittäin kuukausi sanoa harvemmin K901 Urheilu- tai liikuntaseurassa () () () () () () K902 Koulun järjestämässä liikuntakerhossa (TARKENNA TARVITTAESSA, ETTÄ TÄHÄN EI LASKETA KOULUN LIIKUNTATUNTEJA) () () () () () () K903 Kaupallisessa liikuntapalvelussa, esim. kuntosalit, ratsastustallit () () () () () () K904 Kunnan liikuntapalvelussa, esimerkiksi kunnan urheilu- tai uimahallissa taikka kunnan ylläpitämällä pururadalla tai hiihtoladulla () () () () () () K905 Kansalaisopistossa () () () () () () K906 Jossain muualla, missä?______ () () () () () () K10 Oletko sinä tai lapsesi muu vanhempi tai huoltaja ollut mukana liikunnan vapaaehtoistyössä, esimerkiksi valmentajana tai talkootyössä, viimeisen vuoden aikana? ( ) Kyllä ( ) Ei ( ) En osaa sanoa Sivu näytetään, jos: Oletko sinä tai lapsesi muu vanhempi tai huoltaja ollut mukana liikunnan vapaaehtoistyössä, esimerkiksi valmentajana tai talkootyössä, viimeisen vuoden aikana? on yhtä kuin Kyllä Missä roolissa sinä tai lapsesi muu vanhempi tai huoltaja on toiminut? K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] Valmentajana tai ohjaajana Joukkueenjohtajana Toimitsijana, esimerkiksi kilpailujen tulosten mittaajana tai käytännön järjestelijänä Tuomarina Hallituksessa tai muussa vastaavassa tehtävässä Talkootyössä Muussa roolissa, missä? ______________________________________________ Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 15-29-v Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. K1201 [ ] äiti K1202[ ] muu naispuolinen huoltaja [ ] isä [ ] muu miespuolinen huoltaja [ ] veljiä/velipuolia => (merkitse veljien iät alle) [ ] siskoja/siskopuolia => (merkitse siskojen iät alle) K1207[ ] avio- tai avopuoliso tai rekisteröity puoliso [ ] omia tai puolison lapsia => (merkitse lasten iät alle) [ ] Asun yksin K1210 [ ] Asun soluasunnossa/kämppiksen kanssa [ ] muu, kuka? ______________________________________________ Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELIPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. K1301 1 ______________________________________________ K1302 2 ______________________________________________ JNE 3 ______________________________________________ 4 ______________________________________________ 5 ______________________________________________ 6 ______________________________________________ 7 ______________________________________________ 8 ______________________________________________ 9 ______________________________________________ 10=> ______________________________________________ Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SISKOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. K1401 1 ______________________________________________ K1402 2 ______________________________________________ JNE 3 ______________________________________________ 4 ______________________________________________ 5 ______________________________________________ 6 ______________________________________________ 7 ______________________________________________ 8 ______________________________________________ 9 ______________________________________________ 10=> ______________________________________________ Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. K1501 1 ______________________________________________ K15022 ______________________________________________ JNE 3 ______________________________________________ 4 ______________________________________________ 5 ______________________________________________ 6 ______________________________________________ 7 ______________________________________________ 8 ______________________________________________ 9 ______________________________________________ 10=> ______________________________________________ Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 15-29-v K16 Mikä on äitisi tai lapsuudenkotisi pääasiallisen naispuolisen huoltajan korkein koulutustaso? ( ) Ammatillinen perustutkinto ( ) Ylioppilastutkinto ( ) Opistotutkinto ( ) Korkeakoulututkinto (KORKEAKOULUTUTKINTOON SISÄLTYVÄT KAIKKI YLIOPISTO-, AMMATTIKORKEAKOULU- JA MUUT KORKEAKOULUTUTKINNOT) ( ) Ei tutkintoa ( ) En osaa sanoa K17 Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (JOS ON USEITA, VALITSE PÄÄASIALLINEN KOULUTUS) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) En opiskele Peruskoulussa Lukiossa Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Yliopistossa Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa Oppisopimuskoulutuksessa Avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa Jokin muu, mikä? ______________________________________________ Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 