of 52

Yrittäjäksi Suomeen -opas

OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä…
7 views52 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta muuttanut henkilö. Yli puolet yrityksistä toimii pääkaupunkiseudulla. Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat aloittaa yrityksen Suomessa. Sinulla on jo ehkä yritysidea, mutta sitä täytyy vielä kehittää. Tässä oppaassa on keskeisiä asioita, joita sinun on hyvä tietää ja selvittää ennen kuin päätät perustaa yrityksen. Sinun on tehtävä laskelmia, selvitettävä markkinoita ja rahoitusta. Tunnetko tarpeeksi Suomen lakeja? Mieti myös, oletko luonteeltasi sellainen ihminen, joka voi toimia yrittäjänä. Suomi on hyvä maa yrittäjälle, ja aloittava yrittäjä voi saada apua monella eri tavalla. Suurin yrityksen perustajan ongelma on yleensä riittävän rahoituksen saaminen. 2 Lisäksi sinun on hankala toimia yrittäjänä, jos et osaa suomen kieltä. Kieliopinnot kannattaakin aloittaa heti kun saavut Suomeen. Mieti myös, tarvitseeko ammattitaitosi päivittämistä. Auttaisiko yrittäjäkurssi Sinut alkuun? Oppaassa on pyritty selkeään kielen ilmaisuun. Yrityselämän termejä ja sanoja on selitetty kirjan lopussa olevassa yrityssanasto-osiossa. Tutustu oppaaseen ja ota yhteyttä maksuttomiin yritysneuvontapalveluihin. Uudellamaalla voit ottaa yhteyttä YritysHelsinkiin ja Vantaan tai Espoon uusyrityskeskukseen, muualla maassa sinua palvelevat uusyrityskeskukset ja seudulliset kehittämisyhtiöt. Yhdessä yritysneuvojien kanssa voitte miettiä, voiko ideastasi tulla kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjäksi Suomeen -opas on syntynyt osana ESR-rahoitteista Monikulttuuriset yrityspalvelut -projektia. Se on tehty yhteistyössä YritysHelsingin yritysneu- vojien ja Helsingin yliopiston koulutusja kehittämiskeskus Palmenian selkokielen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi mukana ovat olleet Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Tästä oppaasta on tehty käännöksiä eri kielille. Käännöstyöt ja julkaisujen levittämisen ovat rahoittanut ESR-rahoitteinen Masuuni-hanke, jonka konsortioon ovat kuuluneet Suomen Uusyrityskeskukset ry, Cursor Oy, YritysHelsinki, Tampereen Seudun Uusyrityskeskus Ensimetri ry. Lisätietoja saat internetosoitteista www.uusyrityskeskus.fi www.yrityshelsinki.fi www.vuyk.fi www.espoonseudunuusyrityskeskus.fi www.yrityssuomi.fi Yrittäjäksi Suomeen Sisältö Mitä yrittäminen on? 4 Rekisteröintiasiat 28 Voisiko sinustakin tulla yrittäjä? 5 Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös 30 Yrittäjyyden monet muodot 6 Tuloverotus ja arvonlisävero 32 Yrityksen perustamisen vaiheet 8 Vakuutukset 36 Liiketoimintasuunnitelma 10 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 37 SWOT analyysi 15 Yrittäjän työttömyysturva 38 Riskienhallinta 15 Työntekijän palkkaaminen 39 Markkinointi ja mainonta 16 Yrityskulttuuri Suomessa 40 Hinnoittelu 18 Yrityksen ympäristövastuu 41 Aloittavan yrityksen rahoitus 20 Aloittavan yrittäjän muistilista 42 Starttiraha 21 10 askelta menestykseen 43 Luvanvaraiset toimialat 22 Yrityssanastoa 44 Yritysmuodot 24 Uusyrityskeskukset palvelevat 52 Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat aloittaa yrityksen Suomessa. Yrittäjäksi Suomeen -opas on syntynyt osana ESR-rahoitteista Monikulttuuriset yrityspalvelut -projektia. Julkaisija: YritysHelsinki Tekstit: YritysHelsinki ja koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto Ulkoasu ja taitto: Unikuva / Mats Vuorenjuuri www.yrityshelsinki.fi © YritysHelsinki 2011 Kaikki oikeudet pidätetään. 