of 49

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU

Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The…
0 views49 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The Structured Interview for Pregnancy-related Disorders (1995;1996) ja Turku version (1999) of Birmingham Interview for Maternal Mental Health -haastattelujen pohjalta. Mirja Sarkkinen, vauvaperhepsykologi ja -psykoterapeutti SYLKKY-vauvaperhetyöryhmä HUS/HYKS, Pienten lasten psykiatrinen klinikka Jorvin sairaala, Espoo a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= d9b4b0abb3b8f7aab8abb2b2b0b7bcb799b1acaaf7bfb0 [email protected] /a ; a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 523f3b2038337c21332039393b3c373c12223b3d3c3c37267c3c3726 [email protected] /a 1 2 Katkaisupisteet on tarkoitettu lyhentämään haastattelua tietyissä olosuhteissa ja niiden yhteydessä on annettu ohjeet haastatteluosioiden ohittamiseen. Jokaisen tehdyn luokituksen evidenssi/aineisto on aina tallennettava narratiivina tai videointina, niin että mahdolliset muut arvioijat, jotka eivät ole mukana haastattelutilanteessa, voivat arvioida oireiden luonnetta ja vakavuutta. Jos mahdollista, tulisi käyttää haastateltavan omia sanoja. Sanatarkka tallenne mahdollistaa myös muiden kuin tässä haastattelurungossa olevien luokitusten tekemisen. Haastattelukysymykset ovat kunkin aukeaman vasemmalla ja luokitusohjeet oikealla puolella, pääkysymykset on lihavoitu ja ohjeet alleviivattu. Sanalla 'äiti' viitataan läpi tämän haastattelun haastateltavaan. Yleiset ohjeet VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU AMMATTI SYNTYMÄAIKA/SOTU ISÄN NIMI _______UUDELLEENSYNNYTTÄJÄ, lasten syntymävuodet:______________ _____POIKA HAASTATTELUN KESTO: 1. raskaus________ 2. synnytys _______ 3. puerperaali_____ HAASTATTELIJA: HAASTATTELUPÄIVÄMÄÄRÄ: RASKAUDEN KESTO __________ RASKAUSVIIKKOA SYNTYMÄAIKA VAUVAN SUKUPUOLI _____TYTTÖ VAUVAN/VAUVOJEN NIMI/NIMET tai KOHTUVAUVAN TYÖNIMI ______________ _____ENSISYNNYTTÄJÄ RASKAUSVKOT TÄLLÄ HETKELLÄ______ LASKETTU AIKA___________ ALUE NEUVOLA PUH.NRO OSOITE AMMATTI SIVIILISÄÄTY SYNTYMÄAIKA/SOTU ÄIDIN NIMI HENKILÖTIEDOT 3 useampaan otteeseen/eri kohdissa 4 Mikäli äiti on liian sairas yksityiskohtaiseen haastatteluun, se voidaan siirtää toipumisen jälkeiseen aikaan. Soveliainta lienee siirtyä suoraan haastattelun osioon III: psykoottiset oireet tai käyttäytymisen havainnointiin ja/tai täydentää tutkimusta sukulaisilta. ________________________Katkaisupiste _______________________ Kirjaa tapahtumat/syyt, jotka johtivat äidin psykiatriseen hoitoon tai tähän haastatteluun: 1. HOITOON- TAI HAASTATTELUUNOHJAUKSEN OLOSUHTEET Toivomme, että voit tässä haastattelussa rauhassa miettiä ja pohtia, miten juuri sinä olet tuntenut ja kokenut äitiyteen ja tähän vauvaan liittyviä asioita, tapahtumia ja tunteita. Jokainen nainen kokee äitiyden, vauvan syntymän ja vauva-ajan omalla tavallaan, äidit ovat erilaisia. Haastattelu on pyritty luomaan niin, että sillä voidaan haastatella monenlaisia, erilaisia äitejä. Siksi jotkut haaastattelun kohdat eivät ehkä tunnu sopivan juuri sinun kokemusmaailmaasi... - haastattelu voidaan välillä katkaista taolla/tauoilla, jos siltä tuntuu ja vauvakin sitä vaatii - samoilta tuntuvia asioita kysytään haastattelua, mikä saattaa tuntua toistolta 5 Tallenna tapahtumat, jotka johtivat äidin hakemaan psykiatrista