15-29-v K18 Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? ( ) Kyllä, kokopäiväisesti ( ) Kyllä, osa-aikaisesti ( ) Kyllä, keikkaluontoisesti ( ) Ei ( ) Ei vastausta K19 Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä? ( ) Opiskelu tai koulunkäynti ( ) Työssä tai yrittäjä ( ) Lomautettu tai työtön ( ) Varusmies tai siviilipalvelusmies ( ) Äitiys- tai vanhempainvapaalla ( ) Työharjoittelu ( ) Eläkkeellä ( ) Muu, mikä? ______________________________________________ Kysymys näytetään, jos: Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): on eri kuin 15 tai 16 K20 Mikä on korkein tähän mennessä suorittamasi tutkinto? ( ) Peruskoulu ( ) Ylioppilastutkinto ( ) Ammatillinen perustutkinto ( ) Ammattikorkeakoulututkinto ( ) Yliopistotutkinto ( ) Ei tutkintoa K21 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuinpaikkaasi/-paikkaanne? KÄYTÄ APUNA OMAA ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA ( ) Ison kaupungin keskusta ( ) Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue ( ) Pikkukaupungin tai pikkukylän keskusta ( ) Pikkukaupungin tai pikkukylän harvaan asuttu laita-alue ( ) Maaseutuympäristö ( ) Ei osaa sanoa K22 Mitkä ovat taloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä? ( ) Alle 10.000 euroa ( ) 10.000 - 20.000 euroa ( ) 20.001 - 30.000 euroa ( ) 30.001 - 40.000 euroa ( ) 40.001 - 50.000 euroa ( ) 50.001 - 60.000 euroa ( ) 60.001 - 70.000 euroa ( ) 70.001 - 80.000 euroa ( ) 80.001 - 100.000 euroa ( ) Yli 100.000 euroa ( ) En osaa sanoa/ halua sanoa K23 Millainen on kotitaloutesi/kotitaloutenne tulotaso? ( ) Erittäin korkea ( ) Melko korkea ( ) Keskitasoa ( ) Melko matala ( ) Erittäin matala ( ) En osaa sanoa Väliteksti näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 7-9-v tai 10-14-v Tässä olivat kaikki kysymykseni huoltajalle. Loput kysymykset ovat lapselle. Seuraavat kysymykset koskevat vain vapaa-aikaasi. Koulu- tai työaikaa ei lasketa mukaan, eli mieti vain vapaa-ajan asioita ja tilanteita. K24 Kuinka paljon vapaa-aikaa sinulla on? ( ) Liian vähän ( ) Sopivasti ( ) Liikaa Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 7-9-v K25 Kuinka usein tapaat kavereitasi? (KYSYTÄÄN AVOIMENA KYSYMYKSENÄ JA KOODATAAN LAPSEN VASTAUKSEN MUKAISESTI) ( ) Päivittäin tai lähes päivittäin ( ) Suunnilleen joka viikko ( ) Suunnilleen joka kuukausi ( ) Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin ( ) En koskaan ( ) En osaa sanoa K26 Kuinka usein puhut puhelimessa kavereidesi kanssa? TÄHÄN VOI TÄSMENTÄÄ, ETTÄ PUHELIMESSA PUHUMISELLA TARKOITETAAN NIMENOMAAN PUHEYHTEYTTÄ ELI MYÖS SKYPE TAI MUU NETTIPUHELINYHTEYS LASKETAAN MUKAAN. TEKSTIVIESTIYHTEYTTÄ EI SEN SIJAAN LASKETA MUKAAN. (KYSYTÄÄN AVOIMENA KYSYMYKSENÄ JA KOODATAAN LAPSEN VASTAUKSEN MUKAISESTI) ( ) Päivittäin tai lähes päivittäin ( ) Suunnilleen joka viikko ( ) Suunnilleen joka kuukausi ( ) Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin ( ) En koskaan ( ) En osaa sanoa K27 Kuinka usein olet nettiyhteydessä kavereidesi kanssa? TÄHÄN VOI TÄSMENTÄÄ, ETTÄ NETTIYHTEYDELLÄ TARKOITETAAN PÄÄSÄÄNTÖISESTI KIRJOITTAMISTA SISÄLTÄVÄÄ REAALIAIKAISTA YHTEYDENPITOA, ELI CHATTEJA, MESSENGER-YHTEYTTÄ JNE. (KYSYTÄÄN AVOIMENA KYSYMYKSENÄ JA KOODATAAN LAPSEN VASTAUKSEN MUKAISESTI) ( ) Päivittäin tai lähes päivittäin ( ) Suunnilleen joka viikko ( ) Suunnilleen joka kuukausi ( ) Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin ( ) En koskaan ( ) En osaa sanoa Sivu näytetään, jos: Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): on yhtä kuin 10-14-v tai 15-29-v K28 Kuinka usein tapaat kavereitasi? ( ) Päivittäin tai lähes päivittäin ( ) Suunnilleen joka viikko ( ) Suunnilleen joka kuukausi ( ) Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin ( ) En koskaan ( ) En osaa sanoa K29 Kuinka usein puhut puhelimessa kavereidesi kanssa? TÄHÄN VOI TÄSMENTÄÄ, ETTÄ PUHELIMESSA PUHUMISELLA TARKOITETAAN NIMENOMAAN PUHEYHTEYTTÄ ELI MYÖS SKYPE TAI MUU NETTIPUHELINYHTEYS LASKETAAN MUKAAN. TEKSTIVIESTIYHTEYTTÄ EI SEN SIJAAN LASKETA MUKAAN. ( ) Päivittäin tai lähes päivittäin ( ) Suunnilleen joka viikko ( ) Suunnilleen joka kuukausi ( ) Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin ( ) En koskaan ( ) En osaa sanoa K30 Kuinka usein olet nettiyhteydessä kavereidesi kanssa? TÄHÄN VOI TÄSMENTÄÄ, ETTÄ NETTIYHTEYDELLÄ TARKOITETAAN PÄÄSÄÄNTÖISESTI KIRJOITTAMISTA SISÄLTÄVÄÄ REAALIAIKAISTA YHTEYDENPITOA, ELI CHATTEJA, MESSENGER-YHTEYTTÄ JNE. ( ) Päivittäin tai lähes päivittäin ( ) S
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x