3 Mitä yrittäminen on? Yritystoiminnan tavoitteena on, että yritys menestyy ja tekee voittoa. Yrittäminen on toimintaan liittyvien riskien tunnistamista ja niihin varautumista eli taito tehdä toiminnasta kannattavaa. Yrittäminen on myös uskomista omaan liikeideaan. Yrittäminen voi olla elämäntapa tai keino hankkia elanto ja työllistää itsensä. Yrittäminen on myös oman ammattitaidon, sosiaalisten taitojen ja kielitaidon hyödyntämistä, joilla maahanmuuttaja voi rikastuttaa ja tuoda kansainvälisyyttä yritysmaailmaamme. Kuka on yrittäjä? Yrittäjän virallinen määritelmä riippuu viranomaisesta. Sekä yritysoikeudessa että eläke- ja työttömyysasioissa yrittäjä 4 Yrittäminen on myös oman ammattitaidon, sosiaalisten taitojen ­ ja kielitaidon hyödyntämistä. määritellään eri tavoin. Yksi esimerkki on seuraava: Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa harjoittaa liiketoimintaa yrityksessä, jonka tavoitteena on voitto. Toimintaan liittyy riskin ottaminen. Työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka ã on YEL Yrittäjäeläkelain mukaisesti vakuutusvelvollinen / tai ã työskentelee johtavassa asemassa (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) yhtiössä, josta hän itse omistaa vähintään 15 % tai josta hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % tai ã työskentelee yhtiössä, josta hän itse, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat vähintään 50 %. Kun lasketaan omistusosuutta, otetaan huomioon myös välillinen omistaminen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta. Yrittäjäksi Suomeen Voisiko sinustakin tulla yrittäjä? Henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet luovat perustan onnistuneelle yritystoiminnalle. Eri toimialoilla tarvitaan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. Pohdi omia vahvuuksiasi. Mitä sinun pitää vielä kehittää? Hyviä yrittäjäominaisuuksia ovat muun muassa ã ã ã ã ã ã ã ã ahkera luova rohkea, oma-aloitteinen tuloksiin pyrkivä päättäväinen myyntitaitoinen on valmis ottamaan riskejä sietää epävarmuutta Asioita, jotka motivoivat ­yrittäjyyteen ã voi olla oman itsensä pomo ã voi itse määritellä työtehtävänsä ã voi vaikuttaa työaikoihinsa ã on mahdollisuus menestyä ­taloudellisesti ã saa toteuttaa itseään ã voi työllistää muita Yrittäjäksi ryhtymisen haasteita ã rahoituksen järjestäminen ã osaaminen ja kokemuksen puute ã tiedon puute lainsäädännöstä, ­verotuksesta ja sopimusten ­tekemisestä ã suomen kielen riittämätön taito ã suomalaisen yrityskulttuurin heikko tunteminen ã ajankäyttö (työ/opiskelu, ­ perhe/puoliso, vapaa-aika ja niin ­edelleen). aikoo yrityksen perustaa. Lisäksi täytyy tuntea myös taloushallinnon perusteet, hinnoittelu, budjetointi ja markkinointi. Koulutuksen ja asiantuntijoiden avulla on mahdollista lisätä näitä taitoja ja tietoja. Kannattaa muistaa, että yrittäjäksi siirtyminen ei merkitse sitä, että yrittäjänä pitäisi toimia lopun ikäänsä. Yrittäjätoimintaa voi ajatella yhtenä vaiheena ja osana koko työuraa. Yrittäjätoimintaa voi ajatella yhtenä ­vaiheena ja osana koko työuraa. Yrityksen perustamista suunnittelevan täytyy tuntea se toimiala, jolle hän 5 Yrittäjyyden monet muodot Uuden yrityksen perustaminen Täysin uusi liikeidea Yritys voidaan perustaa täysin uuden