of 24

timo ahvonen: analytiikan vankkumaton kannattaja mtt

SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA MTT: SUOMALAISTA MAATALOUTTA…
0 views24 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
SAS INSTITUTEN SIDOSRYHMÄLEHTI JOHTAMISESTA, STRATEGIASTA JA TEKNOLOGIASTA TIMO AHVONEN: ANALYTIIKAN VANKKUMATON KANNATTAJA MTT: SUOMALAISTA MAATALOUTTA KEHITETÄÄN HUIPPUTASON ANALYTIIKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO: UNIIKKI KOULUTUSOHJELMA OPETTAA TUOTTAMAAN DATASTA TIETOA JOHTAMISEN TUEKSI VATTENFALLIN PALKITTU CRO ERIK HAGLAND NOSTI RISKIENHALLINNAN TOIMITUSJOHTAJAN AGENDALLE ARLA FOODSIN CEO PEDER TUBORGH EI ANNA MENESTYKSEN NOUSTA PÄÄHÄN SISÄLTÖ: 2 - PÄÄKIRJOITUS: VOIKO OIVALLUKSIA TUOTTAA? 3 - VAHDINVAIHDOS: MARKKINAJOHTAJAKSI MYÖS TUNNETTUUDESSA 4-7 - STRATEGIA: SE VOITTAA, JOKA KÄYTTÄÄ TIETOA FIKSUIMMIN Vakuutusyhtiö Fennia on matkalla kohti analyyttista yrityskulttuuria. Kehitysjohtaja Timo Ahvosen mukaan kysyntää analytiikalle syntyy tavoitteista ja työstä syntyneistä tarpeista. PÄÄKIRJOITUS: Voiko oivalluksia tuottaa? 20-21 - DIGITALISOITUMINEN: YKSINÄISYYS ON PERUSEDELLYTYS Arla Foodsin pääjohtaja Peder Tuborgh kertoo viime vuosien vaativasta matkastaan kriisistä toiseen, joka on osin kivikkoisista osuuksista huolimatta osoittautunut menestyksen tieksi. ”Sain idean.” Jo lauseen kielellinen rakenne vihjaa, ettei ideoita voi pakottaa syntymään, vaan kyse on aivojemme valmiudesta vastaanottaa ajatuksia ulkopuolelta. Sama pätee oivallukseen, monimutkaisen tilanteen (usein) äkilliseen hahmottamiseen. Oivallus, joka on ilmestyksen ja läpimurron käsitteiden sukulainen, tarkoittaa yllättävää, syvällistä ja muutoksen aiheuttavaa tietoa. Oivallukset liittyvät yhä konkreettisemmin työelämäämme, jossa niitä on mahdollista ”tuottaa”. Henkilökohtaisen luovuuden näkökulmasta emme voi tuottaa ideoita nappia painamalla, vaan meidän on saatettava itsemme tilaan, jossa annamme niille mahdollisuuden kummuta. Organisaatioissa tilanne on päinvastainen. Liiketoiminnassa ennalta tuntemattomia, yllättäviä yhteyksiä voidaan paljastaa paljon järjestelmällisemmin käyttämällä oikeita lähestymistapoja ja työkaluja. Voimme tuottaa oivalluksen, joka muuttaa prosessia, asiakassuhdetta tai kenties jopa liiketoimintamallia. Organisaation monimutkainen rakenne prosesseineen ja käytäntöineen kätkee sisäänsä yllättäviä yhteyksiä – oivalluksia – jotka voivat olla hyvin arvokkaita. Niihin sisältyy yrityksen mahdollisuus innovointiin. Ja koska mm. ostokäyttäytymisemme, viestintäprosessimme ja suhtautumisemme toisiimme, tuotteisiin ja yrityksiin, tallennetaan digitaalisena tietona, meillä on tänä päivänä mahdollisuus löytää nämä yllättävät yhteydet. Kykymme hallita ”massiivista analytiikkaa” on kehittynyt valtavasti. Nykyään pystymme käsittelemään valtavia tietomääriä sekunneissa, joita ei aiemmin pystytty työstämään lainkaan, tai parhaassa tapauksessa työstäminen vaati useita viikkoja ja paljon rahaa. Yrityksillä on nyt välineitä kehittää, testata ja tuottaa oivalluksia nopeassa tahdissa. Hyvin organisoitu tieto, kenties yhdistettynä uusiin rakenteettomiin teksti- ja kuvatietoihin, voi synnyttää uuden, käänteentekevän oivalluksen. Onko sinulla varaa jättäytyä sivuun oivallusten tuottamisesta? 