apua, tai muiden ihmisten tähän liittyvä toiminta äidin vuoksi. Hoitoon- tai haastatteluunohjauksen olosuhteet Hastatteluun orientointi Kerro äidille, että - haastattelu sisältää kolme osaa: raskaus, synnytys ja synnytyksenjälkeinen vauvaaika Luokitus HAASTATTELUUN ORIENTOINTI Kuinka yhteinen päätös raskaudesta ja raskauden jatkamisesta oli teille miehesi/kumppanisi kanssa? Oliko sinulla voimakkaita tunteita ja ajatuksia siitä, ettet halua tulla raskaaksi? Miksi? Jos ei , Miksi ette käyttäneet ehkäisyä? Jos kyllä , Mitä ehkäisyä käytitte, ja miten se petti? Mitä sen jälkeen tapahtui? Jos 'ei', Miten vauva sai alkunsa? Käytittekö ehkäisyä? Saitko/saitteko jotakin lapsettomuushoitoa? Mitä? Mikä merkitys lapsettomuushoidoilla oli tässä raskaudessa? Kuinka kauan ”yritit/yrititte” tätä raskautta? Oliko raskaus suunniteltu? Jos 'kyllä', Kuinka kovasti halusit tulla raskaaksi tuolloin? Miksi? Millainen elämäntilanteesi oli, kun tulit raskaaksi? (työtilanne, talous, parisuhde, erityiset elämäntapahtumat yms.) Monesko raskaus tämä oli, keskeytyneet mukaanlukien? (tutki onko keskeytyneissä raskauksissa spontaaneja keskenmenoja vai keskeytettyjä, abortoituja raskauksia, ja miten ne ovat vaikuttaneet tähän raskauteen) Millainen olit raskauden aikana? Miten koit asioita? Miltä raskaus tuntui? Ensinnäkin, kertoisitko raskaudestasi. Mitä sinulle tulee päällimmäisenä mieleen raskaudestasi? 2.1. RASKAUTEEN SOPEUTUMINEN 2. RASKAUS 6 0 = Raskaus oli erittäin epäsopiva, tai siihen liittyi häpeää tai tuomitsemista 1 = Äiti oli välinpitämätön raskauden mahdollisuuden suhteen (ns. vahinkoraskaudet tulisi kirjata tähän) 2 = ”Vauva saa tulla, jos on tullakseen” -luokka 3 = Raskaus oli suunniteltu 4 = Raskaus oli erittäin toivottu, esim. hedelmättömyyskauden jälkeen 7 Tämä viittaa äidin omiin, ei parin yhteisiin aikomuksiin, vaikkakin on hyödyllistä tallentaa kumppanin näkemys, jos se eroaa äidin näkemyksestä. Raskauden suunnittelu Luokitus Miten isäsi ja sisaruksesi reagoivat tietoon raskaudestasi? Mitä he sanoivat? (Jos jotain erityistä ilmenee, tarkenna edellisten tapaan) Kuinka oma äitisi reagoi tietoon raskaudestasi? Voisitko kuvailla hänen reaktiotaan? Mitä hän sanoi? Miltä hän vaikutti? Jos neg.: Miltä äitisi reaktio raskauteesi tuntui sinusta? Jos äiti on kuollut, Jos äitisi eläisi, miten kuvittelisit äitisi reagoineen raskauteesi? Kuinka puolisosi (kumppanisi) reagoi tietoon raskaudestasi (silloin kun kerroit asiasta)? Voisitko kuvailla hänen reaktiotaan? Mitä hän sanoi? Miltä hän vaikutti? Jos neg.: Miltä puolisosi (kumppanisi) reaktio raskauteesi tuntui sinusta? 8 Jos on todisteita raskauden kieltämisestä, tallenna yksityiskohdat, mukaanlukien kieltämisen kesto. Tiedustele miten raskauden merkit (esim. pahoinvointi) selitettiin. Jotkut raskaudet tiedostetaan vain osittain, kuin unessa , ja kieltämisen syvyyttä ja johdonmukaisuutta on tutkittava. ___________miehellesi/lapsesi isälle (käytä tästä alkaen miehen nimeä) äidillesi ja muulle perheellesi ystävillesi työpaikallasi Milloin kerroit raskaudestasi Kenelle kerroit ensimmäisenä raskaudestasi? Oliko sinulla toisenlaisiakin tunteita, oloja tai ajatuksia? (tutki mahdollista ristiriitaisuutta) Kuvailisitko tunteitasi tarkemmin? Äidin tunnereaktio raskauteen Kuinka sitten reagoit, kun kuulit/sait tietää olevasi raskaana? (Tutki ambivalenssi, erityisesti, jos äiti tuottaa vain