of 19

Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 – 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo…
0 views19 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 – 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ...............................................................................................................................................2 1. Yleinen .......................................................................................................................................................3 2. Hallinto ......................................................................................................................................................4 3. Toiminta.....................................................................................................................................................5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta ................................................................................................6 3.1.1 Perheliikunta .................................................................................................................................6 3.1.2. Joukkuevoimistelu ja rytminen voimistelu ..................................................................................7 3.1.2.1. Nuput ....................................................................................................................................7 3.1.2.2. Joukkuevoimistelun harrasteryhmät .....................................................................................7 3.1.3. Voikka..........................................................................................................................................7 3.1.4. Telinevoimistelu ..........................................................................................................................7 3.1.4.1. Telinetemppu ja telinevoimistelu alle 6 v .............................................................................7 3.1.4.2. Telinevoimistelun harrasteryhmät ........................................................................................7 3.1.5. TeamGym ....................................................................................................................................8 3.1.6 Tanssi ............................................................................................................................................8 3.1.7 Erityisryhmät ................................................................................................................................8 3.2 Aikuisten voimistelu ............................................................................................................................9 3.3 Kilpa- ja valmennustoiminta..............................................................................................................11 3.3.1 Joukkuevoimistelu ......................................................................................................................11 3.3.2 Tanssillinen voimistelu (TanVo) ................................................................................................12 3.3.3. Tanssi ........................................................................................................................................12 3.3.4 Naisten ja miesten telinevoimistelu (NTV ja MTV) ..................................................................13 3.4.5 TeamGym (TG) ..........................................................................................................................13 4. Kiltatoiminta ............................................................................................................................................14 4.1 Kiltakokoukset ...................................................................................................................................14 4.2 Kiltatilaisuudet ...................................................................................................................................14 4.3 Voimisteluliiton kiltatoimintaan osallistuminen................................................................................14 4.4 Kiltalaisten voimistelu .......................................................................................................................14 5. Taloudellinen toiminta .............................................................................................................................15 5.1 Jäsenmaksut .......................................................................................................................................15 