of 2

YLEISET LASKU-, TILILUO TTO - JA O

YLEISET LASKU-, TILILUO TTO - JA O SAMAKSUEHDOT Luotonantaja Org.nro Osoite Postiosoite Collector Credit AB 556597-0513 Box 11914 404 39 Göteborg, Ruotsi…
3 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
YLEISET LASKU-, TILILUO TTO - JA O SAMAKSUEHDOT Luotonantaja Org.nro Osoite Postiosoite Collector Credit AB 556597-0513 Box 11914 404 39 Göteborg, Ruotsi Myyntiyhtiö Org.nro Osoite Postiosoite S-Verkkopalvelut Oy 2344178-1 PL 1 00088 S-ryhmä 1. LUOTTOSOPIMUS Mikäli anotte myyntiyhtiöltä ostamienne tavaroiden ja palvelujen (”Tuotteiden”) maksamista laskulla tai tililuotolla, voitte myös sovittua luottokorkoa ja maksuja vastaan suorittaa laskun osamaksuerinä. Teidän tulee olla vähintään 20-vuotias, jotta voitte tilata Tuotteita ja maksaa laskulla tai osamaksuina. 2. LUOTONANTAJA JA MAKSUN VASTAANOTTAJA Luotonantaja toimii Collector Credit AB, Ruotsin yritysrekisterinumero 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, Ruotsi (”jäljempänä Collector”). Maksu voidaan siten suorittaa pätevästi ainoastaan Collector Credit AB:n tilille FI4618203000028241 (182030-28241). Collector on luotonantaja myös siinä tapauksessa, että valitsette laskun maksamisen osamaksuerinä alla olevalla tavalla. Saatamme tietoonne, että solmimalla luottosopimuksen Myyntiyhtiö siirtää oikeuden maksuihin edellä kuvatulle luotonantajalle. 3. LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS Collector tekee luottotietojenne tarkistuksen ennen kuin teille myönnetään oikeus maksaa laskulla tai osamaksuina. Samoin menetellään myös silloin, jos luottoanne korotetaan uusien ostojen perusteella tai muusta syystä. Mikäli luottoa ei myönnetä teille, on teillä oikeus saada tieto kieltäytymisen syystä. 4. MAKSUVAIHTOEHDOT Mikäli luotto myönnetään, on teillä useita vaihtoehtoja maksaa Myyntiyhtiölle ostamanne Tuotteet. Voitte maksaa laskulla tai jakaa maksun osiin solmimalla Collectorin kanssa tililuottoa koskevan sopimuksen. Jos olette valinnut laskulla maksun ja maksatte eräpäivänä koko laskun summaa pienemmän summan, velka siirretään korolliselle luottotilille. Laskun ja tililuoton ehdot on esitetty jäljempänä. Osamaksuvaihtoehto on esitetty myös jäljempänä kohdassa 7. 5. MAKSU LASKULLA Laskulla maksettaessa lisätään laskuun vain laskutusmaksu, jonka Myyntiyhtiö veloittaa teiltä kauppasopimuksen mukaisesti. Käteishinta ilmenee tilausvahvistuksesta, jonka saatte Versio 2013-11 Luottomäärä koostuu ostamienne Tuotteiden hinnasta Myyntiyrityksen myynt iehtojen mukaisesti lisättynä alla kohdassa 7.2.1 mainituilla kustannuksilla ja luottokorolla. 7.2.1 KUSTANNUKSET JA LUOTTOKORKO Tililuottoon annuiteettitilisuunnitelmalla lisätään kuukausittainen ilmoitusmaksu 2,95 euroa. Luottokorko lasketaan ostosta seuraavan kuukauden viimeisen päivän jälkeen alkaen. Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivä kutakin kuuta. Nimellinen vuosikorko on 12 %. 7.3 OSAMAKSU – KOROTON Mikäli maksatte kampanjaehdoilla (esimerkiksi korottomasti), Teidän on maksettava kampanjaehtojen mukaisen maksusuunnitelman mukainen vähimmäissumma. Kampanjaehdot ovat yleisnimitys monille eri tilisuunnitelmille, kuten ”korottomalle” tilisuunnitelmalle, jossa etukäteen määritetyt kuukausittaiset osamaksut voivat jakautua esimerkiksi 3, 6, 12, 18 tai 24 kuukaudelle. 