myönteistä. Pyydä äitiä kuivailemaan tunteitaan laajemmin): Luokittelu ks. edellinen kohta. Oman äidin ja muun perheen tunnereaktio raskauteen 0 = Vahvasti paheksuva (tuomio tai rankaisu) 1 = Kielteinen (tyytymättömyys, moite, arvostelu) 2 = Maltillinen tai välinpitämätön 3 = Myönteinen (tyytyväinen) 4 = Vahvasti myönteinen (iloinen, hurmioitunut) 5 = Ristiriitainen Aviomiehen/kumppanin tunnereaktio raskauteen 0 = Ei kieltämistä 1 = Salattu raskaus (muille kieltäminen) 3 = Raskauden kieltäminen (itselle kieltäminen) 9 Raskauden kieltäminen on harvinaista. Älä luokita kieltäminen , ellei raskaus ollut ilmiselvä. Ei ole epätavallista, että naiset eivät ole tietoisia raskaudestaan jopa sen toiseen kolmannekseen asti. Erota toisistaan muille kieltäminen (esim. perhe), sillä heidät saatetaan tahallisesti harhauttaa, ja itselle kieltäminen - henkilökohtainen tietämättömyys raskaudentilasta. Raskauden kieltäminen 0 = ei tiedosta ambivalenssia, vahva split 1 = tiedostaa vähän ambivalenssia 2 = tiedostaa ja sietää ambivalenssia Äidin normaali ambivalenssi (tunnistaa ja sietää pos. ja neg. tunteita) 0 = Vahvasti kielteinen (esim. paniikki, epätoivo, suuttumus) 1 = Kielteinen (pettymys, mielipaha) 2 = Maltillinen tai välinpitämätön 3 = Myönteinen (tyytyväinen) 4 = Vahvasti myönteinen (iloinen, hurmioitunut) 5 = Ristiriitainen Luokitus Milloin tulit tietoiseksi raskaudestasi tai aloit ajatella, että olet raskaana (raskausviikkoina)? Mistä merkeistä päättelit, että saattaisit olla raskaana? 10 Tähän päättyvät kysymykset, jotka esitetään ainoastaan niille, jotka reagoivat kielteisesti raskauteensa. Yrititkö salata raskautta? Harkitsitko adoptiota? Mikä vauvan isän ja/tai perheesi asenne oli raskaudenkeskeytykseen - vaativatko he jotenkin raskauden jatkamista tai sen keskeytystä? Harkitsitko raskauden keskeyttämistä, tai ehdottiko joku muu sitä sinulle? Jos kyllä , Mikä esti sen? Toivoitko keskenmenoa? Jos kyllä, Voitko kertoa enemmän? (tutki, yrittikö aiheuttaa keskenmenon) Kuinka puolisosi (kumppanisi) sopeutui raskauteesi? Kuinka perheesi (äitisi, isäsi ja muu perheesi) sopeutui raskauteesi? Muuttuivatko ajatuksesi ja tunteesi alkuraskauden kuluessa? Miten? Minkälaista aikaa alkuraskaus, siis aika sen jälkeen kun olit saanut tietää olevasi raskaana, oli sinulle? Mitä ajattelit? Miten tunteesi kehittyivät alkuraskaudessa? Mitä koit/miltä sinusta tuntui alkuraskaudessa? Jos on näyttöä kielteisestä tunnereaktiosta raskauteen: Jos ei ole näyttöä äidin, hänen kumppaninsa tai perheensä kielteisestä reaktiosta raskauteen, ei ole tarpeen tutkia ajatuksia raskauden keskeyttämisestä. Siirry sivulle 12. ________________________________Katkaisupiste__________________ Kuinka usein toivoit näin? Kuinka pitkään nämä toiveet kestivät? Missä tilanteissa toivoit näin? Mihin liität nämä toiveet (itseen, mieheen, jne.)? Toivoitko joskus, ettet olisikaan raskaana? Mietityttikö tai harmittiko sinua joskus, että olit raskaana? Miten mielestäsi sopeuduit raskauteesi? KYSY KAIKILTA: 1 = Äiti ei voinut/tohtinut tehdä raskaudenkeskeytystä 2 = Aika kului umpeen 3 = Puoliso ja/tai muut sosiaaliset suhteet yms. seikat estivät keskeytyksen 4 = Hoitava lääkäri ei suostunut keskeytykseen Raskaudenkeskeyttämisen esteet 1 = Äiti ei koskaan ajatellut keskeyttävänsä raskautta 2 = Ajatus raskaudenkeskeyttämisestä kävi äidin mielessä 3 = Äiti harkitsi aktiivisesti