liikeidean, tuotteen, palvelun tai keksinnön kaupallistamiseksi. Tämä on haasteellisin tapa aloittaa yritystoiminta ja siihen sisältyy eniten riskejä. Olemassa oleva liikeidea Tavallisin tapa aloittaa yritystoiminta on käyttää jo olemassa olevaa liikeidea, mutta toteuttaa se uudella kilpailukykyisemmällä tavalla tai uudella markkinaalueella. Toimivan yrityksen ostaminen Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnalleen jatkajan. Tällaisen yrityksen löytyminen voi olla alkusysäys yrittäjäksi ryhtymiselle. Ostamiseen sisältyy kuitenkin aina myös riskejä, mutta se tarjoaa uudelle yrittäjälle yksinkertaisen tavan aloittaa ja mahdollisuuden käynnistää yritystoiminta heti, koska asiakkaat ja liikevaihto ovat jo olemassa. Vaihtoehtoja ovat 1) ostaa koko toimiva yritys 2) ostaa yrityksen osa (yksi toiminto) 3) ostaa pelkkä liiketoiminta 4) ostaa liiketoiminnan osa. Myytävänä olevia yrityksiä löytyy esimerkiksi Suomen Yrittäjien hakupalvelusta internetosoitteesta http://yritysporssi.yrittajat.fi. Jos aiot ostaa valmiin yrityksen tai liiketoiminnan, käytä asiantuntijoita apuna ostettavan yrityksen taloudellisen tilan ja kauppaan sisältyvien riskien arvioinnissa. Taloushallinnon ammattilaiset (tilitoimistot, tilintarkastajat, yrityskauppakonsultit) neuvovat, onko yrityksen 6 toiminta kannattavaa ja onko kirjanpito ollut luotettavaa. Ennen kuin allekirjoitat kauppakirjat ja muut asiakirjat, kysy neuvoja myös lakiasiantuntijalta. Pelkän liiketoiminnan ostaminen on kuitenkin turvallisempi vaihtoehto kuin koko yrityksen ostaminen, koska silloin yrityksen vanhat vastuut ja velat eivät siirry uudelle omistajalle. Franchising-yrittäjyys Franchising-yrittäjyys mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ilman omaa liikeideaa. Franchising on kahden itsenäisen yrityksen välinen pitkäaikainen yhteistyösopimus. Franchising-antaja luovuttaa franchising-ottajalle (joita voi olla useita) oikeuden käyttää maksua vastaan ja toimintaohjeiden mukaisesti sellaista liikeideaa, jonka franchisingantaja on kehittänyt ja suunnitellut, ja jota hän valvoo. Pääperiaate franchising-liiketoiminnassa on, että antaja voi monistaa ideaa eli perustaa useita saman liikeidean omaavia yrityksiä vaikka eri paikkakunnille. Franchisingyrityksiä toimii Suomessa esimerkiksi kioski-, siivous- ja ravintola-alalla. Lisätietoja saat Suomen Franchising -yhdistyksen internetsivuilta osoitteesta www.franchising.fi. Sivutoiminen yrittäjyys Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimisena esimerkiksi päätyön tai opiskelun ohella on suositeltavaa, jos henkilö ei ole varma, onko liiketoiminta kannattavaa – ainakaan alussa. Sivutoimisena voi ensin kokeilla, löytyykö riittävä määrä asiakkaita, ja arvioida, miten liiketoiminta kehittyy ja onko päätoimiselle yrittäjyydelle mahdollisuuksia. Oma taloudellinen riski on pienempi, kun omat tulot eivät ole kokonaan riippuvaisia yrityksen menestymisestä. Huomaa kuitenkin, että TE-toimisto ei myönnä sivutoimiselle yrittäjälle starttirahaa! Yrittäjäksi Suomeen Osakkuus Osakkaana toimiminen voi olla hyvin yrittäjämäistä toimintaa riippuen siitä, millä tavalla vastuut ja toimivalta on jaettu osakkaiden kesken. Esimerkiksi perheyrityksissä puoliso ja lapset voivat olla osakkaina. Pienyrityksissä voidaan myös saada avainhenkilöt (tärkeät henkilöt) sitoutumaan yritykseen ja sen kehittämiseen luovuttamalla heille osakkeita. Tiimiyrittäjyys