22-23 - JOHTAMINEN : IHMINEN NÄYTTÖÖN POHJAUTUVAN JOHTAMISEN JARRUNA Stanford-professori Jeffrey Pfeffer romuttaa nykyaikaisen johtamisen myyttejä. Sari Hofmann Markkinointi- ja viestintäjohtaja SAS Institute Oy 8-11- ASIAKASNÄKÖKULMA: MAATALOUS HYÖDYNTÄÄ HUIPPUTASON ANALYTIIKKAA Suomalaisesta maatalouden kannattavuuskirjanpidosta on kehittynyt alan johtava yritysanalytiikan järjestelmä Euroopassa kertovat MTT:n Sari Forsman-Hugg ja Arto Latukka. 12-13 - KILPAILUKYKY: YLIOPISTOSSA ALETAAN LEIKKIÄ DATALLA Itä-Suomen yliopisto on Suomessa ensimmäisenä käynnistämässä data-analytiikkaan keskittyvää koulutusohjelmaa. Sen tavoitteena on tuottaa osaamista, jonka avulla johtamisessa pystytään perustelemaan päätöksiä datalla. 14-17 - RISKIENHALLINTA: “AINOA PÄÄMÄÄRÄNI ON LUODA ARVOA” Palkitun riskienhallintajohtaja Erik Haglandin aikakaudella riskienhallinta on Vattenfallissa nostettu toimitusjohtajatasolle tinkimättä ruohonjuuritason tuesta. 18-19 - INTOHIMO: KULTA PIILEE PIENISSÄ YKSITYISKOHDISSA Menestynyt Le Mans –kuljettaja Tom Kristensen paljastaa, että ihannoitujen kilpa-ajajien huippusuoritukset perustuvat täydellisesti kulissien takaiseen tiimityöhön. SAS Institute Oy, PL 85/Tekniikantie 14, 02151 Espoo Puhelin 09 5255 71 www.sas.com/fi Päätoimittaja: Saara Saalamo Toimitus ja tekstit: TRIALOG Aps, Hanne Hyldborg ja Sven Hauge, a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 375f564250527743455e565b585019594219 [email protected] /a Press Features, Jorma T. Mattila, a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 2d47425f404c035903404c595944414c6d5d5d0344434859034b4403 [email protected] /a Kuvitus: Torben Nielsen, Camilla Utke Schiøler, Ola Billmont, Matti Matikainen. Taitto: Maria Bergsoe. Repro ja paino: Cool Gray A/S SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. © 2013 SAS Institute Inc. All rights reserved. Reflection | 2 Markkinajohtajaksi myös tunnettuudessa VAHDINVAIHDOS: SAS Institute Oy:n uutena toimitusjohtajana vuoden alussa aloittanut Johan Sandell, 43, näkee yhdeksi keskeiseksi tehtäväkseen parantaa SASin tunnettuutta ja näkyvyyttä Suomessa. s AS on Suomessakin kiistaton markkinajohtaja liiketoiminta-analytiikassa, ja sen uskollinen asiakaskunta tuntee yrityksen hyvin. Tunnettuutta on Sandellin mukaan kuitenkin tarvetta kasvattaa, jotta SAS pystyy toteuttamaan kasvustrategiansa. Hän aikoo itse toimia esimerkkinä ja tuoda SASin viestiä entistä näkyvämmin julkisuuteen. ”Haluan, että myös omat asiantuntijamme tulevat paljon aiempaa enemmän julkisuuteen näkemystensä kanssa. Meidän pitää osallistua näkyvämmin alan keskusteluun ja ottaa myös tunnettuudessa ansaittu paikkamme liiketoiminta-analytiikan ykkösenä.” Viiden vuoden kuluttua SAS on Sandellin vision mukaan Suomessakin tunnustettu ja tunnettu tekijä, joka tulee missä tahansa yrityksessä ensimmäisenä mieleen, kun tarvitaan apua liiketoiminta-analytiikassa. Tulokset syntyvät ihmisiä johtamalla Sandellin edeltäjä Matti Suutala perusti SAS Institute Oy:n 1987 ja johti sitä menetyksellä 25 vuotta. Vahdinvaihtoa on Sandellin mukaan helpottanut yrityksen vankka perusta. Hän pääsi myös puolen vuoden ajan oppimaan toimitusjohtajan tehtäviä Suutalan rinnalla. Tarvittaessa Suutala on edelleen käytettävissä neuvonantajana, sillä ennen eläkkeelle siirtymistään hän jatkaa SAS-tehtävissä keskittyen liiketoiminnan kehittämiseen Baltian maissa. Sandell sanoo uskovansa vahvasti ihmisten ja osaamisen johtamiseen. ”En usko, että tulosta voi johtaa. Pitää johtaa ihmisiä, heidän kehittymistään ja motivointiaan. Ihmisiä tulee ohjata oikeanlaisiin