raskaudenkeskeyttämistä, mutta ei kuitenkaan päätynyt siihen 4 = Äiti yritti raskaudenkeskeytystä Äidin ajatukset raskaudenkeskeyttämisestä 11 0 = Raskaudenkeskeytystä ei koskaan harkittu 1 = Äiti olisi halunnut keskeyttää raskauden, mutta hänellä oli eettisiä esteitä 2 = Raskaudenkeskeytys oli etusijalla, mutta lääkärit kieltäytyivät siitä, tai puoliso (kumppani, poikaystävä) tai perhe vastusti sitä 3 = Raskaudenkeskeytystä harkittiin aktiivisesti 4 = Äiti yritti aiheuttaa keskenmenon (huomaa, että sen jälkeen kun vauvan liikkeet ovat havaittavissa, tämä luokitellaan sikiön pahoinpitelyksi s. 19) Jos äiti järjestää raskaudenkeskeytyksen, mutta peruuttaa sen, luokittele (3). Toisinaan äidit tekevät jotakin aiheuttaakseen keskenmenon; tätä on tutkittava, jos vastaus kysymykseen 'Toivoitko keskenmenoa?' on myöntävä. Huomaa, että tämä luokittelu ei ole oikea skaala, koska se sisältää sekä äidin että muiden reaktiot. Raskaudenkeskeytyksen harkitseminen tai yrittäminen Luokitus Miten tämä raskaus poikkesi aikaisemmista raskauksistasi? Miten tämä oli erilainen? Jos vertaat tätä raskautta aikaisempiin raskauksiisi, miten nyt mielestäsi sopeuduit raskauteen? Jos ollut aikaisemminkin raskaana: 12 Mistä koit joutuvasi luopumaan, kun olit tulossa äidiksi? (tytön roolista äidin rooliin, pari- ja ystävyyssuhteet, oma aika/vapaus, työelämä/ura, elämäntyyli jne.?) Miltä nämä muutokset ja luopumiset tuntuivat? Ajattelitko raskauden aikana sitä, miten oma elämäsi muuttuisi vauvan syntymän myötä, mitä lapsi toisi mukanaan ja mistä joutuisit luopumaan? Tapahtuiko elämässäsi raskautesi aikana jotain vaikeaa, raskasta tai hämmentävää? (esim. vaikeudet parisuhteessasi, perhetapahtumat, taloudelliset ongelmat) Jos äiti oli työssä: Miten pitkään jatkoit työssä? Miten työnantajasi suhtautui raskauteesi? Miten raskaus vaikutti tulevaisuudennäkymiisi tai uraasi? Mitä muutoksia (asioita, joista sinun täytyi luopua) jouduit tekemään tämän raskauden aikana? Miten koit kehosi muuttumisen raskauden aikana? Olitko tyytyväinen ulkonäköösi? Huomasitko muutosta ruokahalussasi? Kuinka sait nukutuksi raskauden aikana? Mitä hoitoja sait vaivoihisi/raskauskomplikaatioihisi? Miten nämä ongelmat vaikuttivat raskauteesi, siihen miten koit raskauden ja sikiövauvan? Kärsitkö ylenmääräisestä pahoinvoinnista tai raskauskomplikaatioista? Herkistyitkö jollakin tavalla tai koitko muuten muuttuvasi raskauden aikana? Millaisia raskauteen liittyvät tunteesi olivat ja miten ne muuttuivat raskauden aikana? Kuvailisitko tätä muutosta. (tutki tässä keski- ja loppuraskautta): - helppo - neutraali - vaikea Raskauden kokeminen - helpompaa - samanlaista - vaikeampaa Raskauteen sopeutuminen verrattuna aikaisempiin raskauksiin 0 = Äidin asenne oli kielteinen 1 = Äidin asenne oli ristiriitainen/ambivalentti 2 = Äidin asenne oli välinpitämätön 3 = Raskaus oli täysin hyväksytty 4 = Asenne oli vahvasti myönteinen Raskauteen sopeutuminen loppuraskaudessa 0 = Äidin asenne oli kielteinen 1 = Äidin asenne oli ristiriitainen/ambivalentti 2 = Äidin asenne oli välinpitämätön 3 = Raskaus oli täysin hyväksytty 4 = Asenne oli vahvasti myönteinen Raskauteen sopeutuminen keskiraskaudessa Millainen kokemus tämä raskaus oli sinulle? Mikä oli helppoa, mikä oli vaikeaa/hankalaa? Nautitko raskaudestasi? Mistä asioista nautit raskaudessasi? Luokitus Kysy kaikilta äideiltä: 13 Miksiköhän et kuvitellut