5.2 Harjoitusmaksut .................................................................................................................................15 5.3 Esiintymiset .......................................................................................................................................16 5.4 Yhteistyökumppanit ja sponsorit .......................................................................................................16 5.5. NMKY sali........................................................................................................................................16 6. Koulutus ...................................................................................................................................................16 6. Koulutus ...................................................................................................................................................16 6.1 Luottamushenkilöt .............................................................................................................................17 6.2 Ohjaajat ..............................................................................................................................................17 6.3 Tuomarikoulutus ................................................................................................................................17 6.4 Voimistelijat ......................................................................................................................................17 7. Palkatut henkilöt ......................................................................................................................................17 7.1 Ohjaajat ..............................................................................................................................................18 7.1.1 Ohjaajahuolto ..............................................................................................................................18 7.1.2 Ahkeruusmaljat ...........................................................................................................................18 8. Kilpailut ja tapahtumat ............................................................................................................................19 9. Viestintä ...................................................................................................................................................19 2 1. Yleinen Kuopion Reippaan Voimistelijat ry (KRV) on nuorekas, notkea ja lennokas seura! Seura on liikuttanut savolaisia jo vuodesta 1906 lähtien ollen yksi maamme vanhimmista suomenkielisistä voimisteluseuroista ja ensi kaudelle on luvassa suuria muutoksia. Kaksi perinteikästä vanhaa, mutta niin nuorta ja notkeaa voimisteluseuraa KNV ja KRV ovat fuusioitumassa ja 1.9.2014 aloitamme toiminnan nimellä Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Kuopion Naisvoimistelijat ry (KNV) on vanhin suomenkielinen voimisteluseura, perustamisvuosi on 1886. Fuusioitumisen tavoitteena on harrastus- ja kilpailutoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen sekä toiminnan tehostaminen. Samalla turvaamme laadukkaan terveysliikunnan jatkumisen ja kehittymisen laajemmalle aikuisjäsenistölle. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry on jatkuvasti uudistuva ja aikaansa seuraava voimisteluseura ja yhdistymisen myötä toivomme valmentajien, ohjaajien ja seuratekijöiden lisääntymisen tuovan entisestään seuramme uutta osaamista ja ammattitaitoa. Toimintamme on kasvatuksellisesti vahvaa ja ammattimaisesti osaavaa. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja monipuolista liikuntaa kaikenikäisille ja tasoisille liikkujille. Kaudella 2014–2015 yhtenä kehittämisen painopisteenä on voimistelija-, ohjaaja-, ja valmentajapolun vahvistaminen. Sekä polkumallin kehittäminen että tavoitteena oleva Sinettiseura-sertifikaatti vaativat seuran ohjaajilta tietyntasoisen koulutuksen ja seuralta toimivan ja asiantuntevan hallinnon. Näin ollen kouluttamiseen panostetaan uudella kaudella entistä enemmän. Telinevoimistelun kehittämistä jatketaan organisoimalla toimintaa niin että jatkossa pystytään tarjoamaan entistä enemmän harrastetason tunteja, mutta varmistamaan myös kilparyhmille laadukas valmennus. Joukkuevoimistelu on vihdoinkin saamassa oman JV valmennuspäällikön, jonka tehtäviin kuuluu mm. vuosisuunnitelmien ja kilpailukalenterin tekeminen. Tulevalle kaudelle on TV ja JV saamassa omat Tiimit, joiden tavoite on auttaa käytännön asioiden järjestelyissä ja