7.3.1 SIIRTO KOROTTOMALTA TILITÄ KOROLLISELLE TILILLE Mikäli päätätte maksaa kampanjaehtojen mukaisen laskun koko summaa pienemmän summan, velka siirretään korolliselle luottotilille seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Voitte jakaa tilillä olevan velan maksamisen jopa 24 kuukauden ajalle. Voitte käyttää luottotiliä enintään 2000 euron luottolimiitin määrään saakka. Ette voi käyttää osamaksua ostamatta Tuotteita Myyntiyhtiöltä. Teidän tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/24 luotosta, kuitenkin vähintään 5 euroa. Voitte luonnollisesti koska tahansa maksaa suuremman määrän tai koko luoton. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä olevan velan määrästä, aikaisemmin suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee vähintään maksaa kyseisenä kuukautena. Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään laskun erääntymispäivänä. Luottomäärä koostuu ostamienne Tuotteiden hinnasta Myyntiyrityksen myyntiehtojen mukaisesti lisättynä alla kohdassa 7.3.2 mainituilla kustannuksilla ja luottokorolla. 7.3.2 KUSTANNUKSET JA LUOTTOKORKO Tililuottoon lisätään kuukausittainen ilmoitusmaksu 2,95 euroa. Luottokorko lasketaan ilmoitustilanteen todellisen velan määrän mukaisesti. Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivä Myyntiyhtiöltä. Voitte hankkia Tuotteita enintään 2000 euron luottolimiitin arvosta. Lasku erääntyy maksettavaksi ostoa seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tämä tarkoittaa, että tarjoamme teille jopa 60 päivän luoton. Maksu on suoritettava Collectorin pankkitilille ja maksettava eräpäivään mennessä. Jos maksatte laskun eräpäivään mennessä, teille ei muodostu ylimääräisiä kustannuksia tai maksuja. 6. LUOTTOTILI Mikäli ette maksa eräpäivään mennessä laskun kokonaismäärää tai päätätte solmia tililuottosopimuksen, hyväksytte, että solmitte Collectorin kanssa tililuottosopimuksen ja velka siirtyy luottotilille. Tämä tarkoittaa, että voitte jakaa tilillä olevan velan maksamisen jopa 24 kuukauden ajalle. Voitte käyttää luottotiliä enintään 2000 euron luottolimiitin määrään saakka. Ette voi käyttää osamaksua ostamatta Tuotteita Myyntiyhtiöltä. Teidän tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/24 luotosta, kuitenkin vähintään 5 euroa. Voitte luonnollisesti koska tahansa maksaa suuremman määrän tai koko luoton. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä kutakin kuuta. Nimellinen vuosikorko on 12 %. Korkoa ei makseta tilinhaltijan saatavalle. 8. EHTOJEN MUUTTAMINEN Siinä määrin kuin luottopoliittiset päätökset, Collectorin muuttuneet lainanantokustannukset tai muut kustannusmuutokset, joita Collectorin ei voida katsoa kohtuudella pystyneen ennakoimaan luoton myöntämisajankohtana, sitä edellyttävät, Collector voi päättää luottokoron muutoksesta ja muutoksen välittömästä voimaan astumisesta. Kustannusten kasvun sitä edellyttäessä Collectorilla on oikeus muuttaa maksuja, jotka peritään kyseisten kustannusten peittämiseksi. Collectorilla on oikeus muuttaa myös muita yleisiä ehtoja ilman Teidän etukäteen antamaanne hyväksyntää. Collector välittää tiedot korkokannan tai maksujen muutoksista joko lähettämällä Teille niistä erityisen viestin tai julkaisemalla niistä tiedon kotisivuston osoitteessa www.Collector.fi. Lisäksi maksumuutoksista välitetään viesti myös seuraavan ilmoituksen yhteydessä. olevan velan määrästä, aikaisemmin suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee vähintään maksaa kyseisenä kuukautena. Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään laskun erääntymispäivänä. Luottomäärä koostuu ostamienne Tuotteiden hinnasta Myyntiyrit yksen myyntiehtojen mukaisesti lisättynä alla kohdassa 6.2 mainituilla kustannuksilla ja korolla . 9. TIEDOT LUOTOSTA Teillä on oikeus saada velasta yhteenveto, josta ilmenee, milloin pääoma, korko ja maksut on maksettava. Luotto-ostosten yhteydessä voitte esittää oston perusteella samat väitteet Collectorin maksuvaateisiin liittyen kuin Myyntiyhtiön vaateisiin liittyen. 10. LUOTON IRTISANOMINEN Pidätämme oikeuden irtisanoa luottonne, jolloin koko velkanne lankeaa välittömästi maksettavaksi, mikäli jonkin seuraavista seikoista toteutuu: 1. Lainan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia luottosaatavasta 2. jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, jotka ovat erääntyneet eri ajankohtina, ja viivästynyt määrä on vähintään viisi prosenttia luottosaatavasta 3. olette muutoin olennaisesti viivästynyt maksun suhteen 4. luotolle asetettu vakuus on huomattavasti huonontunut 5. on selvää, että välttelemällä, omaisuutta hävittämällä tai muulla tavoin käyttäytymällä pyritte välttämään velan maksun. 11. PERUUTTAMISOIKEUS Teillä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty luottosopimus 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä. Mikäli ette ole maksaneet koko laskun summaa eräpäivänä ja teidän on siten automaattisesti katsottu solmineen sopimus luottotilistä, voitte peruuttaa tililuottosopimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on erääntynyt maksettavaksi. Mikäli peruutatte luottosopimuksen, tulee teidän välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa meille tekemästänne ilmoituksesta, maksaa takaisin koko pääoma sekä sovittu luottokorko, joka juoksee laskun päivästä takaisinmaksun maksupäivään. Mikäli ette kykene maksamaan pääomaa korkoineen takaisinmaksun eräpäivänä, veloitamme 2,5 % viivästyskoron kuukausittain pääomalle siihen asti, kunnes takaisinmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu. Ilmoitus tililuottosopimuksen peruuttamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 492a26273d282a3d2c273d2c3b092a2625252c2a3d263b672f20 [email protected] /a tai puhelimitse numeroon 09-31 58 99 47. Mikäli peruutatte enemmän kuin yhden luoton kolmen kuukauden kuluessa, estetään uusien luottojen saaminen automaattisesti 6.1 USEAT OSTOT Mikäli suoritatte useita ostoja Myyntiyhtiöltä, saatte uuden laskun. Mikäli valitsette osamaksun, lisätään uusi velka olemassa olevalle luottotilillenne. Uusi maksuerä ilmenee kuukausittaisesta tiliotteesta. 6.2 MAKSUT JA LUOTTOKORKO Tililuottoon lisätään kuukausittainen ilmoitusmaksu 2,95 euroa. Luottokorko lasketaan ilmoitustilanteen todellisen velan määrän mukaisesti. Ilmoitus tapahtuu noin 15. päivä kutakin kuuta. Nimellinen vuosikorko on 12 %. Korkoa ei makseta tilinhaltijan saatavalle. 6.3 TODELLINEN VUOSIKORKO Todellinen vuosikorko koostuu luottokustannuksista (luottokorko ja erityiset maksut), jotka annetaan luottomäärälle laskettuna vuosikorkona. Todellisen vuosikoron määrä riippuu sekä luoton suuruudesta että sen pituudesta. Mikäli keskimääräinen luotto on 1 000 euroa, todellinen vuosikorko (EPR) on 20,1 prosenttia. Laskelmassa ei ole otettu huomioon edempänä kohdassa 5 määritettyä jopa 60 päivän korotonta luottoaikaa. 