tehtäviin, jotka motivoivat heitä. Se näkyy onnistumisina asiakasrajapinnassa, mikä puolestaan tuottaa meille kasvustrategiamme mukaiset tulokset”, hän toteaa. Liiketoiminta-analytiikkaa käytetään nykyisin liiketoimintalähtöisesti niin bisneskriittisillä sovellusalueilla, että toteutusprojektit ovat Sandellin mukaan erittäin haastavia. Siksi SASin on keskityttävä yhä vahvemmin asiakkuuksiin, jotta se ymmärtää asiakkaiden liiketoiminnan draiwerit ja pystyy yhdessä heidän kanssaan määrittelemään toteutusprojektit niin, että ne vievät maaliin asti. Kilpailuetua uudenlaisilla osaajilla SASin emoyhtiön kotiosavaltiosta Pohjois-Carolinasta vieraili toissavuonna Suomessa arvovaltainen delegaatio tutustumassa Pisa-tuloksista mainetta saaneeseen suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Tärkeimpänä oppinaan delegaatio piti Sandellin mukaan sitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä antaa opettajille valtaa ja vapautta suunnitella opetustaan hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yhdysvalloissa opettajien käsiä sen sijaan sitovat loputtomat kokeet, tasokokeet ja testit, joilla koulutusta pyritään liiallisuuksiin asti ohjaamaan. ”Meillä koululaiset oppivat ajattelemaan asioita eivätkä vain pärjäämään kokeissa. Se luo loistavan mahdollisuuden kouluttaa esimerkiksi data scientist -tyyppisiä moniosaajia, joille on kasvavaa tarvetta työmarkkinoilla. Suomalaisille yrityksille tällaiset osaajat voisivat tarjota merkittävän kilpailuedun”, Sandell toteaa. Koulutuksen tasosta on hänen mielestään tärkeää pitää huolta myös peruskoulun ja lukion jälkeisissä opinnoissa. Jotta oppilaitokset kouluttaisivat yritysmaailman kaipaamia osaajia, yritysten täytyisi Sandellin mukaan luoda sille omasta puolestaan imua tarjoamalla tuleville osaajille harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja, joissa nuoret pääsevät jatkamaan kehittymistään.◆ Reflection | 3 Se voittaa, joka käyttää tietoa fiksuimmin Reflection | 4 Vakuutusyhtiö Fennia etenee kohti analyyttistä yrityskulttuuria. Kysyntää analytiikalle syntyy tavoitteista ja työssä heränneistä tarpeista. Uskoa tuloksiin saadaan, kun analytiikan avulla on todella kyetty parantamaan liiketoimintaa... › › Reflection | 5 Timo Ahvonen on saanut innoitusta analytiikan hyödyntämiseen muun muassa Moneyball-kirjasta, joka kertoo tositarinan amerikkalaisen baseball-joukkueen Oakland Athleticsin noususta huipulle analytiikan avulla. Kirjan pohjalta on tehty myös Brad Pittin tähdittämä Hollywood-elokuva, joka oli vuonna 2011 ehdolla usean Oscar-palkinnon saajaksi. › P k-sektorin yritysten ja kotitalouksien vakuumutta kaikkien asiakkaiden vuosittaiseen henkilökohtaituksiin keskittynyt Fennia kilpailee Suomessa seen kontaktointiin resurssit eivät riitä. vahvasti konsolidoituneilla markkinoilla. Sillä ”Asiakaskantaa analysoimalla pystymme kohdistamaan on kolme itseään suurempaa kilpailijaa, joilla kaikilla on vuosittaiset proaktiiviset yhteydenotot niihin asiakkaisiin, Fenniasta poiketen myös pankkitoimintaa. jotka sitä todennäköisimmin tarvitsevat elämäntilanteessa Fennian tulee kehitysjohtaja Timo Ahvosen mukaan tai yritystoiminnassa tapahtuneen muutoksen takia”, Ahvopysyä kilpailukykyisenä hinnoiltaan ja tuotteiltaan, mutta nen sanoo. kilpailuetua pitää saada ennen muuta palvelulla. Yhteydenotto on analytiikan ansiosta myös paremmin ”Visiomme on olla suositelluin vakuutusyhtiö. Haluvalmisteltu ja