Tiimiyrittäjyydessä useampi henkilö, joka aikoo yrittäjäksi, perustaa yrityksen yhdessä. Kaikki nämä henkilöt ovat myös vastuussa yrityksen menestymisestä. Esimerkiksi kun kaksi yritystä yhdistyy eli fuusioituu, molempien yritysten vanhat osakkaat voivat tulla myös uuden yhtiön osakkaiksi. Sosiaalinen yrittäjyys Sosiaalinen yritys voi olla yritysmuodoltaan yksityinen toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Lisäksi sosiaalisen yrityksen pitää täyttää seuraavat vaatimukset: 1) henkilöstöstä vähintään 30 % on vajaakuntoisia ja/tai pitkäaikaistyöttömiä, yrittäjä itse lasketaan mukaan tähän lukuun 2) kaikille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa 3) työaika on yli 75 % ja vajaakuntoisilla vähintään 50 % alan enimmäistyöajasta 4) julkiset tuet ovat alle puolet liikevaihdosta. Sosiaaliselle yritykselle voidaan myöntää julkista tukea palkkakustannuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ylläpitää sosiaalisten yritysten rekisteriä. Hakemuslomakkeen (TM 3.09) rekisteriin merkitsemistä varten saa TEM:n verkkosivuilta www.tem.fi. 7 Yrityksen perustamisen vaiheet Liikeidea mitä, kenelle, miten? Liiketoimintasuunnitelma + rahoituslaskelma + kannattavuuslaskelmat Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen Rahoituksen järjestäminen Yritysmuodon valinta Yksityinen elinkeinonharjoittaja (Toiminimi) ã Liikkeenharjoittaja ã Ammatinharjoittaja Henkilöyhtiöt ã Avoin yhtiö ã Kommandiittiyhtiö (ky) Osakeyhtiö ã Yksityinen (Oy) ã Julkinen (Oyj) Perustamisasiakirjat: ã Yhtiösopimus Perustamisasiakirjat: ã Perustamissopimus ã Yhtiöjärjestys Osuuskunta Perustamisasiakirjat: ã Perustamiskirja ã Kopio säännöistä ã Hallituksen kokouk sen pöytäkirja; halli tuksen pj. ja toimitus- johtajan valinnat Perustamisilmoitus Yritys- ja yhteistietojärjestelmään Samalla Y-lomakkeella ilmoitus Kaupparekisteriin ja verottajalle Vakuutukset Kirjanpidon järjestäminen Yrityksen perustaminen sisältää kaikki yllä mainitut vaiheet, mutta usein eri vaiheita selvitellään samanaikaisesti. 8 Yrittäjäksi Suomeen Yritysideasta liikeideaksi Yritysidea on näkemys siitä, mitä aloittava yritys aikoo tuottaa. Yritysidea täsmentyy ja muokataan vähitellen liikeideaksi. Liikeidea kertoo mitä yritys tekee ja kenelle se myy, miten yritys toteuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla yritys toimii. Liikeidea vastaa kysymyksiin Mitä? Kenelle? Miten? Pohdi, voivatko tuotteesi menestyä markkinoilla? Millä markkinoilla? Mitä uutta liikeideasi tarjoaa? Muista tarkastella liikeideaasi erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Tuotteen (tavaran tai palvelun tai näiden yhdistelmän) täytyy olla sellainen, josta asiakas on valmis maksamaan. Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen on tärkeää, että selviää mitä ominaisuuksia he arvostavat. Onko tuotteesi esimerkiksi tehokkaampi, edullisempi, laadukkaampi, hauskempi tai helpompi kuin kilpailijoittesi? Parhaan käsityksen saat, kun testaat sitä käytännössä esimerkiksi pienellä markkinakyselyllä. Aidoin palaute tuotteestasi tulee mahdollisilta asiakkailtasi. Mielipidekysely ei aina kuitenkaan välttämättä kerro koko totuutta asiakkaiden ostokäyttäytymisestä. Markkinatutkimuksen voi myös ostaa ulkopuolisilta asiantuntijoilta, mutta se on yleensä kallista. Liikeidean täytyy olla toteuttamiskelpoinen Liikeidean toteuttaminen vaatii yrittäjän tai yrittäjien osaamista sekä pääomaa, mitä