vapauttaa valmentajat valmentamaan kilpavoimistelijoita. Tehtäviin toivotaan innokkaita vanhempia. Vanhempien infot ovat vakiinnuttaneet toiminnan seurassamme syksyllä kauden alussa ja toiveissa olisi, että saisimme ne myös kauden alkuun tammikuussa. Tätä kautta olemme saaneet vanhempia aktivoitumaan seuran toiminnasta. Yhteistyötä vanhempien kanssa pyritään edelleen kehittämään ja aktivoimaan mm. vanhempia oman lapsensa ryhmän varainhankinta- ja talkootyöhön. Valmennusryhmille tarjotusta ravitsemusohjauksesta on saatu rohkaisevaa palautetta ja ohjausta pyritäänkin laajentamaan mahdollisuuksien mukaan entistä useampien ryhmien hyväksi. Liikkuvan lapsen ja nuoren ravitsemusta käsitellään mm. vanhempainiltojen yhteydessä ja tietoutta lisätään myös seuran ohjaajille kokouksissa. Aikuisjäsenille ravitsemustietoutta tarjotaan mm. Jumppamaraton – tapahtuman yhteydessä. Mennyt vuosi omalla NMKY:n salilla on osoittanut, että ratkaisu oli oikea. Suunnitelmissa on kehittää toimintaa sekä saada hyödynnettyä omaa saliamme enemmän, esim. järjestelmällä erilaisia tapahtumia salilla. Tulevalle vuodelle toivomme lisää päivävuokralaisia, viikonloppuja olemme saaneet vuokrattua hyvin erilaisiin koulutustilaisuuksiin sekä lasten synttäreille ja tätä me tulemme jatkamaan. 3 2. Hallinto Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n varsinaisia kokouksia järjestetään kaksi toimintakaudella 1.8.2014 – 31.7.2015. Syyskokous järjestetään lokakuussa 2014, jossa käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Kevätkokous järjestetään maaliskuussa 2015, jossa esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle sekä valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Johtokunta vastaa Kuopion Reippaan Voimistelijoiden toimintastrategiasta ja sen johtamisesta, toiminnan ja talouden suunnittelusta, liikunnan kehittämisestä sekä toiminnan jatkuvasta arvioinnista. Seuran markkinointi- ja toimistovastaavan työ muutetaan kokopäiväiseksi. Hän vastaa seuran markkinointi- ja toimistotöistä sekä ohjaa ryhmiä. Seuramme organisaatio uudistuu niin johtokunnan kuin tiimienkin osalta. Tehtävänimikkeet päivitetään muutoksen myötä. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n johtokunta muodostuu fuusioitumisen jälkeen toimintakaudella 2014 – 2015 puheenjohtaja sekä 11 jäsentä. Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Johtokunnan avuksi perustetaan tv-, tg-, ka-tiimi ja jv-, rv-, tanvo-tiimi, jotka vastaavat käytännön kilpatoiminnasta ko. lajien osalta. Johtokunta valitsee edustajan/edustajat liiton ja alueen kokouksiin. 4 3. Toiminta Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. toimii sekä aikuisten että lasten liikunnan saralla. Seurassa voi harrastaa liikuntaa melkein kaikissa voimisteluliiton lajeissa. Terveyttä edistävä liikunta Naisten telinevoimistelu Aikuisten ja ikääntyvien voimistelu Miesten telinevoimistelu TeamGym Voimistelutoiminta Kuopion Reippaan Voimistelijoissa Kilta Lasten voimistelu ja perheliikunta Tanssillinen voimistelu Joukkuevoimistelu Kilpa-aerobic Rytminen voimistelu Kuva 1. Voimistelutoiminta Kuopion Reippaan Voimistelijoissa. Seurassa on toimintaa monella voimistelutoiminnan osa-alueella. Lisäksi seura tarjoaa kuopiolaisille lapsilla ja aikuisille liikuntaharrastuksen, jossa on mahdollista harrastaa tai kilpailla aktiivisemmin. 5 Jumppakoulu -ryhmät Perheliikunta Voikka Nuput Erityisryhmä Telinetemppu ja telinevoimistelu alle 6v. Harrasteryhmät JV ja RV Telinevoimistelu Tanssi TeamGym Kilpa-aerobic Tanssi Kilpa/Valmennus JV RV TANVO Lasten tanssi alle 6v. NTV/MTV TG KA Aikuisten tunnit Kuva 2. Seuran voimisteluryhmien jako 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta Lasten voimistelun tarkoituksena on tukea lasten sosiaalisten taitojen kehitystä ja luoda pohja terveellisille elämäntavoille. Voimistelun tunnit suunnitellaan tukemaan lapsen fyysistä kehitystä mahdollistaen myös taidollisen etenemisen. Tavoitteenamme on saada liikunta luonnolliseksi osaksi lasten elämää, tuoda liikunnan riemu lasten arkeen ja opettaa lapsijäsenillemme liikunnan perustaitoja. Seura pyrkii pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia avoimesti kaikille lapsille ja nuorille, 1-vuoden iästä aina 19- vuotiaisiin saakka ja edelleen aikuisten ryhmiin tarjoten harrastusjatkumon. Lasten on mahdollista harrastaa voimistelua ikä-, taito- ja motivaatiotasonsa mukaisessa harraste- tai kilparyhmässä. Ohjaajien osaamista ja ohjaustyötä pyritään tukemaan kauden alussa tehtävillä kausi- ja koulutussuunnitelmilla. Suunnitelmat tehdään yhdessä lasten liikunnan vastaavien kanssa ja niiden toteutumista pyritään seuraamaan säännöllisesti. Lisäksi pyritään kehittämään tutor-toimintaa, jotta ohjaajat saavat säännöllisesti rakentavaa palautetta työstään. Ohjaajia pyritään kannustamaan entistä tehokkaammin kouluttamaan itseään suunnitelmallisesti mm. Voimisteluliiton HOPS:a apuna käyttäen. 