personoitu, koska Fennian yhteyshenkilö amme erottua kilpailijoista ydinkohderyhmässämme sillä, tietää, miksi asiakkaaseen otetaan yhteyttä. Kummankaan että pystymme parhaimpaan palveluun. Se on mahdolaikaa ei tuhlata turhuuksiin. lista, koska ymmärrämme muita Hinnoittelu kohdalleen paremmin, mitä kohderyhmässä tapahtuu”, Ahvonen kertoo. Analytiikan fiksu käyttö Vakuutusyhtiössä myös hinnoit Parempi palvelu kompensoi säästää aikaa ja vaivaa, koska telu perustuu pitkälti vahinkotiasiakkaiden silmissä myös vakuuse auttaa tekemään sitä, lastojen analyysiin. Esimerkiksi tusten hinnankorotuksia. Niihin millä on oikeasti vaikutusta ja ajoneuvovakuutusten hinnoitteajaa se, että keskimääräinen vahintunnistamaan objektiivisesti lussa pyritään tunnistamaan tekikokorvaus kasvaa vuosittain paljon asiat, joista kannattaa olla jät, jotka ennustavat, mitä tietylle normaalia inflaatiota enemmän, kiinnostunut. kuljettaja-ajoneuvo-yhdistelmälle koska asiakkailla on entistä enemtulee ensi vuonna tapahtumaan. Käytännössä jokaiselle asimän ja kalliimpaa vakuutettavaa. akkaalle tulee eri hinta. Se on Ahvosen mukaan elinehto, Myös asiakkaiden odotukset ovat jatkuvasti kasvaneet. Palvelua pidetään nykyisin huonona, jos rahat eivät ole kun asiakasmäärät ovat suuria. Isojen kilpailijoiden etuna asiakkaan tilillä heti, kun hän on puhelimitse tehnyt koron suurempi asiakaskanta, jolloin analysointi tuottaa perivaushakemuksen. aatteessa tarkempia tuloksia. Sen vuoksi Fennian on oltava Oma haasteensa on Ahvosen mukaan ylimalkaan saada muita parempi analytiikassaan. varsinainen vakuutustoiminta kannattavaksi kestävällä ”Se, joka arvioi asiat väärin, saa huonot asiakkaat ja pohjalla, koska vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan kanmenettää hyvät. Siksi oikea hinnoittelu on keskeinen asia nattavuus on 2000-luvulla heilahdellut rajusti erilaisten vakuutusyhtiön kannattavuuden kannalta.” finanssi- ja talouskriisien vuoksi. Tärkeää vakuutusyhtiölle on myös vastuuvelan laskenta, jossa Fennia pyrkii analytiikan avulla esimerkiksi ennakoiParempaa asiakasymmärrystä maan, kuinka paljon eläkemaksuihin johtavia henkilövahinYli 20 vuotta SAS-ratkaisuja käyttäneellä Fennialla stankoja tapahtuu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. dardiraportointi on Ahvosen mukaan hyvässä kunnossa, Vastuuvelan määrä on keskeinen tekijä, kun lasketaan yhä samoin hälytysten ja ad hoc -kyselyiden hyödyntäminen. tarkemmin säänneltävää vakuutusyhtiöiden vakavaraiKehittynyttä analytiikkaa yhtiö on käyttänyt jo pitkään suutta. muun muassa asiakasymmärryksen parantamiseen ja asia ”Vastuuvelan laskennalla on myös strategisempi merkikaspoistuman ennakointiin. tys. Meidän täytyy ymmärtää, mitä taseellemme tapahtuu, Yhtiössä esimerkiksi tarkistetaan vuosittain, että kotitajos saamme paljon yritysasiakkaita, joilla on paljon työnlous- ja yritysasiakkailla on riittävän kattava vakuutusturva, tekijöitä, ja lakisääteisten tapaturmavakuutusten kanta Reflection | 6 kasvaa kovasti. Silloin pitää myös selvittää, mikä on tapaturmavakuutusten oikea hinta, jotta liiketoiminta pysyy kannattavana.” Vaatimukset kovenevat Analytiikalle asettuu Ahvosen mukaan Fenniassa yhä kovempia vaatimuksia. Tiedon pitää olla nopeammin saatavissa ja helpommin ymmärrettävässä muodossa, jotta sen pohjalta päästään suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä sekä myöhemmin kontrolloimaan, että on päästy haluttuun