tarvitaan käyttöpääomaan ja alkuvaiheen investointeihin. Osaaminen ja alan tuntemus voi olla hankittu koulutuksen, työkokemuksen ja harrastusten kautta. Ole realistinen tavaran tai palvelun kysynnän suhteen. Huolellisella suunnittelulla parannat menestymisen mahdollisuuksia. Mieti ã hyöty asiakkaalle: mitä asiakas saa, mihin asiakas tuotetta käyttää, miksi asiakas hankkii sen ã imago: miksi asiakas ostaa tältä yritykseltä, minkälaisia mielikuvia yritykseen tai tuotteisiin liitetään ã tuotteet: mitä tuotetaan tai tarjotaan, miten eroaa kilpailijoista, mikä on hinta, minkälainen pakkaus ja toimitus, tarvitaanko neuvontaa esimerkiksi internetin kautta ã asiakkaat/asiakasryhmät: ketkä ovat asiakkaita, missä ja miten paljon, miten heidät tavoittaa, paljonko he ovat valmiita maksamaan, miten he maksavat ã tapa toimia: tuotetaanko itse vai teetetäänkö alihankintana, miten markkinoidaan, miten myydään ã voimavarat: yrityksen tilat, koneet ja laitteet, sijoitettu pääoma, yrittäjän ja työntekijöiden osaaminen ja kokemus. Toimiala ja kilpailutilanne Toimialalla tarkoitetaan sitä alaa, jolla yritys toimii, esimerkiksi ravitsemustoiminta (ravintolat, kahvilat), rahoituspalvelut (pankit), rakentaminen tai siivous. Joillakin toimialoilla on paljon toimijoita eli paljon kilpailua. Silloin alalla on matalat voiton mahdollisuudet, sillä yrittäjien on pakko myydä halvemmalla. Mitä vähemmän on uutuusarvoa ja mitä vanhempi toimialasi on, sitä enemmän vastassa on kilpailua, eli kilpailijoita, jotka tarjoavat samanlaista tuotetta. Pyri siis innovatiiviseen liikeideaan! Mitä enemmän uutta tuotteessa on, sitä vähemmän on kilpailua. Toisaalta silloin on vaikeaa arvioida liiketoiminnan kannattavuutta tai verrata liikeideaa muihin toimijoihin, koska muita toimijoita on vain vähän. Markkinoiden koko ja kysynnän rakenne pitää silloin arvioida, ja kannattavuus laskea arvion pohjalta. 9 Liiketoimintasuunnitelma Mikä on liiketoimintasuunnitelma (LTS)? Liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa liiketoiminnasta. Se kuvaa, miten liikeideaa lähdetään toteuttamaan käytännössä: yrityksen toimintaympäristö, toimintatavat ja tavoitteet. Se on kattava, yksityiskohtainen ja ajallisesti rajattu esitys, jossa ovat mukana pidemmän ajanjakson päämäärät ja määrälliset tavoitteet tulosbudjettien sekä rahoitus- ja kassavirtalaskelmien muodossa. Suunnitelmassa käydään läpi tuotteen ominaisuudet, asiakasryhmät, markkinoiden kilpailutilanne, yrittäjän tai yrittäjien koulutus ja osaaminen sekä miten yritys aikoo markkinoida. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan myös laskelmien avulla kannattavuus sekä rahamäärä, joka tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseen (investointitarve). Hyvässä suunnitelmassa tuodaan esille myös riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Liiketoimintasuunnitelma on paitsi suunnitteluväline yrittäjälle itselleen, myös neuvottelutyökalu, kun keskustellaan mahdollisten rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai vaikka tavarantoimittajien kanssa. Liiketoimintasuunnitelman avulla aloittava yrittäjä voi todistaa että yritys menestyy, kun esimerkiksi tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä ja helpottaa rahoituksen hankkimista. Luo liiketoimintasuunnitelma käyttäen kätevää työkalua verkossa: www.liiketoimintasuunnitelma.com Lii
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x