7. OSAMAKSU – TILILAJIN VALINTA Osamaksun yhteydessä peritään käsittelymaksu Myyntiyhtiön ehtojen mukaisesti. Mikäli maksatte osamaksulla, teillä on kaksi vaihtoehtoa: voitte maksaa Tuotteet kiinteissä kuukausierissä ennalta määritetyn korollisen luottoajan kuluessa (ns. annuiteettimaksu), katso kohta 7.2. Voitte vaihtoehtoisesti maksaa Tuotteet kampanjan yhteydessä kampanjaehtojen mukaisesti (ns. koroton osamaksu), katso kohta 7.3. 7.1 USEAT OSTOT Osamaksu koskee vain tiettyä ostoa. Mikäli suoritatte useita ostoja Myyntiyhtiöltä, saatte uuden laskun jokaisesta ostosta. 7.2 OSAMAKSU – ANNUITEETTI Mikäli päätätte maksaa kiinteät kuukausimaksut, solmitte Collectorin kanssa luottotili - ja annuiteettimaksusopimuksen ja velkanne siirretään luottotilille. Tämä tarkoittaa, että voitte jakaa tilillä olevan velan maksamisen jopa 24 kuukauden ajalle. Voitte käyttää luottotiliä enintään 2000 euron luottolimiitin määrään saakka. Ette voi käyttää osamaksua ostamatta Tuotteita Myyntiyhtiöltä. Teidän tulee maksaa kuukausittain vähintään 1/24 velkapääomasta mukaan lukien sovitulta luottoajalta laskettu luottokorko. Voitte luonnollisesti maksaa koko velan milloin tahansa. Mikäli maksatte takaisinmaksusuunnitelman mukaista erää suuremman summan, takaisinmaksuaika lyhenee vastaavassa määrin. Saatte kuukausittain tiliotteen luottotilillä olevan velan määrästä, aikaisemmin suoritetuista maksuista sekä määrästä, joka tulee maksaa kyseisenä kuukautena. Ensimmäinen osamaksuerä tulee maksaa viimeistään laskun eräpäivänä. kuuden kuukauden ajaksi. Tämä toimenpide johtuu Collectorin rahanpesun vastaisesta työstä. 12. MAKSUVIIVÄSTYS Mikäli velkaa ei makseta ajoissa, veloitetaan Teiltä kustakin viivästyneestä erästä viivästysmaksu 5 euroa. Teiltä veloitetaan lisäksi 2,5 %:n kuukausittainen viivästyskorko eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksun täysimääräiseen suorittamiseen asti eri ajankohtina vaihtelevan velan perusteella. Tarvittaessa Teiltä peritään muistutusmaksu, perintäkulut, ulosottoviranomaisen kulut ja oikeudenkäyntikulut eri ajankohtina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 13. ENNENAIKAINEN MAKSU Luottosopimus on voimassa, kunnes luotto on maksettu kokonaan takaisin. Teillä on koska tahansa oikeus irtisanoa luottosopimus ja maksaa velka ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan. Ennenaikaisen maksun yhteydessä Teidän on maksettava sovittu Arabiankatu 12 I PL 79, 00560 Helsinki I Puh. +358 10 286 20 00 I Faksi +358 10 286 2001 I www.collector.fi I I a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 5a33343c351a393536363f392e3528743c33 [email protected] /a korko takaisinmaksupäivään asti. Ilmoitus irtisanomisesta tapahtuu helpoiten sähköpostitse osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 385b57564c595b4c5b5d564c5d4a785b5754545d5b4c574a165e5116 [email protected] /a 14. TIEDOTTEET Collectorilla on oikeus toimittaa Teille tietoja lähettämällä ne ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Collectorilla on lisäksi oikeus toimittaa tietoja Teille julkaisemalla sähköisiä tiedotteita Collectorin kotisivulla osoitteessa www.Collector.fi. Jos Teidän nimi-, osoite- tai muut yhteystietonne muuttuvat, olette velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Collectorille. Ilmoitus