lopputulokseen. Jotta vakuutustoiminta saadaan pitkällä aikavälillä tasaisesti kannattavaksi, täytyy pystyä kohdistamaan tekemistä paremmin, segmentoimaan tarkemmin, ymmärtämään tuotteiden kannattavuusrakenteet paremmin ja korjaamaan vakuutuskantaa hieman sieltä ja vähän tuolta. Lisäksi täytyy kyetä ennustamaan paremmin, miten käy, jos asiat jatkuvat ennallaan. ”Ennustetta verrataan sitten tavoitteeseen ja katsotaan, mistä mahdollinen ero johtuu ja mihin toimenpiteisiin pitää ”Kysyntä herää tavoitteiden kautta. Ihmiset alkavat ryhtyä, jotta tavoitteeseen päästään.” vaatia välineitä, joita vain analytiikka tarjoaa. Usko analy Kun vakuutustoiminnan kannattavuus on kestävällä tiikan tuloksiin puolestaan syntyy, kun tuloksia käytetään pohjalla, Fennia voi ottaa enemmän riskiä sijoitustoiminja havaitaan, että ne todella parantavat toimintaa.” nassa. ”Mitä heikompi tietämys on, sitä vähemmän riskiä Innoitusta baseball-analytiikasta voidaan ottaa ja sitä pienemmät ovat sijoitustoiminnan Ahvonen alkoi itse saada uskoa analytiikkaan jo kauptuotot”, Ahvonen sanoo. pakorkeakoulussa opiskellessaan Koveneviin vaatimuksiin vastaja erityisesti opiskelijavaihdossa Liiketoiminnallinen horisontti takseen Fennia uudistaa parhailKanadassa, kun hän yhdessä laajenee, koska analytiikka laan yritystason tietovarastoaan opiskelijatovereiden kanssa sai paljastaa lainalaisuuksia, joita ja johdosta tiimitasolle asti käyprofessorin antamaan harjoitusihmisjärjen avulla ei ole edes tettävää mittaristoaan. Yhtiö tehtävään analytiikan avulla erimahdollista havaita. aikoo myös laajentaa analytiikan nomaisia tuloksia. hyödyntämistä uusille alueille, ”Silloin jotenkin aukesi, että kuten verkkopalveluiden kehittäasioita voidaan oikeasti ratkaista miseen, yhteistyökumppaneiden tehokkuuden ja kustannuskiihkottoman analyysin kautta eikä vain niin, että ollaan tason analysointiin sekä omien palveluidensa mahdollisten vaan jotakin mieltä asioista”, hän kertoo. ongelmakohtien tunnistamiseen asiakkuuksien elinkaaren Käsitys vahvistui, kun hän myöhemmin pääsi tutustuvarrella. maan pohjoismaisiin käytäntöihin erityisesti ajoneuvova ”Käyttötarkoituksia analytiikalle on enemmän kuin kuutuksien hinnoittelussa. kukaan pystyy keksimäänkään. Kaikki tähtää kuitenkin ”Aloin miettiä, että tällä alalla voittaa se yritys, joka nykyisten asiakkaiden pitämiseen ja hit raten parantamiseen käyttää tietoa fiksuimmin. Muut eivät edes tiedä, miksi juuri myynnissä”, Ahvonen toteaa. se yritys voittaa. Sillä vaan on tietoa, mitä muilla ei ole, ja tieto on arvoltaan vähän kuin sisäpiiritietoa sijoitusmaailKysyntä täytyy luoda massa.” Fennia pyrkii Ahvosen mukaan kehittämään koko ajan Uusimpia innoituksen lähteitä Ahvosella on ollut myös yrityskulttuuriaan niin, että analytiikkaa hyödynnetMichael Lewisin kirja Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, jonka pohjalta on tehty myös Brad Pittin täisiin yhä enemmän ja sen tuloksiin luotettaisiin. Koska resurssit ovat rajalliset, ihmisten työaika pitää tähdittämä elokuva. Kirja kertoo tositarinan siitä, kuinka käyttää tehokkaasti. Turhasta, lisäarvoa tuottamattomasköyhä baseball-joukkue Oakland Athletics nousi huipulle, ta työstä on päästävä eroon, jotta aikaa jää asiakkaiden kun se alkoi analysoida kaikille avointa ja erittäin tarkkaa kohtaamiseen. baseball-statistiikkaa aivan uudella tavalla. ”Analyysien ansiosta jou
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x