sitä, minkälainen vauvasi mahtaisi olla? Jos ei , Jos huolia: Miten nämä huolet vaikuttivat ajatuksiisi vauvasta ja suhteestasi häneen? Olitko jossakin kohdassa raskautta, jollakin tavalla huolissasi vauvastasi? (esim. hänen sukupuolestaan, voinnistaan tai terveydestään) Millaisia unia sinulla oli vauvastasi raskauden aikana? Missä kohtaa raskautta näitä unia esiintyi? Muuttuivatko unet vauvastasi raskauden aikana? Jos sai tietää vauvan sukupuolen, Mitä tämä tieto merkitsi sinulle? Miten reagoit tietoon vauvasi sukupuolesta? Mikä merkitys tällä tiedolla oli miehellesi? 14 Kumpaa toivoit, tyttöä vai poikaa? Miksi? Halusitko tietää etukäteen vauvasi sukupuolen (jos mahdollista esim. ultrakuvasta)? Miksi? Kumpaa sukupuolta ajattelit vauvan olevan? Miksi? Milloin olit ensimmäisen kerran ultrakuvauksessa? Miltä se tuntui sinusta? Miten se vaikutti sinuun? Entäpä sinun ja vauvan suhteeseen? Millaiseksi kuvittelit vauvasi? Miksi kuvittelit vauvan sellaiseksi? Missä kohtaa raskautta näitä mielikuvia syntyi? Muuttuivatko mielikuvasi vauvastasi raskauden aikana? Jos kyllä , Kuvittelitko (raskauden aikana), millainen vauvasi on? (esim. luonne, ulkonäkö, sukupuoli) Milloin tunsit ensimmäistä kertaa vauvasi liikkeet (raskausviikkoina)? Muistatko missä tilanteessa? Miltä liikkeet tuntuivat ja miten reagoit vauvasi liikkeisiin ja läsnäoloon sisälläsi? Vuorovaikutus sikiövauvan kanssa 2.2. SUHDE SIKIÖVAUVAAN Huolet vauvasta Unet vauvasta Ajatukset sukupuolesta Vauvan mielikuvittelu Reaktio liikkeisiin Luokitus 15 Kuvittelitko etukäteen, minkälaista vauvan kanssa tulisi olemaan, ja mitä tulisit tekemään vauvasi kanssa? 16 Jos ei käytännönjärjestelyjä, Mistähän se mahtoi johtua, ettet tehnyt etukäteisvalmisteluja vauvaa varten? Mitä käytännönjärjestelyjä teit vauvaasi varten, ja mistä lähtien? (vauvavarusteiden ja -vaatteiden hankinta jne.) Kuvittelitko minkälaista elämäsi ja arkesi olisi, sitten kun vauva on syntynyt? Kuinka realistinen kuvasi/käsityksesi vauvatodellisuudesta tai kahden/useamman pienen lapsen todellisuudesta oli? Kiinnyitkö vauvaasi raskauden aikana? Mitkä tekijät edesauttoivat tai estivät kiintymystä? Kuvailisitko tunteitasi vauvaasi kohtaan raskauden aikana. Muistatko milloin ja miten kasvava vatsasi ja sikiö sisälläsi muuttuivat ajatuksissasi vauvaksi, persoonaksi? Muuttuiko vuorovaikutus vauvan kanssa raskauden edetessä? Miten? Koskettelitko vatsaasi ja vauvaasi? Tunnustelitko hänen liikkeitään ja asentojaan kohdussasi? Miten paljon vauvasi oli mielessäsi? Millä tavalla? Puhelitko vauvallesi, tai olitko muuten vuorovaikutuksessa hänen kanssaan? Puhelitko hiljaa mielessäsi vauvallesi, tai piditkö vaikka päiväkirjaa? Millaisia asioita juttelit hänelle, ja kuinka paljon? Kertoisitko vuorovaikutuksestasi vauvasi kanssa raskauden aikana. 17 Jos ei ole näyttöä kielteisestä tai välinpitämättömästä reaktiosta sikiöön, älä kysy seuraavia kysymyksiä. Siirry sivulle 20. ___________________________Katkaisupiste ____________________ 0 = Ei tehty valmisteluja 1 = Tehty tavalliset käytännön järjestelyt 2 = Äiti voimakkaasti vastasyntyneen hoitoa koskevien fantasioiden valtaama Valmistelut vastasyntynyttä varten 0 = Kielteinen reaktio sikiöön (esim. ärtymys sikiöliikkeistä) 1 = Ei reaktiota sikiöön (välinpitämätön) 2 = Vähäinen vuorovaikutus 3 = Sisäistä puhetta vauvalle
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x