of 2

Turvallisuusohjeita - Ranuan kr. kansanopisto

Turvallisuusohjeita YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 | Turvallisuustoimisto p. 040 3265594 ã Uiminen opiston rannassa on seura-aikana kielletty. ã Avotulen…
2 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Turvallisuusohjeita YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 | Turvallisuustoimisto p. 040 3265594 ã Uiminen opiston rannassa on seura-aikana kielletty. ã Avotulen tekeminen on kielletty koko seura-alueella. Tulenkäsittelyssä, tupakoinnissa ja keittimien käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta. VAHINGON SATTUESSA: ã Toimi rauhallisesti, säilytä malttisi. PELASTA ensin vaarassa olevat tai loukkaantuneet. HÄLYTÄ lähin järjestyksenvalvoja tai liikenteenohjaaja tai soita 112. SAMMUTA ã Seura-alueella on jauhesammuttimia. Huomioi jo majoittuessasi lähimmän alkusammutuskaluston sijainti. JOS TULI PÄÄSEE IRTI, TOIMI NÄIN: ã Jos teltta syttyy palamaan, varmistaudu, ettei teltassa ole ihmisiä, löysää narut ja polje teltta kasaan. Varmista, ettei naapuriteltoissakaan ole ketään sisällä, löysää niistäkin narut ja polje teltat kasaan. ã Jos tuli on tarttunut ihmisen vaatteisiin, tukahduta tuli huovalla tms. tai kieritä uhria maassa. ã Maastopalon sattuessa tallaa tuli sammuksiin. Muista, että maasto voi kyteä tuntikausia ilman, että näkyy liekkiä. SAIRASAUTO tilataan kiireellisissä tapauksissa hätänumerosta 112 tai järjestyksenvalvojilta, liikenteenohjaajilta tai suoraan ensiapuasemalta. KAASUPULLOKOTELOT on asuntovaunuissa ja -autoissa pidettävä auki ja veivin on oltava näkyvillä. ASUNTOVAUNUISSA OLEVAT SAMMUTTIMET pyydetään siirtämään seurojen ajaksi asuntovaunun etulaatikkoon, ja nämä etulaatikot tulisi olla lukitsematta. JÄRJESTYSHÄIRIÖN SATTUESSA ilmoita lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai turvallisuustoimistoon. ENSIAPUPÄIVYSTYS perjantaista klo 11 alkaen sunnuntaihin klo 18 saakka. Ensiapuasema on tarkoitettu vain välttämättömän ensiavun ja hoidon antamiseen. Ranuan apteekki on avoinna pe 9-17 ja la 9-13. Seuraohjelma Lauantai 30.7 Torstai 28.7. 20.00 20.30 581 550 laulutuokio iltahartaus Pentti Löppönen Perjantai 29.7. 11.15 lounastauko 12.00 169 179* 342 13.30 kahvitauko 14.00 105 378 15.00 päivällistauko 16.00 Viikkomessu Viljo Juntunen 309, 316, 178*, 225, 343 505 470 opistolaisten haastatteluPekka Sutinen ja opistolaiset ”Mitä repussa opiston jälkeen” 389 554 puheenvuoro Juhani Alaranta ”Herra katsoo sydämeen” 13.30 kahvitauko 14.00 304 374 200* 340 16.15 päivällistauko 17.30 204 314 276 19.00 kahvitauko 20.15 202 324* 560 20.45 puhe puhe puhe puhe puhe puhe puhe SEURARADIO 94,8 MHZ Esko Ojanaho Markku Heikkilä 547 439 256 341 574 329 275 19.30 avauspuhe puhe 09.00 12.00 Pekka Lehto Aarno Haho Timo Hentilä Timo Riihimäki Pentti Kallioranta Aapo Mäenpää Juhani Pitkälä Seurat netissä www.rakro.fi “opistoradio” puhe puhe puhe puhe puhe puhe tulkkaus Aukioloajat Sunnuntai 31.7 Pekka Lehto Markku Heikkilä Timo Riihimäki Pentti Löppönen Marko Ollila Jim Moll Keith Kosola Kolehtivirret merkitty * -merkillä. Kolehti on tärkeä tuki opiston taloudelle! -Osallistuthan! 09.00 535 273 puhe 10.00 520:1-5 Sanajumalanpalvelus seurateltassa 329 saarna Aarno Haho 262:1-4 liturgia Pentti Kallioranta 323* 272 Sanajumalanpalvelus Ranuan kirkossa saarna Juhani Alaranta liturgia Juhani Pitkälä 11.15 lounastauko 12.00 392 507 582* 13.45 kahvitauko 14.15 260 621 337 15.45 päivällistauko 16.30 178 330* 344 puhe opistokuulumisia puhe puhe puhe päätössanat Timo Hentilä Jim Moll Eero Nuolioja Aapo Mäenpää Viljo Juntunen Marko Ollila Pertti Ervasti Hiljaisuus alkaa perjantaina ja lauantaina klo 24.00, jolloin seuraväkeä pyydetään majoittumaan ja välttämään tarpeetonta liikkumista seura-alueella. MAJOITUSTOIMISTO (majoitusmaksut) to 14-23, pe 9-23, la 9-23, su 9-16 KENTTÄPANKKI pe 9-21, la 9-21, su 9-17 SEURARAVINTOLA to 18-22, pe 8.30-22, la 8.30- 22, su 8.30-16 PIZZA to 16-22, pe 17-24, la 12-24, su 12-16 GRILLI to 18-24, pe 18-24, la 12-24, su 12-16 KIOSKI to 12-22, pe 9-22, la 9-22, su 9-18 JÄÄTELÖKIOSKI to 12-22, pe 9-22, la 9-22, su 9-18 MYYMÄLÄ to 12-23, pe 9-23, la 9-23, su 9-18 LITRAMYYNTI 1 to 16-20, pe 10-18, la 8.30-20, su 8.30-16 LITRAMYYNTI 2 la 8.30-20, su 8.30-16 SUIHKUT (liikuntasalin käytävän ovesta) pe 16-20, la 7-20, su 7-11 LASTEN PESUPAIKAT pe klo 10-23, la 8-23 ja su klo 8-18 Seurojen aikana tarvitaan työvoimaa eri kohteissa. Käy tiedustelemassa sinulle sopivia työvuoroja työvoimatoimistosta tai soita p. 040 879 4499
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x