3.1.1 Perheliikunta Perheliikunnan tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman suhdetta sekä vahvistaa lapsen motorisia taitoja. Perheliikunta seurassamme on lapsilähtöistä toimintaa, jossa toimitaan pitkälti lapsen ehdoilla. 6 3.1.2. Joukkuevoimistelu ja rytminen voimistelu 3.1.2.1. Nuput Nuput ovat alle kouluikäisten tyttöjen voimisteluryhmiä. Nuppujen kausisuunnitelma on monipuolinen sisältäen perusliikkumista (juoksu, kävely, hyppääminen, pyöriminen, heittäminen), voimistelua välineillä, ilmaisu- ja musiikkiliikuntaa sekä mahdollisuuksien mukaan temppuilua telineillä. Perusvoimistelutaitoja opetellaan luovuutta unohtamatta. Lapset harjoittelevat myös ryhmässä olemista: toisten huomioimista, ohjeiden noudattamista sekä keskittymistä. Liikkumalla opitaan myös muotoja, suuntia, numeroita, kirjaimia, vuodenaikoja jne. Nuput voivat myöhemmin jatkaa joukkuevoimistelun harrasteryhmissä tai pyrkiä joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun kilparyhmiin. 3.1.2.2. Joukkuevoimistelun harrasteryhmät Kuopion Reippaan Voimistelijoiden järjestämät lasten joukkuevoimistelun harrasteryhmien tunnit ovat 7–12 -vuotiaiden lasten ryhmiä, joiden tarkoituksena on olla kaiken voimisteluliikunnan perustana. Joukkuevoimistelu vaatii voimistelijalta liikkuvuutta, tasapainoa, koordinaatiota ja rytmitajua ja siinä korostuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys. Joukkuevoimistelun harrasteryhmissä harjoitellaan lisäksi tanssillisen voimistelun taitoja. Seura pyrkii vastaamaan jäseniltään tulleeseen kysyntään lisäämällä resurssien mukaan voimistelun harrasteryhmiä, jotta saataisiin luonnollinen jatkumo tuntien ja ryhmien välille. 3.1.3. Voikka Voikka-ryhmässä 3-6-vuotias tyttö ja poika pärjää jo yksinkin. Leikkimielisessä jumpassa lapsi tottuu puuhaamaan ryhmässä ja nauttii ikiomasta harrastuksesta. Voikka-ryhmässä lapsi oppii liikunnan perustaitoja, välineiden käyttöä, luovaa temppuilua ja liikunta-leikkejä. Voikassa lapsi ei ennätä kyllästyä ja perheen energiapakkauksetkin kokevat liikunnan vauhdikkuuden. 3.1.4. Telinevoimistelu 3.1.4.1. Telinetemppu ja telinevoimistelu alle 6 v Telinetemppu- jumpassa lapsi oppii yleisellä tasolla perusmotorisia taitoja sekä lisäksi telinevoimisteluun suuntaavia perustaitoja eri telineitä ja välineitä käyttäen. Samalla lapsi oppii myös toimimaan ryhmässä, ottamaan toisia huomioon ja odottamaan omaa vuoroaan. Toisaalta lapsi harjoittelee myös toimimaan itsenäisesti esimerkiksi temppuradalla, jossa edetään pisteestä toiseen. Telinetempussa lapsi siis oppii ”temppuilemalla” sekä perusmotorisia taitoja että telinevoimisteluun valmistavia lajitaitoja sekä ryhmässä toimimista. 3.1.4.2. Telinevoimistelun harrasteryhmät Telinevoimistelu on monipuolisesti liikunnallisia perustaitoja kehittävä laji, jonka suosio lasten harrastemuotona on jatkuvassa kasvussa. Kuopion Reippaan Voimistelijat tarjoaa mahdollisuuden harrastaa telinevoimistelua niin perusteet-, taito- kuin kilpatasollakin. Ryhmiä löytyy sekä tytöille, että pojille. 7 Telinevoimistelun harrastaminen seurassa aloitetaan Telinevoimistelun perusteet - ryhmässä, jossa harjoitellaan telinevoimistelun perustaitoja: vartalon asentoja, tasapainoa, liikkuvuutta ja akrobaattisten temppujen perusteita. Telinevoimistelun perusteet – ryhmät ovat ikäluokittain jaettuja ryhmiä ja ne harjoittelevat koulun salissa. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa harrastusta taitotasoryhmissä. Taitotasoja on kolme: pronssi, hopea ja kulta. Ryhmien tavoitteena on harjoitella Voimisteluliiton merkkiliikkeitä ja ryhmissä on mahdollista edetä kun edellisen taitotason merkkiliikkeet ovat hallinnassa. Näin pyritään tarjoamaan jo pidempään harrasteryhmissä voimistelleille riittävä vaatimustaso. Taitotasoryhmät harjoittelevat osittain koulujen saleissa ja osittain Kuopio-hallilla. Ryhmien lisäämisen myötä uusien ohjaajien tarve kasvaa. Telinevoimisteluun on palkattu valmennuspäällikkö, joka vastaa ohjaajien koulutuksesta ja toiminnan koordinoinnista. Seuran ohjaajilla on yhtenäinen linja tuntien suunnittelussa, liikkeiden opettamisessa jne. jotta voimistelijoiden eteneminen ryhmästä toiseen on sujuvaa. Ohjaajille jaetaan opas jossa liikkeiden ohjaaminen opastetaan ja opas käydään läpi valmennuspäällikön toimesta ka
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x