lähetetään osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 9cfff3f2e8fdffe8fff9f2e8f9eedcfff3f0f0f9ffe8f3eeb2faf5b2 [email protected] /a 15. HENKILÖTIEDOT Luottohakemuksenne yhteydessä keräämme ja säilytämme tietoja Teistä. Käsittelemme tietoja täyttääksemme velvoitteemme Teitä kohtaan, hallinnossa sekä laskutuksessa, täyttääksemme lain ja muiden asetusten mukaiset velvollisuutemme sekä markkinoidaksemme meidän ja yhteistyökumppaneidemme tuotteita ja palveluja. Näitä tietoja säilytetään ja käsitellään, vaikka Teille ei myönnettäisi luottoa. Mikäli velvoitteiden täyttämiseksi Teitä kohtaan on tarpeen, annetaan tietoja yhteistyökumppaneillemme. Näiden luottoehtojen hyväksymisellä annatte suostumuksenne sil le, että tietoja saadaan käyttää mainittuihin tarkoituksiin meidän tai yhteistyökumppaniemme toimesta. Voitte koska tahansa peruuttaa suostumuksenne ilmoittamalla siitä kirjallisesti meille. Ilmoitus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= d9bab6b7adb8baadbabcb7adbcab99bab6b5b5bcbaadb6abf7bfb0f7 [email protected] /a Teillä on oikeus pyynnöstä saada maksuttomasti kerran vuodessa tieto henkilötiedoista, jotka olemme Teistä rekisteröineet. Mikäli ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai tarpeettomia, Teillä on oikeus pyytää, että tiedot korjataan tai poistetaan. Ottakaa silloin yhteyttä Collectoriin sähköpostitse osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= c1a2aeafb5a0a2b5a2a4afb5a4b381a2aeadada4a2b5aeb3efa7a8ef [email protected] /a 16. RAHANPESU Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista toimista annetun lain (2009:62) (”Rahanpesulain”) ja Ruotsin rahoitustarkastuslaitoksen (Finansinspektionen) määräyksen FFFS 2009:1 mukaisesti erityisiä määräyksiä on sovellettava liikesuhteen solmimiseen henkilöön, joka asuu (maksaa veroa) ulkomailla ja joka on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa, kuten valtionpäämiehenä, hallitusten päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, kansanedustajana, korkean oikeuden tuomarina, tilintarkastustuomioistuimien tai keskuspankkien johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä, korkea-arvoisena upseerina puolustusvoimissa tai vastaavassa asemassa, tai joka on tällaisen henkilön läheinen perheenjäsen tai tunnettu työntekijä (”poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö eli PEP)”. Lainasopimuksen solmimalla vahvistatte, ettei Teillä ole poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevan henkilön (PEP) statusta. Lisäksi vahvistatte, että ette ole sanktioluettelossa. 17. OIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN Collector voi siirtää, lainata tai pantata luottosaatavansa Teiltä kolmannelle osapuolelle. 18. VALITUKSET Mikäli olette tyytymätön Collectorin toimintaan, voitte kääntyä Collectorin asiakaspalvelun puoleen sähköpostitse osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 20434f4e5441435443454e54455260434f4c4c4543544f520e4649 [email protected] /a tai suullisesti puhelimitse numeroon 09-31 58 99 47. Voitte myös ottaa yhteyttä Collectorin valitusasioista vastaavaan osastoon sähköpostitse osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= fe9d91908a9f9d8a9d9b908a9b8cbe9d9192929b9d8a918cd09897 [email protected] /a tai puhelimitse 09-31 58 99 47. Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x